banner-bilde

Moss Historielag ble stiftet i 2005 og er i norsk målestokk et ungt historielag.
Vi vet at interessen for lokalhistorie, byens historie og identitet er økende.
Vår virksomhet er tuftet på tre temaer: slektsgransking, kulturminneregistrering og informasjon om lokalhistorie.
Gjennom slektsgranskingen ønske vi å gi bred informasjon og skolering.
Kulturminner i Moss kommune blir registrert gjennom kartbasen kulturminnekart.no.
Informasjon om lokalhistorien gis gjennom møtevirksomhet og tidsskriftet "Strandsitteren" som utgis 3 ganger årlig. 

Ansvarlig for å levere stoff til nettstedet er Moss Historielags redaksjonskomite som også fungerer som webredaksjon.

Vedtekter

MOSS HISTORIELAG – Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Moss 23. juni 2017

KOMMUNEDELPLAN for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2017-2029. Uttalelse.

Innledning
Moss Historielag har fått ovennevnte plan til høring med frist for uttalelse til 30. juni 2017.Planen som er på 66 sider hvorav 55 sider er planbeskrivelse og resten er bilag. På side 16 og 17 foreligger plankartet som inneholder en tegnforklaring for de forskjellige fredninger og vernekategorier. Dette kartet dekke ikke og har dermed ikke forslag for Nordre Jeløy fra Nes og nordover til Kullebunnen og Tangen og heller ikke for øyene Bile og Bevøya.

Grunnlag for uttalelsen.
Historielaget vedtok i november 2015 at Satsningsområder for Historielaget i 2016 skulle sette fokus på Jeløyas historie. Laget ville dreier hovedfokus bort fra byen mot Jeløya. Gårdsbrukene i områdene fra Ramberg og sydover fikk stor betydning idet rike byfamilier bygde opp disse som mønsterbruk. Områdene nord for Ramberg utviklet seg mer som tradisjonelt jordbruk. Folketellingen for 1891 viser klare trekk i bosettingen på Jeløya. En viktig oppgave for vårt arbeide var å registrere kulturminner og verdifull bebyggelse m.m. Dette førte igjen til at det i desember 2016 ble presentert det vi valgte å kalle «JELØYPROSJEKTET»

KULTURMINNEGRUPPA I MOSS HISTORIELAG

Rapport nr 3 - april 2017
• Kulturminnene
• Registrert av Moss Historielag og Moss Ættehistorielag
• Kulturminnekartet – hvordan søke etter kulturminner
• Registreringsarbeidet

"TA VARE PÅ MINNENE!" kan være et passende motto for KMR-gruppa, som sørger for at kulturminner i Moss blir avbildet, omtalt og vist på rette sted på Kulturminnekartet.

KULTURMINNEGRUPPA I MOSS HISTORIELAG

Rapport nr 2 - januar 2017

"TA VARE PÅ MINNENE!" kan være et passende motto for KMR-gruppa,
som sørger for at kulturminner i Moss blir avbildet, omtalt og vist på rette sted på Kulturminnekartet.

 

HVA SOM ER REGISTRERT

vei/område: kulturminne

Bjerget: Bjerget (området), Kanonen og Kølabånn
Chrysties gate: Det gamle biblioteket
Dronningens gate: Andersen og Bang, Biblioteket, Dronningens gate (området), Idrettens hus, Kirketorget, Middelskolen, Moss frikirke, Moss Hotell, Moss Kirke, Moss Sparebank, Parkgården, Parkteateret, Reinsch Hotel og Trygdekassen
Fjellveien: Bytårnet, Minneeika og smijernsgjerdet
Fjordveien: Fløterhuset/Kurvmakergården og Nygaten
Fleischers gate: Breidablikk og Moss Aktiemeieri og Handelsforretning
Fossen (veien): Central Pakhus, Druidegården, Galla Mølle, Gamle Kloster Mølle, Gerners kaffebrænderi, Lerke Mølle, Mossfossen kraftverk, Kloster Mølle, Kloster Mølle Bomullsveveri, Kloster saug, Rismøllen, Rype Mølle og Det gamle vannverket
Furuholtet: Melløs gård
Gudes gate: Den gamle Gudegården, IDUN fabrikker AS og Torvgården
Hans Bloms gate: Fødehjemmet
Haveveien: Haveveien 2 og Madam Erstad/Olsens Hotell
Henrich Gerners gate: Borgengården, Bryggerikjelleren, Bryggeriets verksted, Den gamle gjær- og spritfabrikken, Det gernerske fehuset, Folkets Hus/Kong Carl, Gernergården: boligen- bryggeriutsalget- portnerboligen -stallen, Gudegården, Herfordtgården, Herfordgården, Larsens Rammeverksted, Nye Dyre Mølle, Stormøllen/Møllenes verksted, Titttut, Thorbjørngården og Wesselgården
Høienhaldgata: Krematoriet og Nyquistgården

Moss kommunes Sentrumsplan 2014-2022

Kulturminner registrert av Moss Historielag i de foreslåtte hensynssoner (9).

Moss Historielag har registrert mange kulturminner i de foreslåtte hensynssonene, og mange andre som ikke er nevnt i planen. Kulturminner nevnt i planen er markert med fete typer.

Kulturminner og kulturmiljøer som er nevnt i planen, men ikke registrert av Moss Historielag pr dato, er markert med kursiv. Historelaget driver fortløpende registrering av kulturminner.

Merk: Historielaget har registrert både kulturminner som fortsatt er på samme stedet, men også en del som har blitt omgjort eller fjernet senere.

Fortegnelse over byens gatenavn og deres beliggenhet i de forskjellige distrikter.

Klikk her for å lese det (pdf).

Vedlagt finner du "Gatenavn i Moss- hvor kommer de fra" av tidligere rådmann Alf Herland utgitt i forbindelse med byjubileet i 1970.

Klikk her for å lese det (pdf).

Justus

Moss Historielag holder til i erverdige «Justus» med adresse Skogbrynet 40, 1513 MOSS

Du kan sørge for at Moss Historielag får støtte fra Norsk Tipping.

Moss Historielag er registrert i Frivillighetsregisteret.  Det betyr at hvis du sier til tippekommisjonæren at du støtter Moss Historielag, blir du registrert og Norsk Tipping betaler til Moss Historielag et beløp som tilsvarer 5% av din innsats.

Hvis du senere ønsker å støtte en annen, kan du bare si fra til kommisjonæren.

VERN AV BYGNINGER, PARKER OG PLASSER
BELIGGENDE TIL VINCENTS BUDDES PLASS, ØVRE TORG,
BASARBYGNINGEN OG KONGENS GATE.

Les dokumentet (pdf) - klikk her 

BYUTVIDELSE OG UTBYGGING
FRA 1938 TIL I DAG.

75 års jubileum for bytuvidelsen 1. juli 2013.

Les dokumentet (pdf) - klikk her

Moss Historielag , Postboks 659, 1503 Moss. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlemskontigent: kr 350,- pr. år. Bankkonto: 1080 30 51416

Du kan registrere deg som medlem på vår nettside - klikk her.

Østfold Historielag og Fortidsminneforeningen har oppfordret sine lokalavdelinger om å engasjere seg i gravminneregistrering. Dette gjelder vern av gravstener som er eldre enn 60 år og yngre enn fra 1537.

Mange i Moss Historielag leter etter opplysninger som en tror kan være i kommunens arkiver.  Det kan være spørsmål om bygninger, virksomheter, hendelser eller personer.  Det gjelder også opplysninger som trengs til registrering i kulturminnebasen. 

Videre arbeid vil bl.a. være å finne ut hvilke spesielle arkiver som finnes og hvor de er:  Bygningsarkivet, skolearkiver, helse og sosial m.m.

Interesserte kan ta kontakt på epost med  nil-b at online.no

TA VARE PÅ MINNENE

Rapport nr 1 - desember 2012

TA VARE PÅ MINNENE! kan være et passende motto for gruppa, som sørger for at kulturminner i Moss blir avbildet, omtalt og vist på rette sted på Mossekartet.

 

 
 Rolle  Navn  E-post
 Leder Kristian Hjortkær Hansen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 Nestleder Per Vorum Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 Kasserer Liv Berger Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 Sekretær Fred Martin Olsen e-post
 Redaktør Oddvar Aasen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 Styremedlem Wenja Blomberg Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 Styremedlem Elisabeth Vogt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 Styremedlem Svein Åge Lauritzen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 Varamedlem Harald Stenerud Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
 Varamedlem Kirsten Espegren Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Slektsgranskning er i vinden som vel aldri tidligere. Godt hjulpet av serier om slektsgranskning både på norsk og utenlandsk fjernsyn har folks interesse for å vite mer om/få mer kjennskap til sin slekt og familie virkelig tatt av.

 Navn  E-post
Morten Edvardsen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Per Arild Simonsen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Arild Johnsen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bli medlem

Send epost til Moss Historielag og betal kontigent.
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Medlemskontigent: kr 350,- pr. år.
Bankkonto: 1080 30 51416

Nettbesøk

Idag150
Igår464
Denne uka614
Denne måneden4068
Totalt2095359

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown