Strandsitteren artikler

Vann fra Karme Dam

VANN FRA KARME DAM
Av Kirsten Wiik

Karme dam ligger rett over Klåvadammen, som igjen lig- ger rett ovenfor Store bro som går over til Konventions- gården. Langt til bake i tid het denne delen av Mossefossen muligens Herrefossen, igjen muligens etter gården Herres- tvet, som skal ha vært navnet på den gården Moss ble bygget på (i Kirkeparken, hvor Moss' første kirke i tre ble bygget). Nedover i fossen lå alle sagene. På begynnelsen av 1700-tallet tilhørte det nordre løpet av fossen baron Rodsteen og sagene het Berg sag, Øvre Jernverket og ut til Sandbukta var det i sin tid en vakker have, som skal ha vært kjent over hele Europa. Vannet fra elva må ha kommet godt med til den.

 

Johan Gude, en av de store spritprodusentene i Moss, trengte vann til spritproduk- sjonen sin i Postmestergaten, nåværende Gudesgate 1 - 3 (hovedpostkontoret). Alle hentet vann fra brønn, fossen eller Vansjø, men i 1794 fikk Gude lagt et tre tommers rør fra Karme dam, som tilhørte Jernverket. Flere var selvsagt interessert og det ble lagt til rette for videreføring av vannet nedover Storgata, slik at det i 1800 var femten bygårder som hadde fått springvann.

I tilknytning til dette ble den første offentlige vannkummen plassert utenfor Just Gudes eiendom i Storgata 26. hyttesag, Kongens kvernhus(brukt av en strandsitter), Brosagen, Hyttesagen, Kokke- sagen, Påskesagen, Mellom Kongesagen, Mellomsagen, Slumpesagen og sikkert flere. Oppe ved Karme dam hadde Jernverket på Nord- bakke mange rettigheter, også til vannet fra elva. Dette ble tatt ut i en trerenne som ble ført fra elva til Jernverket.