Strandsitteren artikler

Glimt fra Kanalen

GLIMT FRA KANALEN
av Kjell Henriksen

Kanalen i Moss hadde en lang forhistorie før den åpnet, men historien om byggeperioden er behandlet inngående andre steder. Kanalen åpnet iallfall for bruk i november 1855.

Før Kanalen var det fastland mellom Moss og Jeløy, og området beskrives av Sofie Vold, født Berg (Jonas Anton Hielms datterdatter) slik: "Blæsten strøg kold og gjennemtrængende tværs over den Landstrækning, der som et smalt Eid forbandt Gjeløen med Fastlandet; et Stykke af Veien var der dyb Sand, som var meget trættende at gaa i."

kan1

 

¨Den første kanalbroen lå i forlengelsen av Jeløygaten. I begynnelsen av det tyvende århundre kunne området ved Kanalen nesten forveksles med langt sydligere breddegrader.

kan2

I 1888 var den første kanalbroen blitt for liten, og Moss mek. Verksted (Moss Jernstøberi og mek. Værksted) fikk i oppdrag å føre opp den nye broen.

Kanalbroen

Mange skip og skuter dro gjennom Kanalen. Her er det "Punctum" som setter fulle seil. Skonnerten "Punctum" var i sin tid bygget på Moss Værft, opprinnelig for Vogt & Holst, Moss. Men byggingen av både dette og andre skip ga verftet tap istedenfor håpet gevinst.

"Punctum" seilte på de syv hav i mange år inntil skonnerten i oktober 1927 gikk ned i Nordsjøen, og hele mannskapet omkom. Da skrev "Sjøfartstidende" at med skipets
"sørgelige forlis er et ære- og tradisjonsrikt avsnitt i norsk sjøfartshistorie endelig og for alltid avsluttet. Punctum var nemlig Norges siste egentlige skonnert av den type som for menneskealdre siden bar Norges flagg med heder i alle farvann".

Skonnerten 'Punctum' av Moss

Mange dampskip anløp Moss for ruter til hovedstaden, til Vestlandet og til utlandet. Her er det dampskipet "Halden" som ses i Mossesundet ved inngangen til Kanalen like før første verdenskrig.

Dampskipenes ankomst og avreise fikk mange mossianere til å møte fram ved kanalområdet, og i mange år hadde avisene en egen spalte der de opplyste hvem som kom med hvilket dampskip, og gjerne også hvor de skulle bo!

Her Alpharederiets "Beta" ved Kanalen der jo "hele Moss" møter frem.

Etter hvert fikk hest og vogn konkurranse over den smale kanalbroen av de moderne automobilene.

Kanalbroen, mot Jeløya

På mossesiden av Kanalen lå Moss Gassverk, som holdt ut helt til 1960-årene.