Program

Referat fra årsmøtet 2018 og medlemsmøtet 5. mars 2019

Moss Historielag har hatt årsmøte. Beretning og regnskap fortalte om et godt og aktivt fjorår for laget. På møtet var det en orientering av prosjektrådmann Hans Reidar Ness om storkommunen Moss. Den nye kommunen får nærmere 50 000 innbyggere og 3 500 ansatte. Det vil bli ”lys” i begge rådhusene, men den politiske og administrative ledelsen blir i Moss sentrum. Strategien er at den nye kommunen vil ikke yte tjenester til innbyggerne. Den vil dekke innbyggernes behov. Den store utfordringen er å drive innbyggerinformasjon i et klart språk, i følge Ness. Ved årsmøtets slutt orienterte Per Vorum om arbeidet med jubileumsboka ”Moss som den er”. Dette er den store utfordringen for laget i 2019. Styret i Moss Historielag består nå av følgende: Kristian Hjortkær Hansen, leder, Per Vorum, nestleder, Liv Berger, kasserer, Kirsten Espegren, sekretær, Oddvar Aasen, redaktør av Strandsitteren, Wenja Blomberg, Elisabeth Vogt og Svein Åge Lauritzen, styremedlemmer og varamedlemmene Harald Stenerud og Terje Aasen. Den siste er ny i styret.