Strandsitteren artikler

Glimt fra Melløs

Glimt fra Melløs
av Kjell Henriksen

Storgården Melløs fra 1886. Gården tilhørte da Carl Ewald Gerner og fru Anna Hedvig, født Sundt. Sistnevnte var byens skjønnhet og en god venninne av Kong Oscar II. Hver gang kongen besøkte hovedstaden Christiania ble visstnok fru Anna invitert til taffel på slottet. Dessverre eksisterer det så vidt jeg vet ingen separate bilder av henne, men kanskje er hun en av damene på bildet ovenfor.

 

Carl Gerner døde i 1890. Byggmester Carl Emil Christoffersen overtok gården i 1897, men solgte til Olaus Anton Andreassen 1908. Moss Kommune overtok 1917 og tok i bruk eiendommen til gamlehjem.

De to nyeste blokkene på Furuholtet var ferdige i 1953. Foran ser vi Melløs Gård, fortsatt i bruk som aldershjem. Men våren 1961 åpnet Moss kommunale nye pleiehjem, hovedentreprenør Brødr. Peterson. Formannskapet oppnevnte 24. januar 1956 en byggekomite for det planlagte nye pleiehjem.