Moss Historielag

Årsmøte 27. februar 2018 i Kunstgalleriet

37 medlemmer til stede.

Dagsorden:

 1. Åpning av årsmøtet. Valg av møteleder og referent

Leder Arild Johnsen ønsket velkommen til årsmøtet 2018. Møtet var innkalt via Strandsitteren, mail og på websida.
Det var ingen merknader til innkallingen.
Leder foreslo Per Vorum som møteleder og Oddvar Aasen som referent. De ble valgt. 

 1. Valg av to personer til å skrive under protokollen

Leder foreslo Elisabeth Vogt og Per Arild Simonsen til å underskrive protokollen. De ble valgt.

Årsmøtets funksjonærer inntok så sine plasser.

MOSS HISTORIELAG HAR SATT KULTURMINNEPLANEN PÅ DAGSORDEN.

I et meget godt besøkt medlemsmøte i Moss Kunstgalleri tirsdag kveld orienterte byantikvar Berit Kolden om kulturminneplanen for Moss som har den formell  tittelen: Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap for perioden 2017-2029. Et planutkast var sendt på høring med frist for uttalelse 30. juni 2017. Berit Kolden presenterte planutkastet som nå er til politisk behandling med endelig behandling i bystyret 23. oktober.

Hovedtrekkene i planen er knyttet til nyere tiders kulturminner som er kommunens  ansvar. Planen skal legge føringer for andre kommunale planer og byggesaksbehandling. Det heter bl.a. i formålet: Planen skal gi grunnlag for å ta vare kulturarven og at kulturminne skal fortelle om levd liv gjennom tidene og skape tilhørighet. Arbeidet med planen har i stor grad vært å samle og vurder  de innspillene som er kommet til planutkastet.

Berit Kolden la i sin presentasjon vekt på å få fram hovedtrekkene i planen:

En beskrivelse av bysamfunnets historiske utvikling fra Fossen og byens gode kommunikasjoner både på sjø og land. Et historisk vendepunkt for sjøtrafikken kom når Kanalen ble åpnet i 1855.

Vern av kulturlandskapet er knytet til Jeløya, Mosseskogen og Mossemarka og er viktige trekk og rammer for fredede og vernede natur- og kulturminner. Deler av disse er vernet gjennom hensynsoner som igjen betyr at man må være ekstra «på vakt» når det foreslås endringer i arealbruken innen disse områdene.

Endret dato for medlemsmøte i Moss Kunstgalleri

Det vises til innkallingen til medlemsmøtet 19. september kl. 19.00 i Moss Kunstgalleri om Jubileumsboka, som ble sendt ut til medlemmene 9. september.
Da det viser seg at det har oppstått møtekollisjoner blir tidspunktet for medlemsmøte endret til tirsdag 26. september kl. 19.00 samme sted.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at Slektsforskergruppa har sitt ordinære møte på Justus fk. tirsdag 19.september kl.16.00-19.00 og er behjelpelig med slektsforskning.

Vel møtt !

Mvh

Arild Johnsen

Kulturminnedagene 2017 9.-17.september

 • Lørdag 9.sept kl 12.00:
  Vandring langs Mosseelva, fra Storebro til Krapfoss, vannkraft og vannveier, arrangør Mossefossens Venner. Vandringen starter ved Storebro, går over Bærja forbi Sponvikdammen, gjennom Nesparken, over not Furututen/Tollertangen til steinalderboplassen ”Helleren" under Gunhildåsen. Fortsetter forbi Gjerrebogen til Skytterhuset og Holmsbo. Følger Nordre Elvegate til Krapfossbrua, og avslutter ved ”slusa" der Krapfossen lå. Leder av Mossefossens Venner Per-Arild Simonsen vil lede vandringen og det blir flere opphold med korte foredrag underveis.

 • Lørdag 9.sept kl 12.00-15.00:
  Moss bryggerimuseum, Henrich Gerners gate 10 holder åpent.

 • Søndag 10.sept kl 12.00:
  Historiske hager - vandring på Alby og Grønli gård, arrangør Moss historielag. Vandringen vil bli lagt til de historiske hagene på Grønli og Alby. Vi møtes kl. 12.00 på parkeringsplassen på Alby og går deretter til Grønli hvor vi samler oss ved inngangen til parken fra Biørn Bjørnstadvei. Etter vandringen på Grønli går vi videre til Alby hvor hovedvekten vil bli lagt på eiendommens historie og parkens betydning. Leder av Moss historielag Arild Johnsen vil være guide.

 • Søndag 10.sept kl 12.00-15.00:
  «Fra Moss jernverk til Peterson fabrikker», Verket 20, åpen kafe, arrangør Moss by- og industrimuseum.

Det inviteres til medlemsmøte om 22. mars kl.19.00 i Kunstgalleriet om Torderød gård og 300 års jubileet.

Kveldens temaet er: Rehabilitering av Torderød gård som hovedprosjektet for 300 års jubileet.
Innledning av Byantikvar Berit Kolden.

