Strandsitteren artikler

Glimt fra Noreløkka.

Glimt fra Noreløkka

Av Kjell Henriksen

I gamle dager ble området mellom Vogtsgate, Kongensgate/Klostergaten og Gubberogaten benevnt Smaalandsløkken, etter farger Ole Olsen Smaaland, som døde etter et fall av hesten i 1849. Smaaland bygde Vogtsgate 19, der telegrafstasjonen hadde sitt første lokale (åpnet offisielt fra 1. januar 1857, men var nok i virksomhet noe tidligere).

Inntil 1. januar 1840 tilhørte området Moss Landsogn, men ble innlemmet i Moss fra nevnte dato sammen med bl. a. naboområdet Krogsvold, Radet og Værlesanden.

Etter Smaalands død solgte enken området til M. Peterson & Søn, som igjen overdro stedet til gartner Nilsen. Sistnevnte oppførte for øvrig det bygget som senere fikk adresse Wergelandsgate 2 og som fortsatt ligger der.

Den siste eier av området, herredskasserer Th. Nore (herav navnet "Noreløkka"), stykket ut området til eneboligtomter. På bildet under ses Nores hus nederst til venstre i gaten.

Den 28. november 1907 fikk så de to gatene på Noreløkka sine nye navn: Parallellgaten til Klostergaten ble til Eidsvollsgate, mens tverrgaten nedenfor fikk navnet Wergelandsgate etter dikteren Henrik.

Utsnitt av Noreløkka 1891. Huset til herredskasserer Nore til høyre i forgrunnen.