banner-bilde

Strandsitteren er Moss Historielags medlemsblad. Bladet utgis tre ganger i året, ultimo januar, mai og september.

Vi tar gjerne imot bidrag av historisk, lokalhistorisk eller slektshistorisk interesse, helst i word-format uten sidenummerering.
Bilder bør være i jpg-format. Artikler, fotografier og illustrasjoner kan ikke kopieres uten skriftelig tillatelse fra opphavsmannen.

Annonser kan tegnes ved henvendelse til redaksjonen.

Webredaksjonen

Ansvarlig for å levere stoff til nettstedet er Moss Historielags redaksjonskomité, som også fungerer som webredaksjon. 
Redaktøren for medlemsbladet Strandsitteren er også redaktør for hjemmesidene.
Plassering av stoff på siden forestås av redaksjonskomitéens medlemmer og av en webkoordinator.

2024

     

Nr. 1. 2024                                          Nr. 2. 2024

2023

       

Nr 1. 2023 i pdf                                     Nr. 2. 2023 i pdf                                     Nr. 3 2023 i pdf

 

2022:

ss2022nr1      

Nr. 1. 2022 i pdf                                       Nr. 2. 2022 i pdf                               Nr. 3. 2022 i pdf 

2021:

     .   

Nr. 1 2021 i pdf.                                 Nr. 2 2021 i pdf.                             Nr. 3 2021 i pdf

2020: 

       

Nr.1 2020 i pdf.                                            Nr.2 2020 i pdf.                         Nr.3 2020 i pdf. 

2019:

        
Nr.1 2019 i pdf                                             Nr. 2 2019 i pdf                Nr. 3 2019 i pdf

 

2018:

        
Nr.1 2018 i pdf                                             Nr. 2 2018 i pdf                Nr. 3 2018 i pdf

 

2017:

        
Nr.1 2017 i pdf                                             Nr. 2 2017 i pdf                Nr. 3 2017 i pdf

 

2016 : 

ss2016 nr1     

Nr. 1 . 2016 i pdf                                      Nr. 2 2016 i pdf                                    Nr. 3 2016 i pdf

 

2015 :

      
Nr. 1 - 2015 i pdf.                             Nr. 2 - 2015 i pdf                           Nr.3 - 2015 i pdf

2014

   

2014 - nr. 1 i pdf                                 2014 - nr. 2 i pdf                       2014 - nr. 3 i pdf

2013

      

2013 - nr.1 i pdf.                                      2013 - nr 2 i pdf.                       2013 - nr 3 i pdf.

2012

   

2012 - nr. 1 i pdf                                2012 - nr. 2 i pdf                              2012 - nr. 3 i pdf

2011

    

2011 - nr. 1 i pdf.                                  2011 - nr. 2 i pdf.                      2011 - nr 3 i pdf.

2010

   

2010 - nr. 1 i pdf                                2010 - nr. 2                                      2010 - nr. 3 i pdf

2009

   

2009 - nr. 1 i pdf ( a,    b)                2009 - nr. 2 i pdf                                 2009 - nr. 3 i pdf ( a,   b )

2008

    

2008 - nr. 1 i pdf                                   2008 - nr. 2 i pdf                           2008 - nr. 3 i pdf

2007

   

 2007 - nr. 1 i pdf a, b                      2007 - nr. 2 i pdf a, b                           2007 - nr. 3 i pdf a, b

2007 - Verket i pdf, a, b, c, d,

2006 

   

2006 - nr. 1 i pdf, a, b                      2006 - nr. 2 i pdf, a, b                  2006 - nr. 3 i pdf, a, b, c

2005

 

2005 - nr. 1 i pdf                                 2005 - nr. 2 i pdf, a, b, c