Bystyret har vedtatt at istandsettingen av Torderød gård er hovedprosjektet for
markeringen av byjubileet i 2020.

Gården istandsettes til etter vedtatt plan. Innvendig tilbakeføres hovedbygningen til 1830- årene.

Parken ferdigstilles etter tidligere vedtatte plan. Bruken av den ferdig restaurerte bygningen og parken til 2020 bør være tema for diskusjoner fremover.

Vel møtt.
Styret

NB!
Jeløyprosjektet til kr. 100.- vil bli lagt ut for salg.

Innkalling til Moss Historielags årsmøte 2017.

Det innkalles til årsmøte i Moss kunstgalleri 22. februar 2017 kl. 19.00.

 1. Dagsorden:
  Åpning av årsmøtet
  Valg av møteleder
  Valg av referent
 2. Valg av 2. personer til å undertegne protokollen
 3. Styrets årsberetning for 2016 herunder meldinger fra komiteer og arbeidsgrupper - sekretæren.
 4. Regnskap for 2016 med revisor beretning- kassereren
 5. Fastsetting av kontingent for 2017
  Styret innstiller på at kontingenten holdes uendret.
 6. Budsjett for 2017 – kassereren
 7. Innkomne forslag:
  Fra styret er det kommet inn følgende;
  - Endring av vedtektene for Moss historielag
  - Nytt opplegg for de som kan tegne for styret 
  -Innstilling om gjennomføring av Jubileumsbok 2020

  Fra valgkomiteen er det kommet inn følgende:-  
  - Endring i punkt 4 i vedtektene:
  - Tidspunkt for å avholde årsmøtet
  - Endring i punkt 5 i vedtektene: Sammensetning av styret
 8. Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor - Valgkomiteen
 9. Avslutning

Etter årsmøtet ca. kl. 20 holder Morten Edvardsen et foredrag om : «Barken ”Dictator” av Moss, forliset 1891, tapet og livet etter» med litt vinkling på slektsforskning.

Moss 10. februar 2017
For styret
Arild Johnsen
Leder

JustusArild og TageMoss Historielag har flyttet inn på Justus på Orkerød. Søndag formiddag 13. oktober åpnet vi våre nye lokaler i det røde murhuset på Orkerød. Med «Åpent hus» ble det både vafler og kaffe på de fremmøtte, ca30 personer.

Og ettersom åpningen av kontorene var et faktum, møtte ordføreren opp med en blomsterbukett til historielaget. Og lederen vår, Arild Johnsen, sa at han ikke hadde ikke forventet å se noen fra kommunen her en søndags morgen. Han var derfor strålende fornøyd med at ordfører Tage Pettersen brukte søndag formiddag til å komme på Moss historielags åpning av sine nye lokaler på Justus.

Magne 1      

Rygge og Moss Historielag hadde fellesmøte i Moss Kunstgalleri onsdag 23. oktober.

Temaet for møtet « Da kommunegrensen mot Rygge delte byen i to».

Tur og arrangements komité for 2013 ble valgt på årsmøtet.

 

Sommertur til Karljohansvern søndag 16. august.

På Karljohanvern vil Jakob Prytz fortelle om stedet og guide oss til Marinemuseet, det lokalhistoriske museum og andre severdigheter. Turen er som nevnt søndag 26. august. Vi møtes på Bastæ-fergen som har avgang kl 11:00.

 

Moss Historielag har ansvaret for søndag 16. september i Kulturminneuken.

I forbindelse med kulturminneuken har historielaget tatt ansvaret for en vandring søndag 16. september. Vandringen vil bli lagt opp slik ar man kommer innom en rekke kulturminner i Mosseskogen. Vi starter ved begynnelsen av Gamleveien (skrått overfor Verket skole) kl 10:00. Ta med mat og drikke, turen er planlagt å vare 3-4 timer.

 

Spritsmugling i Mossedistriktet.

Det avholdes medlemsmøte over temaet spritsmugling i Moss og Son tirsdag 18. september på Kunstgalleriet. Møtet starter kl 19:00.

 

Bilfabrikken på Kambo.

Det avholdes medlemsmøte om bilfabrikken på Kambo torsdag 18. oktober på ByLab. Møtet starter kl 19:00.

 

Moss historielags julemøte.

Vårt årlige julemøte vil bli avholdt på Rød Cafe, Rød gård. Julemøtet er lagt til onsdag 28. november. Før vi inntar "Julebordet" vil det bli et kåseri om byvåpnet fra 2020 "Gullsporen". Møtet starter kl 19:00.

 

Bli medlem

Send epost til Moss Historielag og betal kontigent.
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Medlemskontigent: kr 350,- pr. år.
Bankkonto: 1080 30 51416

Nettbesøk

Idag90
Igår278
Denne uka1160
Denne måneden5451
Totalt2062431

Visitor Info

 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown