Program

Sommerturen 2019

Tur med Rygge Museum og Historielag og Moss Historielag 

Søndag 8. september arrangerer de to historielagene i Rygge og Moss en historisk rundtur i de to kommunene, som skal bli til èn fra 2020.

Turen startet i Møllebyen og Verket, området som ga opphavet til Moss by. Arild Johnsen fortalte både om Kong Karl, Gerners brenneri og Heilmanns bryggeri. Han orienterte om Jernverkets produksjon, Petersons papirfabrikker og en rekke andre virksomheter som hadde vært ved fossen.

 Så kjørte vi over til Jeløy for å stifte nærmere bekjentskap med lystgårdene. Vi gikk tur i Grønliskogen og fikk se den store Bjørka som ble plantet i 1814.

 Deretter dro vi til Rygge hvor Knut Funderud overtok som guide. På museet på Bygdetunet fikk vi en orientering om de gamle husene som historielaget har fått ansvar for. Flytting og restaurering av flere lokale bygg. Ja, Rygge tar ansvar for sine spesielle gamle bygninger, med god støtte fra Rygge kommune.

 Vi fikk lunsj og så gikk vi opp til kirken hvor vi fikk en flott presentasjon av Sølvi Saastad. I en stein nederst i et hjørne på sørøstveggen er det hogd en liten djevel. Er det fordi det tidligere var et hov der?

 

Så hoppet vi inn i bussen igjen og fortsatte turen ut over Rygges kulturlandskap til Larkollen med nye historier Fortalt av Knut Funderud.

Referant: Per Vorum