Strandsitteren artikler

Handelshuset Andersen & Bang

HANDELSHUSET ANDERSEN & BANG
av Karin Behn Skjævestad

Gården Dronningensgate 1, senere kjent som handelshuset Andersen & Bang, ble bygget i 1838 av Louis Reinsch. Fire år senere solgte han den til kjøpmann Peter Herføll. Forretningen ble, til å begynne med, drevet som assortert butikk med stor bonde- handel. I begynnelsen av 1850- årene overlot Herføll detaljhan- delen til svigersønnen H.A. Reinert, men han eide gården frem til 1861. Da ble den solgt til Jacob Bang og Laurits Andersen. Disse herrene overtok også forretningen, og kjøpte i tillegg den ovenforlig- gende såkalte Bassøes hage.

Etter en tid ble de gamle lokalene påbygget og forandret, og mesteparten av Bassøes hage ble gjerdet inn og brukt til gårds- plass for handel og hesteskyss.

Jacob Bang var ofte å se ute på gårdsplassen i prat med sine kun- der. Dette nye bygget innebefattet nå Handelshuset Andersen & Bang, med forretningslokale og beboelsesleiligheter, samt gårds- plass. Forretningen var på dette tidspunktet blitt meget allsidig. Her ble det solgt alminnelige husholdningsvarer, dessuten jern- varer, glass og stentøy, lær, oljer, malervarer, tobakk og sigarer og ikke minst vin og brennevin. Som vinhandel hadde Andersen & Bang et landskjent navn. Vinhan- delen hadde til og med sin egen prisliste, pent innbundet som et lite hefte, og egne flotte etiketter med Andersen & Bang trykket under navnet på vinen.

I 1911 overtok Jacob Bangs sønn Sigurd ledelsen av handels- huset, og han drev forretningen helt til 1950, da han var henimot åtti år gammel. Randi og Magnus Løken ble de neste eierne, og navnet ble endret til Andersen & Bangs Eftf. De omskapte Handels- huset Andersen & Bang til Øst- folds første privateide selv- betjeningsforretning.

I 1953 ble den gamle Banggården revet, og Andersen & Bangs Eftf. ble midlertidig flyttet. De nye lokalene var den lille forretningen i den overbygde porten inn til tidligere Reinsch hotell. Dette lokale hadde Edv. Brække hatt før de flyttet ned i det huset som senere ble kalt Brækkegården.

Tre år senere åpnet Andersen & Bangs Eftf. A/S sin nye forretning i første etasje i det bygget som fikk navnet Bank- gården i Dronningens gate 1. Det var flere forretninger som flyttet inn i den nye bygningen: Grans blomsterforretning var i under- etasjen mot Torggaten, øverst i Dronningens gate kom først Moss & Oplands Bank, deretter kom Narvesen; så Andersen & Bangs Eftf. A/S, Moss Sykkel og Sport A/S, Lindberg A/S (dameklær), og tilslutt Møllhausen restaurant og kafeteria.

I 1961 utvidet Andersen & Bangs Eftf. A/S forretningen, ved å kjøpe lokalet til Sykkel og Sport av Ingar Argel. I 1981 feiret firmaet 120-års jubileum, seks år senere ble forretningen solgt til Tayab Hussain. I april 1988 ble forretningen stengt for godt.

Kilde: Handelshuset Andersen & Bangs Eftf. A/S Jubileumskrift 1861