Julemøtet 28. november 2018

Gullsporen i Moss Historielag

Fra 1. januar 2020 blir kommunevåpenet til Rygge med gullsporen som motiv, byvåpen for storkommunen Moss. I den anledning holdt Knut Funderud et kåseri om gullsporen og mossekråka på julemøtet til Moss Historielag onsdag 28. november på Røed på Jeløy.

 

Funderud tok utgangspunkt i at Rygge kommune i 1979 satte ned en kommunevåpenkomite med assistanse av fylkeshistoriker Truls Nygaard fra Askim. Man diskuterte motiver som tre flammer som skulle symbolisere de tre fjordene i Rygge, og Johanneskorset til Malteserordenen, som i sin tid holdt til på Værne Kloster. Det tredje forslaget var en gullspore av 22 karat gull som ble funnet i en åker på Røed gård i Rygge i 1872. Originalen befinner seg på Oldsaksakssamlingen, men en kopi finnes på Rygge museum. En gullspore var et statussymbol i vikingtiden, og Rygges spore ble sannsynligvis mistet av en storkar på ridetur. Man har forgjeves lett etter den andre sporen rytteren måtte ha hatt. I 1984 ble det vedtatt at kommunevåpenet skulle vise en gullfarget spore på rød bunn.

Funderud var også innom kråka i byvåpenet til Moss. Det ble tegnet etter forslag fra tatermaler Chr. Stenersen. I Moss var det ikke enstemmighet om valget, da det gamle byvåpent viste fugler som fløy rundt et kirketårn. Etter 67 års som byvåpen blir mossekråka pensjonist ved neste årsskifte.