banner-bilde

Moss Historielag ble stiftet i 2005 og er i norsk målestokk et ungt historielag.
Vi vet at interessen for lokalhistorie, byens historie og identitet er økende.
Vår virksomhet er tuftet på tre temaer: slektsgransking, kulturminneregistrering og informasjon om lokalhistorie.
Gjennom slektsgranskingen ønske vi å gi bred informasjon og skolering.
Kulturminner i Moss kommune blir registrert gjennom kartbasen kulturminnekart.no.
Informasjon om lokalhistorien gis gjennom møtevirksomhet og tidsskriftet "Strandsitteren" som utgis 3 ganger årlig. 

Slektsforskergruppen

Slektsforskergruppa treffes 1. tirsdag i hver måned fra september til og med mai på Biblioteket i Møllebyen, lokalhistorierommet fra 17.00 til 19.00.

Den 3. tirsdagen i disse månedene er vi å treffe i egne lokaler på Justus på Orkerød (Skogbrynet 40, Jeløy) fra 16.00 til 19.00.

Kontakt: hugoimoss@gmail.com 

REFERAT FRA SLEKTSGRANSKERKURS I REGI AV MOSS HISTORIELAG

Slektsgranskning er i vinden som vel aldri tidligere. Godt hjulpet av serier om slektsgranskning både på norsk og utenlandsk fjernsyn har folks interesse for å vite mer om/få mer kjennskap til sin slekt og familie virkelig tatt av.

 

Moss Historielag har over lang tid hatt planer om å gjennomføre kurs i slektsgranskning. Og det har vært et ønske om å få dette til i den populære bølgen slektsgranskning er inne i.

På historielagets medlemsmøte i september 2012 opplevde 36 fremmøtte medlemmer Helge Solie som en engasjert og dyktig foredragsholder. Han ga en generell orientering om det å drive slektsgranskning, hvilke hjelpemidler man har til rådighet og hvor det er mulig å finne spor av gammel slekt og familie.

Da Helge Solie også er kjent som en erfaren og god kursholder innen feltet, ble han og historielaget enig om å gjennomføre et 12 timers kurs i slektsgranskning. Antall kursdeltakere ble satt til 10.

Kurset ble annonsert, og det var ingen problemer å få fylt opp plassene. Kursdagene ble bestemt til 06.03., 12.03.,14.03.,og 21.03.2013. Alle dagene fra klokken 18.00 til klokken 21.00.

Kursholder hadde følgende oppsett for kurset: Første dagen var bare teori hvor det ble lagt inn historiske enheter som legger grunnlag for slektsgranskning. Kilder ble gjennomgått med informasjon om hva vi kan finne i disse. Først og fremst ble nevnt/orientert om kirkebøkene og folketellingene. Videre ville han gjennomgå Lov og Rett (4 kilder),Skatter og Avgifter (7 kilder),Gård og Jordeiendom (3 kilder),Tinglyste dokumenter (3 kilder), Bygningshistoriske kilder (3 kilder),På reise og flyttefot (5 kilder) samt yrkesmessige føringer (6 kilder).

Ellers ville kurskveldene gå ut på å finne våre røtter i de forskjellige kilder og hvor vi finner disse kildene.

De 3 første kurskveldene ble holdt på datakursrommet til Moss Kommune. Siste kurskveld ble flyttet over til datarom på Kirkeparken videregående skole.

Flere deltakere jeg har snakket med har gitt tilbakemelding på at det var et bra kurs. Kursholder og kursleder har gitt uttrykk for det samme.

Derfor en stor takk til en engasjert og dyktig kursholder og til ivrige og engasjerte kursdeltakere som var med på å forme innholdet på kurskveldene.

Hver enkelt deltaker betalte en egenandel på kr. 450,00 for å være med på kurset.

Moss den 05.04.2013.

Fred Henry Bergmann

kursleder

Nettbesøk

Idag374
Igår414
Denne uka374
Denne måneden12615
Totalt2517603

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown