Transkriberingsgruppe

Transkriberingsgruppen

 

Transkriberingsgruppen i Moss Historielag

Transkriberingsgruppen har holdt på i mange år, men fra 2014 har den bestått av en kjerne med Liv Berger, Berit Johnsen, Wenche Skageberg og Eilert Hansen.  Ellers hadde vi i 2015 hjelp fra Rygge Museum og Historielag ved arbeidet med folketellingen for Rygge 1891.  Vi fikk også videre hjelp av Gunnar O. Rostad fra Rygge og Jørgen Ludvigsen med flere folketellinger.  Svein Sagen og Eva K. Hollfjord har også vært fast innslag fra 2016.  Siste året har vi også hatt hjelp av Dag Reiersen fra Våler Historielag og Lillebiss Vedeler Jensen.

Hva vi har transkribert:

1762:  Ekstraskatten for Moss og Jernverket.

1875:  Folketellinger for Moss by, Moss Landsogn, Rygge, Våler.

1885:  Folketellingen for Moss by.

1891:  Folketellinger for Moss by, Moss Landsogn, og Rygge.

1914:  Folketellingen for Moss by.

Inn og Utflyttede til/fra Moss by fra 1814 til ca. 1930.

Inn og Utflyttede til/fra Moss Landsogn fra 1878 (tidligere sammen med Moss by) til ca. 1929.

Moss Fattigkommune: 1901 til 1905.

Transkriberinger som vi snart skal ta fatt i:

Folketellingen fra 1920.

Moss Fattigkommune 1905 til 1913.

Norske kirkebøker fra utlandet.

Sjømenn.

Vil du værra me' så heng deg på.