Strandsitteren artikler

På sporet Scharre

På sporet av Scharre

av Kirsten Wiik

Skarmyra ble solgt i 1802 av kammerherre Bernt Anker, som eide den etter kammerraad Jens Gerner, med "Ladebygning og paaliggende Huse" til Peder Herfordt for 5000 rdlr. Men hvor kom navnet "Scharre" fra? I forrige nummer presenterte vi Skarmyra.

"Scarre er ingen ukjent mann i Moss" skriver Knut Thorvaldsen, som tok kontakt med meg etter artikkelen min om Skar- myra. Knut Thorvaldsen er matrikkel- gransker og med i Moss Historielags gruppe "Gårder på Jeløy". Reier gård er den første gården som de viser interesse for. De vil senere presentere gårdene i en artikkelserie her Strandsitteren. Etter Reier står Grimsrød, Ramberg, Torderød og Refsnes for tur.

 

sc

Scarre kjøpte gården Reier på Jeløy i 1692, hvor han trolig døde ca 1709 da sønnen Peder Scarresen overtok gården.Av tidligere spor etter Scharre og Skarmyra finner vi i Richard Olsens bok 'Fra det gamle Moss' (1901), under kapittelet om Byens utseende nevnes "Scharrebro". Han skriver at sammenholdt med "Scharremyren" taler
det for at "baade Broen og Jordveien har sit Navn efter en tidligere Indvaaner af Byen". Denne ukjente innbyggeren ser det altså nå ut til at man snart kan presentere nærmere. Også O. P. Nyquist har i sin bok Mossiana (1926:292) reflektert over navnet Scharre og viser til at "Skarremyren" ble skrevet "Scharremyren" i bytingsprotokollen. I denne protokollen støtte han også på navnet garver Hans Christian Scharres. Enken etter Scharres, Mette, skal ha solgt eiendommen sin "Sharres gaard" i Storgaten 38 i 1788. Nyquist viser også til bruk av navnet ved at Peder Scharres med moren Kirsten Scharres i 1792 eide Gudes gate 1, og til at også Holteløkken i sin tid ble kalt Scharresløkken.

Et spennende arbeid er satt i gang med gruppen "Gårder på Jeløy". Knut Thorvald- sen skriver at Scarre- slekten er omtalt i Mantallet for Rygge 1701, forskjellige
paReier ved skjøte 1. juni 1692 med bøxel og herligheter. Man antar at Scarre også eide Scarremyren i Moss og trolig også var sag- eller mølleeier. Både Skarmyra og den tidligere omtalte Scarresbroen kan dermed være navngitt etter ham.

Sønnen Peder Scarresen var skipper og borger og gift med Maren Kiønigsdatter. Han overtok, som nevnt, Reier i 1709, som var i slektens eie fram til 1787 da den gikk over i Andreas Chrysties (1761-1808) eie. Peder hadde mange barn, de fleste bosatt i Moss og omegn, skriver Thorvaldsen. Vi tar med de to eldste her og kan love at resten er mye interessant lesing. Rønnou Pedersdatter (1707-1787) gift med borger Niels Olsen, som hun fikk 5 barn med.

Datteren Anne Margrethe Pedersdatter (f. 1725) var gift med Hans Jensen Reier, som er sønn av Jens Hansen Huseby- Tronvik og Anne Marie Nielsdatter. De fikk to barn.

Med i gruppen "Gårder på Jeløy" er foruten Knut Thorvaldsen også Gunhild Stranden, Arne Stylegar og Eilert Hansen. De har gjort interessante og spennende funn som er verdt å presentere og gjøre kjent. Vi ser fram til det.