Strandsitteren artikler

Gamle mosseslekter - Slekten Mossin

Gamle mosseslekter- Slekten Mossin
av Knut Thorvaldsen

Her vil det fremover komme artikler om gamle mosseslekter fra 1600- og 1700- tallet. Slekter som enten har sin opprinnelse i Moss, eller som kom til byen på den tiden. Mange har sikkert truffet på slektsnavnet Moss både i gamle kilder og i nåtiden. Vi skal etterhvert se på flere av dem.

Navnet Mossin. Har det noe med Moss å gjøre? Ja, det har sin opprinnelse i Moss og har etterkommere i Norge. Vi skal bare følge der hvor det er norske etterkommere.

I 1634 fikk vi en fogd i Moss som het Dines Andersen. Han var født i Nykøbing i Danmark, hvor han også døde i 1682. Han var en av to sønner av kjøpmann Anders Mortensen i Nykøbing, som igjen var sønn av borgermesteren der, Morten Tuesen.

 

Dines Andersen var fogd i Follo og toller på Sand i Hurum i 1633. Fogd i Moss fra 1634, stiftskriver i Akershus len 1641. I 1645 reiste han tilbake til Danmark, hvor han var ridefogd i Draxholm og Trankjær Lehne fra ca 1645 til 1650. Han var riks- dagsmann for Nykøbing og borgermester i Nykøbing 1657-70. Han sluttet som riksdagsmann i mars 1669, og hadde 7 barn.Sønnen Hans Dinesen- (født 23.5.1637, død 6.2.1711) skulle studere teologi ved Kjøbenhavn Universitet. Det var dengang et krav at man skulle ha et slektsnavn i stedet for sitt farsnavn. Han kalte seg der- for på latin "Dionysii Mossininus", dvs. Dinesen fra Moss. Etter enevoldsmaktens innføring i Danmark og Norge, som bl.a. fastsatte familienavn på embetsmenn, kalte de seg for Mossin. Det var på samme vis Henrik Wergelands far Nils Halvorsson tok den latinske utgaven av Niels, som er Nicolai, og Wergeland som slektsnavn. Henrik Wergeland har også en med slektsnavnet Moss som sin ane, men det får vi ta en annen gang. Hans Dinesen Mossin var prost over Støvring herred og sogneprest til St. Mortens kirke i Randers, hvor han også ble begravet.

Hans sønn Peder Hanssen Mossin (født 16.12-1678, død 8.11-1723) var sogneprest i Tværsted Uggerby og Binderslev i Ålborg stift fra 1713 til sin død. Det var 2 døtre og 4 sønner etter ham.Sønnen Peder Herhard Mossin ble født 4. februar 1724, død 7. desember 1802. Han fikk 1 datter og 8 sønner.

Hans sønn Jochum Frederik Ramus Mossin ble født 17. juni 1777 i Tværsted i Danmark og døde i Fredrikstad 28 mai 1824, hvor han var gift med Grete Nielsdtr. Han var postmester i Fredrikstad og regnes som stamfar til den norske grenen av slekten. De hadde 1 datter og 2 sønner, bl.a. Peter Andreas Mossin, født 28. november 1813 i Fredrikstad, død samme sted 10. februar 1884. Han var gift med Arondine Petrea som han fikk 6 sønner med. Peter var kjøpmann i Mossingården i Gamlebyen og hadde et tobakkspinneri i byen samt et verksted på Sorgenfri utenfor byen.

Alle nålevende Mossinere i Norge er etterkommere etter dem.

Fredrik Rasmus Mossin ble født i Fredrikstad 28. november 1813 og døde 27. desember 1911. Han ble gift 16. juli 1876 i Rygge med Helga Georgine Lovise Røyem, datter av lensmann Fredrik Røyem. Fredrik var direktør for Eldorado operetteteater i Kristiania 1895-1899, direktør for Centralteateret 1899-1901 og direktør for Christiania Tivoli 1901-1911.

De hadde 2 døtre og 4 sønner, bl.a. Ove Gulldberg Arctander Mossin, som var født 7. mai 1881 i Fredrikstad og døde 21. september 1922 i Oslo. Han var redaktør av "Forposten" i Oslo 1900-1902, med- arbeider i Venstres regjeringsorgan "Norske Intelligens sedler" 1902-1917, stifter og redaktør av vittighetsbladet "Karikaturen" 1917-1922, og en av stifterne av "Norsk Presseforbund", hvor han var medlem av hovedstyret til sin død. Han var også innehaver av Norsk presses høyeste orden, "Kommandør af Hans Majestæts Blækspruten".

Det er også en del som har Mossin som slektsnavn uten at de er direkte etterkommere. Mange husker sikkert danske Ib Mossin fra filmen "Far til fire". Han er etterkommer av Birthe Nielsdtr. Kofoed og Jens Jespersen, som i 1780 fikk tillatelse til å bruke navnet. Birthe var adoptivdatter av enken etter sogneprest Christian Mossin på Bornholm.