Medlemsmøte onsdag 4. september

Tor Schmedling kommer til Skoggata 24, Skoggata bo- og servicesenter, hvor han vil foredra om Guldholmen fyr, Jeløy Radio og Torpedostasjonen; litt historikk og litt om det sosiale livet på Tronvik på 50-tallet