Program

Medlemsmøte onsdag 11. desember

Arne Jørgen Ludvigsen kommer til Justus kl 11:00 for fortelle om Moss folkeskole og da med spesiell fokus på Skarmyra skole fra 1897 til 2005