Strandsitteren artikler

Glimt fra Bastøfergene

GLIMT FRA BASTØFERGENE
av Kjell Henriksen

I 1892 opprettet noen mosseborgere med ekspeditør Jens Chr. Olsen, skipper Anton Larsen og høyesterettsadvokat H. A . Knudtzon i spissen, et selskap med formål å "drive Fragtfart med en Damplægter mellom Moss og Christiania". Aksjekapitalen utgjorde kr. 25.000.

Den første lekter ble satt i drift året etter, og fikk navnet "Alpha". Men på det tidspunktet gikk også reder R. M. Petersons "Bastø"fire daglige turer (hver vei) mellom Moss og Horten.

 Ved en ekstraordinær generalforsamling i desember 1910 besluttet de fremmøtte å overta dampskipene "Bastø I" og "Bastø II" med ruten Moss-Horten, fra skipsreder
Peterson for kr. 152.000. Peterson døde allerede i 1912.

Biltrafikken over fjorden økte jo etter hvert, men ved begynnelsen av 1930- årene var den fortsatt så liten at behovet for plass til mange biler fortsatt ikke var stort. "Bastø II" ble ombygget 1928 med bl. a. den konsekvens at fergen fikk plass til hele fem biler mot før to!

bast1

Fra starten og til ny ferge 1934 gikk trafikken gjennom Kanalen, fergen gjorde en stor sving i Mossesundet og la til ved Bastøbryggen. Men den økende biltrafikken gjorde at ny ferge slapp turen gjennom Kanalen, hvilket også gjorde at overfarten Moss-Horten tok kortere tid. Moss kommune bygde brygge til fergen i søndre ende av Kanalen.

bast2

Og det var ikke noe dårlig skip -den nye fergen. Byggingen fant sted ved Moss Værft & Dokk, kostet kr. 370.000, og kapasiteten var 400 passasjerer og 18 biler. "Prøv Norges største og mest tidsmessige bilferje til fornøielsesreiser, forretningsreiser og til Deres varetransporter over fjorden", var oppfordringen fra eierselskapet, Alpha.

Men behovet økte. I 1939 bygget Moss Værft & Dokk en ny ferge, og ti år senere kom nok en fra samme leverandør. Da hadde også uttrykket "Riksveien Moss-Horten"kommet i fast bruk.

bast3

Så kom Gokstad. Under er "M/F Østfold, bygget som "M/F Bastø II"i 1979, ombygget i 1991.

I 1984 fusjonerte Alpha med Kosmos, og i 1989 overtok Bjørn Bettum, gjennom Gokstad, Bastøfergen. I dag er det som kjent Bastø Fosen som trafikkerer den gamle "Riksveien" mellom Moss og Horten.

bast4