Årsmøtereferat 2018

Moss Historielag

Årsmøte 27. februar 2018 i Kunstgalleriet

37 medlemmer til stede.

Dagsorden:

 1. Åpning av årsmøtet. Valg av møteleder og referent

Leder Arild Johnsen ønsket velkommen til årsmøtet 2018. Møtet var innkalt via Strandsitteren, mail og på websida.
Det var ingen merknader til innkallingen.
Leder foreslo Per Vorum som møteleder og Oddvar Aasen som referent. De ble valgt. 

 1. Valg av to personer til å skrive under protokollen

Leder foreslo Elisabeth Vogt og Per Arild Simonsen til å underskrive protokollen. De ble valgt.

Årsmøtets funksjonærer inntok så sine plasser.

 1. Styrets årsberetning for 2017, herunder meldinger fra komiteer og arbeidsoppgaver.

Møteleder gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt. Meldingen ble enstemmig godkjent med en merknad om at de som hadde gått ut av styret i perioden måtte nevnes som valgt på forrige årsmøte. Det gjelder Jørgen Ludvigsen og Haakon Hattevig.

 1. Regnskap for 2017 med revisors beretning v/kasserer

Kasserer gikk gjennom regnskap med balanse og revisorrapport. Det ble godkjent.

 1. Fastsettelse av kontingenten for 2018

Styret foreslo uforandret kontingent. 350 kroner for enkeltmedlemmer og 600 kroner for par. Det ble godkjent.

Under valget ble det trukket fram at man hadde syv kandidater til styrevervene utenom leder, men at de nylig vedtatte vedtekter sa at styret skulle består av seks ne

 1. Budsjett for 2018 v/kasserer

Kasserer gikk gjennom budsjettet for 2018. Det balanserer med 251 000 kroner. Økningen skyldes støtte fra Moss kommune på 80 000 kroner til bokprosjektet ”Moss som den er”. Budsjettforslaget ble godkjent. 

 1. Innkomne forslag

Endringer av vedtektene for Moss Historielag

Styrets forslag

Valgkomitéens forslag

På vegne av styret gikk Liv Berger gjennom forslaget til reviderte vedtekter.Tiden hadde løpt fra de gamle, slik at en ajourføring var nødvendig. Det mest spesielle med forslaget var at man forslo formuleringen om at leder bare kan sitte i seks år, fjernet.

Valgkomiteens forslag om at representanter for lagets ad-hoc arbeidsgrupper har møte-, tale- og forslagrett, men ikke stemmerett i styremøtene, ble også lagt fram.

Møtelederen behandlet så forslaget punkt for punkt. Samtlige ble enstemmig vedtatt.

Det ble dog gjort to forandringer: Årsmøtes kunngjøres med seks ukers varsel.

Det ble også vedtatt at det blir gitt beskjed til Frivillighetsregisteret i Brønnøysund om at det er leder og kasserer som tegner (signerer) for laget.

 1. Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor
  Valgkomitéens leder Per Arild Simonsen la fram følgende forslag til nytt styre:
  Kristian Hjortkjær Hansen, leder ny      1 år
  Per Vorum, nestleder                          ny      2 år
  Fred Martin Olsen, sekretær               ny      1 år
  Liv Berger, kasserer                            g.v.    2 år
  Oddvar Aasen, redaktør                      g.st.   1 år
  Wenja Blomberg, styremedlem          ny      2 år
  Elisabeth Vogt, styremedlem              ny      1 år
  Svein Åge Lauritsen, styremedlem     ny      2 år

  Harald Stenerud, varamedlem,            ny      2 år
  Kirsten Espegren, varamedlem           ny      1 år
  Revisor: Arnfinn Andersen

  Valgkomité: Morten Edvardsen og Per Arild Simonsen (gjenstår), og Arild Johnsen (ny).

Under valget ble det påpekt at valgkomiteen hadde innstilt på syv styremedlemmer og leder. I de nettopp vedtatte vedtektene står det at det skal være seks styremedlemmer pluss leder. Valgkomiteen hadde innstilt i henhold til de gamle vedtektene, da den var ukjent med forslaget til nye.

Årsmøtet vedtok at det var de gamle vedtektene som skulle gjelde for valget av styret på årsmøtet 2018, det si at man valgte syv styremedlemmer og leder.  Det ble også vedtatt at dette skal gjelde stå i lagets vedtekter.

Det ble overlatt til styret å finne fire kandidater til arrangémentskomité.

Samtlige valg var enstemmig.

 1. Avslutning

Som avslutning på årsmøtet ble Arild Johnsen takket av Oddvar Aasen for seks aktive år som leder. Med bokpakken fulgte det med et kort hvor årsmøtedeltakerne hadde signert.

Arild Johnsen takket for gaven, og ønsket den nye lederen og laget lykke til med arbeidet framover.

Etter årsmøtet presenterte Solveig Haug Urdahl boka ”Mosseskogen – Kambo – fra Mossefossen til fylkesgrensa”. Det er et imponerende verk som kan kjøpes direkte fra utgiverne på wipsnummer 92 89 67 01.

Moss 28. februar 2018

Oddvar Aasen
Referent  

Protokollen er godkjent.

Moss 1. mars 2019

Elisabeth Vogt                                                         Per Arild Simonsen

Bli medlem

Send epost til Moss Historielag og betal kontigent.
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Medlemskontigent: kr 350,- pr. år.
Bankkonto: 1080 30 51416

Nettbesøk

Idag191
Igår208
Denne uka605
Denne måneden1275
Totalt2354982

Visitor Info

 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown