Kulturminner i Moss

Moss kommune kulturminner

 

Kulturminner på Jeløya

Alby
Albyalleen 60
Arbeiderboligene til Moss Glasværk
Bråtengt. 15, 17, 19
Aug. P. Horn Fabrikker
Søly Terrasse 1-4
Bellevue/Fylkesmannsgården
Anna Hagmansgt. 3-7
Bergersborg
Refsnesalleen 2
Blekkhuset
Rambergveien 14
Blåmyra
Solefallsveien 7
Bråten/Jeløy kurbad
Bråtengt. 94
Bråtenskogen
Nokiaveien 30
Charlottenborg gård og teglverk
Det mekaniske væveri A/S
Bråtengt. 64
Gamle Krabben
Krabben
Gamle Hoppern skole
Harald Hårfagresgt. 37
Gimle kino
Helgerødgt. 33
Gjennestad båtbyggeri
Fiske
Grimsrød gård og teglverk
Torgny Segerstedsvei 1
Grinda
Verftsgt. 3
Helgerød gård
Helgerødgt. 49
Hoppern skole - lærerboligen
Tronvikvn.32
Hoppernstua
Tronvikvn. 34
Jelø Glasværk
Verftsgt. 10
Jelø Mineralvannfabrikk
Bråtengt. 16
Jeløy radio
Kortbølgen 68
Kjerka og Sakrestiet
Sjøgt. 5
Kjølekonserven
Verftsgt. 9A
Kolstadhagen
Hoppern 4
Kongegården på Sand
Sjøgt. 2
Kubberød
Tronvikvn. 64
Moss Glasværk
Helgerødgt. 10
Nordre Jeløy skole
Nesveien 443
Omgangsskolen på Søndre Ås
Nesveien 440
Orkerød
Skogbrynet 51
Orkerød hageby
Orkerød hageby
Orkerødhytta/Faders Minde
Minneveien 15
Persil
Verftsgt. 7
Refsnes Gods
Godset 5
Rosnes
Eddaveien 9
Sjøgata 7 Skomakergården
Helgerødgt. 2
Smedjordet
Gimleveien 11
Snøplogen
Helgerødgt. 13
Solbakken
Nokiaveien 12
Søndre Jeløy skole
Folke Bernadottesgt. 8
Sørnes' verksted/hus
Tronvikvn. 68
Torderød gård
Elias Blixgt. 11
Torpedostasjonen
Kortbølgen
Varden
Stubben 6
Vårli
Bråtengt. 58

 

 

Kulturminner i Moss sentrum

Biblioteket - det gamle
Crystiesgt. 1
Brannstasjonen - den gamle
Vogtsgt. 11
Breidablikk
Fleischersgt. 7
Carl Johans Hospital
Skoggt. 52
Fjordvn. 13 Fløterhuset/Kurvmagergården
Fjordveien 4
Folkebadet
Henrich Gernersgt. 1
Godshuset på Moss jernbanestasjon
Værlesandens Bakgt. 7
Gudegården - den gamle
Gudesgt. 1
Havevn. 2 Henr I Larsen
Skoggt. 2
Huitfeldtgården
Skoggt. 2
Høyvekta
Torvgata
Håndverkeren
Vogtsgt. 19
IDUN Fabrikker
Gudesgate
Kanonen fra brannstasjonen
Tykkemyr
Kirkeparken
Kirkegt. 1
Kjellerødgården
Skoggt. 48
Krogsvoldnebba
Vogtsgt. 28
Madam Erstads/Olsens Hotell
Haveveien 4
Moss Aktiemeieri
Fleischersgt. 15
Moss Avis
Skoggt. 3
Moss Bedehus
Kirkegt. 19
Moss Jernbanestasjon
Jernbanegt. 1
Nedre torg
Th. Petersonsgate
Nygaten
Fjordveien
Pikeskolen
Vogtsgt. 13
Pølsebroen
Nedre Vansjø
Rådhuset - det gamle
Kirkegt. 10
Rådhusgata Selandgården
Rådhusgt. 1
Svaegården
Skoggt. 10
Thorneløkkveien 16 Thorneløkka
Thorneløkkveien 2A
Skoggaten Vincents Buddes plass
Torggata
Torvgården
Gudesgt. 2
     

 

Kulturminner i Moss sentrum - Dronningensgate

Andersen og Bang
Dronningensgt. 1
Dronningensgate Idrettens hus
Dronningensgt. 22
Kirketorget
Dronningensgt. 24
Middelskolen
Dronningensgt. 22
Moss Frikirke
Dronningensgt. 16
Moss kirke
Dronningensgt. 24
Moss Sparebank
Dronningensgt. 19
Parkgården
Dronningensgt. 30
Parkteatret
Dronningensgt. 25
Reinsch Hotell
Dronningensgt. 3
Røde Mølle / Rølla
Dronningensgt. 26
Trygdekassen
Dronningensgt. 24B
Dronningensgt. 8 Wessmanngården
Dronningensgt. 23
 

 

Kulturminner i Moss sentrum - Kongensgate

Bankgården
Kongensgt. 15
Basarbygningen
Kongensgt. 24
Elefantapoteket
Kongensgt. 22
Fontenen på Øvre torv
Kongensgt. 24
Grennesgården
Kongensgt. 26
Hilditchgården
Kongensgt. 25
Hjersinggården
Kongensgt. 23
Høstegården
Kongensgt. 27
Kongensgate 28 Kongensgate 30 Momme Petersons hus
Kongensgt. 24
Rygge Våler Sparebank
Kongensgt. 21
Standardgården
Kongensgt. 32
Sterudgården
Kongensgt. 17
Øvre torg
Kongensgt. 24

 

Kulturminner i Moss sentrum - Storgata

Bostedgården
Storgt. 1
Brehmergården/Spindhusgården
Storgt. 16
Brynildsen Transp./Vognmannsgården
Storgt. 8
Chrystiegården
Storgt. 20
Færdengården/Laulundgården
Storgt. 12
Haffnergården
Storgt. 26
Heiberggården/Handelstandens hus
Storgt. 21
Hermetikkfabrikkene
Storgt. 32-34
Hjulmaker Hansens hus
Storgt. 17
Kattepina
Storgt. 13
Konsulen
Storgt. 22
Maxegården
Storgt. 24
Moss Såpefabrikk
Storgt. 36
Moss Telefonanlegg
Storgt. 36/Prinsensgt. 5
Ottersens gård
Storgt. 18
Reinertgården
Storgt. 28
Tivoli kino (amfi)
Storgt. 13
Tømmerhuset
Storgt. 10

 

Kulturminner i Moss sentrum - Værlegata

Fuglevikhuset
Værlegt. 30
Kahns andre kolonial
Værlegt. 18
Kahns første kolonial
Værlegt. 21
Moss sjømannsforening
Værlegata 34
Moss Teglverk
Værlegt. 56
Værlegata 6 Værlegata 8 Værlegata 9
Værlegata 10 Værlegata 11 Værlegata 12 Værlegata 14
Værlegata 15 Værlegata 16 Værlegata 17 Værlegata 19
Port Arthur
Værlegata 40
     

 

Kulturminner på Bjerget, Myra-området

Kanonen på Bjerget
Bjerget
Kølabånn
Bjerget
Sponvika Transformatorstasjonen til Moss Lysverker
Prins Chr. Aug. pl. 7

 

Kulturminner på Verket

Arbeiderboligene på Verket Butikken på Verket
Verket 1
Cellulosepipa
Verket 22
Forvaltergården
Verket 23
Jonasgården
Verket 24
Konventionsgården
Moss Verk 22
Lagården - Stallen - Vaskeriet
Verket 5
Mølla og Bondestallen
Verket 21
Nygården
Verket 7B
Værket 8 Værket 11 Værket 19
Værket skole
Verket 2

 

Kulturminner på Værlesanden - Bryggene - Kanalområdet

Ferjeleiet Fiskebasaren
Jeløgata 1
Gassverket
Stengt. 2
Grand Hotell
Jeløgt. 10
Kanalbrua
Kanalen
Kanalen
Kanalen
Kurbadet
Strandgt. 8
Magnussen og Nilsen
Strandgt. 10A
Moss Samlag
Jeløgt. 4
Sykehuset - det gamle lasarettet
Sykehusgt. 10
Toldboden - Moss Tollsted
Jeløgt. 2
Urmaker Dahl
Jeløgt. 6
Urmaker Dahls første verksted
Jeløgt. 8
Værlesanden

 

 

Kulturminner i Møllebyen - Fossen området

Borgengården
Henrich Gernersgt. 17
Bryggerikjelleren - den gamle
Henrich Gernersgt. 10
Bryggeriverkstedet - det gamle
Henrich Gernersgt. 10
Central Pakhus
Fossen 22
Druidegården
Fossen 9
Galla Mølle
Fossen 6
Gamle Kloster Mølle
Fossen 12
Gernergården
Henrich Gernersgt. 10
Gerners kaffebrænderi
Fossen 3
Gernerske fehus
Henrich Gernersgt. 11
Gjær og spritfabrikken
Henrich Gernersgt. 10
Gudegården
Henrich Gernersgt. 6
Herfordgaarden
Henrich Gernersgt. 21
Herfordtgården
Henrich Gernersgt. 2
Kloster Mølle
Fossen 21/23
Kloster Mølle Bomullsveveri
Fossen 13
Kloster Saug
Fossen 15
Kong Carl - Folkets hus
Henrich Gernersgt. 7
Larsens rammeverksted
Henrich Gernersgt. 7
Lerke bod
Kongensgt. 3
Lerke Mølle
Fossen 18
Lillebro
Kongensgate/Fossen
Mossefossen
Fossen
Mossefossen kraftverk
Verket
Møllebyen Nye Dyre Mølle
Henrich Gernersgt. 14
Nymøllen / Hvistendals mølle
Fossen 19
Ris mølle
Fossen 20
Rype Mølle
Fossen 5/7
Storebro
Kongensgate
Stormøllen, møllenes verksted
Henrich Gernersgt. 12
Thorbjørngården
Henrich Gernersgt. 23
Tittut
Henrich Gernersgt. 10
Vannverket
Fossen 8
Wesselgården
Henrich Gernersgt. 19

 

Kulturminner på Høyden - Melløs - Skarmyra - Malakoff

Bytårnet
Fjellvn. 1
Evys lekestue
Løkkegt. 25
Fødehjemmet - Moss' første
Hans Blomsgt. 3
Høienhald
Skarmyra
Høyda skole
Ryggevn. 55/57
Klostergata 13 Krematoriet
Høyenhaldgt. 11
Melløs gård
Furuholtet 3
Minneeika og smijernsgjerdet
Fjellvn. 1
Moss Skoindustri
Løkkegt. 22
Moss Sykehus (Skarmyra)
Vogtsgt. 17
Nyquistgården
Høienhaldgt. 1
Port Arthur
Værlegt. 40
Rabekk
Ryggevn. 35
Reperbanen
Repslagergata
Skarmyra
Skarmyra skole
Skolegt. 2
Snippen
Klostergt. 29
Tendrupgården / Pianokassa
Klostergt. 3

 

Kulturminner på Klommesten

Stuten
Klostergt. 4
Vannbassenget
Martebakken 16

 

Kulturminner på Kambo

Bilfabrikkene
Møllebakken 2-4-6-8

 

ARTIKLER med tilknytning til kulturminner 

Mosserederier Petersons rederi Fullriggeren Høvding  
Hermetikkfabrikkene Il-O-Van Kurbadet Rå'stua
Grand Hotel, Jeløygt. 10 Orkerød barnehjem Torvgården Bankgården, Kongensgt. 15
Møllhausen Skoindustri Bergersborg og Krabben Moss kirke
Gudegården De første bankene i Moss Vincents Buddes plass Storbankenes inntog i Moss
Andersen og Bang Persil Reinschgården Posthuset på Rosnæstangen
Jeløygaten 4 Henr. Gernersgt. 7 Kong Carl Herbergergaarden Moss Brændevinssamlag
Kambo skole Bytårnet Skarmyra skole Politikammeret
Jeløys skoler Moss Privatbank Vårli Mossekråka på søyle
Hva skjedde med Rabekk Bjerget    

 

 Bøker om gamle Moss

Moss som den var Mossiana fra eldre tider Kjøbstaden Moss Fra det gamle Moss
49 år i sol og regn De historiske hendelsene i Moss i 1814    
       
       

 

 

 

KULTURMINNER I   MOSS sortert etter nummer. 

Sist ajourført:

   

3. mars 2020

Antall kulturminner: 240 , antall pdf-filer: 234.

       

   KM-nr

(kulturminnenummer)

 

 

Navn

 

84978

Moss kirke

86056

Torderød (hovedbygningen)

86058

Folkets hus - Kong Karl

86059

-

1

Gernergården (boligen)

86059

-

2

Gernergården (stallen)

86059

-

3

Gernergården (gamle bryggeriutsalget)

86059

-

4

Gernergården (portnerboligen)

86060

Chrystiegården

86061

Konventionsgården

86062

-

1

Konsulen

86062

-

2

Maxegården

86062

-

3

Haffnergården

117596

-

1

Moss tollsted -Tollboden

117596

-

2

Moss tollsted -uthuset

151208

Alby

1045001

Gjær- og spritfabrikken, gamle

1045002

Larsens rammeverksted

1045003

Gudegården

1045004

Bryggerikjelleren

1045005

Bryggeri-verkstedet, det gmle

1045006

Det gernerske fehus

1045007

Tittut

1045008

Stormøllen / Møllenes verksted

1045009

Mossefossen kraftverk

1045010

Galla mølle (museet)

1045011

Vannverket, det gamle

1045012

Druidegården

1045013

Lerke mølle

1045014

Ris mølle

1045015

Kloster mølle (museet)

1045016

Central Pakhus (bibliotek,kino)

1045017

Storebro

1045018

Lillebro

1045019

Kanalbroen

1045020

Kanalen

1045021

tømmerhus

1045022

Folkebadet

1045024

kanonen fra gamle brannstasjonen

1045025

Brannstasjonen, den gamle

1045026

Vannbassenget på Klommesten

1045027

Bytårnet

1045028

Krematoriet

1045029

Parkteateret

1045030

Parkgården

1045031

Basarbygningen

1045032

Skarmyra skole

1045033

Pikeskolen

1045034

Middelskolen

1045035

Kølabånn

1045036

Kanonen på Bjerget

1045037

Torvgården

1045038

Bankgården

1045039

Lerke bod

1045040

Trygdekassen, den gamle

1045041

Biblioteket, det gamle

1045042

Idrettens hus

1045043

Hjulmaker Hansens hus

1045044

Tivoli kino (amfi)

1045045

Godshuset Moss jernbanestasjon

1045046

minneeik og smijerngjerde ved Bytårnet

1045047

Borgengaarden

1045048

Wesselgaarden

1045049

Herfordgaarden

1045050

Thorbjørngaarden

1045051

Svaegården

1045052

Huitfeldtgården

1045053

Kjellerødgården

1045054

Moss hotell

1045055

Kirkeplassen

1045056

Nyquistgården

1045057

Gerners kaffebrænderi

1045058

Rype mølle

1045059

Moss Såpefabrikk

1045060

Nye Dyre mølle

1045061

Kirkeparken

1045062

Elefantapoteket

1045063

Grennesgården

1045064

Kongens gate 28

1045065

Kongens gate 30

1045066

Standardgården

1045067

Transformatorstasjonen til Moss Lysverk

1045068

Reinertgården

1045069

Moss jernbanestasjon

1045070

Kahns andre kolonial

1045071

Kurbadet

1045072

Cellulosepipa

1045073

Kattepina

1045074

Moss sjømannsforening

1045075

Kloster-gt-13

1045076

Pølsebroen

1045077

Port Arthur

1045078

Evy`s lekestue

1045079

Fuglevikhuset

1045080

Ottersens gård

1045081

Fødehjemmet - Moss' første

1045082

Heiberggården / Handelstandens hus

1045083

Rådhuset - det gamle

1045084

Gassverket

1045085

Moss Sparebank

1045086

Moss Bedehus

1045087

Røde Mølle = Rølla

1045088

Andersen og Bang

1045089

Moss Aktiemeieri

1045090

Høyvekta

1045091

Reinsch Hotell

1045092

Kahns første kolonial

1045093

Breidablikk

1045094

Møllebyen

1045095

Thorneløkka

1045096

Carl Johans hospital

1045097

Mossefossen

1045098

ferjeleiet

1045099

Moss samlag

1045100

Urmaker Dahl

1045101

Urmaker Dahls første verksted

1045102

Grand Hotell

1045103

Haveveien 2

1045104

Sykehuset - det gamle (Lasarettet)

