Strandsitteren artikler

Verket - syv grunnet til mijøfredning Moss Verk

Syv grunner til å miljøfrede Moss Verk

av Ragnar Onsaker, Moss og Omegn Tenkepark

  1. Moss Verk er vårt lands betydeligste, samlede bebyggelse av arbeiderboliger fra sent 1700/tidlig 1800 tall.
  2. Moss Verk er Moss bys siste sammenhengende eldre bebyggelse.
  3. Moss Verk er industrihistorie, arbeiderhistorie, byhistorie og rikshistorie.
  4. Moss Verk er truet fra flere kanter. Industriområde tett inntil, tungtrafikk og ny boligbebyggelse tett opptil arbeiderboligene.
  5. Moss Verk må ikke bli et byutviklingsprosjekt som en har i nabolaget, Møllebyen. Den er forbilledlig på sin måte, ved hvordan redde forfalne industribygninger ved å kombinere utdanning, næring og kultur. Moss Verk må forbli urørt som det er, fordi det er et unikt historisk kulturminne.
  6. Moss Verk miljøfredet og opprustet vil sammen med Eidsvoll Værk være sentrum for begivenheter i 2014.
  7. Moss Verk er ikke noe mindre unikt kulturminne med sine arbeiderboliger, gateløp, broer og vassdrag, enn Bergstaden Røros og Tyskerbryggen i Bergen. Begge sistnevnte står på FN's liste over unike kulturskatter i verdenssammenheng.