banner-bilde

Moss Historielag ble stiftet i 2005 og er i norsk målestokk et ungt historielag.
Vi vet at interessen for lokalhistorie, byens historie og identitet er økende.
Vår virksomhet er tuftet på tre temaer: slektsgransking, kulturminneregistrering og informasjon om lokalhistorie.
Gjennom slektsgranskingen ønske vi å gi bred informasjon og skolering.
Kulturminner i Moss kommune blir registrert gjennom kartbasen kulturminnekart.no.
Informasjon om lokalhistorien gis gjennom møtevirksomhet og tidsskriftet "Strandsitteren" som utgis 3 ganger årlig. 

Prosjekter i Moss Historielag:

Det er nå satt igang prosjekter i Moss Historielag, og her burde det være noe for enhver.
Hvis du ikke finner noe av interesse, så kom med forslag til nye prosjekter.
Det kan være flere enn deg som er interessert i nettopp DET emnet.
Hvert prosjekt har en deltager som kan kontaktes hvis du er interessert i å høre mer om det prosjektet.  

Moss Historielags nye bokprosjekt


Torsdag var første samling med skribentene og andre ressurspersoner til Moss Historielags nye bokprosjekt. Vi møttes på House of Foundation for å bli kjent med hverandre og det nye bokprosjektet. Ikke alle skribentene hadde anledning til å møte opp, men det vil bli flere anledninger. Det var leder Per Vorum i Moss Historielag som ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen forbokprosjektet. Som kjent utga Moss

Historielag boka «Moss som den er og var», som bursdagsgave til Moss i anledning av feiringen av byens 300 års jubileum. Boka dokumenterte byen slik som den så ut i jubileumsåret 2020.

Den nye boken vil bli annerledes, en bok som skal studere utviklingen de siste 25 år og som vi tror vil bli viktig for fremtidige mossinger som skal studere utviklingen i «de siste 25 år». Historisk kunnskap er en forutsetning for gode beslutninger. Moss Historielag har fått Pål Bjerketvedt til å påta seg redaktøransvaret, noe vi er svært glade for.

Pål Bjerketvedt fortalte om boka. Den skal handle om utvikling og omstilling i Moss de siste 25 år, fraår 2000 – 2025, og skal ha 25 temaer. Det er invitert en til tre forfattere per tema. I tillegg til prosatekst vil vi også ha statistikk og annet småstoff som kuriosa og bilder vil bli en viktig del av boka.

Det var Jan Kronberg som fortalte om hvordan vi skal jobbe med å få gode bilder. Frammøtte skribenter og andre var spente på fortsettelsen og alle gledet seg til å ta fatt.