1045105

Bosted-gården

1045106

Madam Erstad / Olsens hotell

1045107

Værlegata   6

1045108

Værlegata   8

1045109

Værlegata   9

1045110

Værlegata 10

1045111

Værlegata 11

1045112

Værlegata 12

1045113

Værlegata 13

1045114

Værlegata 14

1045115

Værlegata 15

1045116

Værlegata 16

1045117

Værlegata 17

1045118

Værlegata 19

1045119

Værlegata 27 og 29

1045120

Færden-gården / Laulundgården

1045121

Blekkhuset

1045122

Stengata - husrekka

1045123

Kloster Saug , Galleri F15

1045124

Refsnes Gods

1045125

Værlesanden

1045126

Spindhus-gården / Brehmer-gården

1045127

Kloster Mølle bomullsveveri

1045128

Gamle Kloster Mølle

1045129

Orkerød

1045130

Bergersborg

1045131

Gimle kino

1045132

Søndre Jeløy skole

1045133

Gamle Hoppern skole

1045134

Nordre Jeløy skole

1045135

Hoppern skole - lærerboligen

1045136

Torpedostasjonen

1045137

Rosnes

1045138

Gamle Krabben

1045139

Bellevue / Fylkesmannsgården

1045140

Helgerød gård

1045141

Hoppernstua

1045142

Grimsrød gård og teglverk

1045143

Grinda

1045144

Rasmus Sørnes' verksted/hus

1045145

Vårli

1045146

Varden

1045147

Charlottenborg gård og teglverk

1045148

Melløs gård

1045149

Jeløy Radio

1045150

Bråten / Jeløy kurbad

1045151

Bråtenskogen

1045152

Skomakergården

1045153

Smedjordet

1045154

Kubberød

1045155

Blåmyra

1045156

Sjøgata 7

1045157

Arbeiderboligene til Moss Glasværk

1045158

Snøplogen

1045159

Orkerødhytta / Faders Minde

1045160

Orkerød hageby

1045161

Søndre Ås - omgangsskolen

1045162

Vognmannsgården

1045163

Arbeiderboligene på Verket

1045164

Dronningens gate

1045165

Skoggaten

1045166

Rådhusgata

1045167

Skarmyra

1045168

Moss Frikirke

1045169

Verket - butikken

1045170

Verket skole

1045171

Lagården. Stallen. Vaskeriet.

1045172

Nygården

1045173

Verket 8

1045174

Verket 11

1045175

Verket 19

1045176

Mølla. Bondestallen

1045177

Verket - Forvaltergården

1045178

Jonasgården

1045179

Snippen

1045180

Reperbanen

1045181

Henr I Larsen

1045182

Bilfabrikkene på Kambo

1045183

Moss teglverk

1045184

Solbakken

1045185

Moss skoindustri

1045186

Jelø Glasværk

1045187

Jelø Mineralvannfabrikk

1045188

Moss Glasværk

1045189

Det Mekaniske væveri A/S

1045190

Høienhald

1045191

Herfordtgården

1045192

Moss sykehus (Skarmyra)

1045193

Fiskebasaren

1045194

Høstegården

1045195

Momme Petersons hus

1045196

Nymøllen / Hvistendals mølle

1045197

Stuten

1045198

Krogsvoldnebba

1045199

Moss Avis

1045200

Nygaten

1045201

Håndverkeren

1045202

Tendrupgården / Pianokassa

1045203

Sterudgården

1045204

Moss telefonanlegg

1045205

Fløterhuset / Kurvmagergården

1045206

Persil

1045207

Vincents Buddes Plass

1045208

Øvre torg

1045209

Nedre torg

1045210

Kjølekonserven

1045211

Magnussen & Nilsen

1045212

Fontenen på Øvre Torg

1045213

Gudegården - den gamle

1045214

Kongegården på Sand

1045215

Kjerka og Sakrestiet

1045216

Selandgården

1045217

Aug-P-Horn Fabrikker

1045218

IDUN Fabrikker

1045219

Hjersinggården

1045220

Rygge Vaaler Sparebank

1045221

Høyda skole

1045222

Gjennestad båtbyggeri

1045223

Fjordvn. 13

1045224

Sophus Lie

1045225

Molbekktjernet

1045226

Kolstadhagen

1045227

Dronningensgt. 8

1045228

Wessmanngården

1045232

Sponvika

 

            Rygge 9/2-2018

Arild Austad

Bli medlem

Send epost til Moss Historielag og betal kontigent.
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Medlemskontigent: kr 350,- pr. år.
Bankkonto: 1080 30 51416

Nettbesøk

Idag244
Igår394
Denne uka2865
Denne måneden10337
Totalt2501687

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown