Strandsitteren artikler

Glimt fra Moss

GLIMT FRA MOSS

Av Kjell Henriksen

I de tidligere artikler i denne "Glimt fra" serien har jeg konsentrert meg om spesielle geografiske områder, som Skarmyra, Kanalen, Noreløkka etc. Denne gang blir det mer "hopp og sprett", dvs. at jeg tar med bilder eller hendelser som forhåpentligvis kan være interessant for medlemmene av Moss Historielag.

Vi starter med Moss Kirke, som i 2011 fyller 150 år. Den forrige kirken, sammen med rådhus, herbergergård og mange andre bygninger i det sentrale Moss, gikk med i byens største bybrann den 15. april 1858. En midlertidig erstatning for kirken ble opprettet i enkefru Wærners gård i Postmestergaden (Gudes gate) inntil den nye kirken, vår nåværende, kunne innvies den 27. november 1861 av biskop Jens Lauritz Arup (1793-1874). Ifølge lokalhistoriker O. P. Nyquist tok menigheten "et hjertelig farvel " med de gamle lokaler før deltagerne gikk i prosesjon fra Postmestergaden til kirken.

Noen få år før den store bybrannen åpnet Kanalen - i 1855. Her et par av regningene fra "Canal Anlægget" som viser at lokale leverandører var med i bildet nemlig kjøpmennene N. W. Grønn og Peter Herføll.

Grønn startet noen år senere et skipsværft på Jeløysiden av Mossesundet, men klarte ikke å få lønnsomhet i driften. Byfoged David Vogts yngste sønner, tvillingene Johan og Jørgen Herman, hadde midler til gode hos Grønn, og for å sikre sine investeringer overtok de verftet i 1870. På folkemunne ble da dette firmaet til "Vogteverven". Få år senere ble Johan Vogt tilsatt som losoldermann, og cand. jur. Sven Holst gikk inn i firmaet, som da ble til Vogt & Holst.

gm1

Kjøpmann Grønn eide også en periode den senere Huitfeldtgården (Vincent Buddes gate 2, nå Skoggaten 2).

Peter Herføll (1813-1898) kom til Moss som 13-åring i 1826 og fikk handels- borgeskap i 1839. Herføll giftet seg med Anna Cathrine Riis, og de fikk tre døtre: Ingeborg Marie, Ragna og Sophie. Ingeborg Marie giftet seg med kjøpmann Jacob Bang (i Andersen & Bang), mens Ragna giftet seg med grosserer H. A. Reinert. Begge disse har satt dype spor etter seg i byens historie. Herføll flyttet til Storgaten 34 i 1850, men med unntak av en enkelt sjøbod i mur gikk hans eiendom med i ovennevnte brann i 1858. Herfølls svigersønn, Jacob Bang, startet sammen med Lauritz Andersen det kjente firma Andersen & Bang. Her ser vi firmaet i bygningen helt til høyre. Gaten til høyre er Dronningens gate, mens vi til venstre finner Skovgaden.

gm2

Ikke langt fra Kanalen lå Garn- og Lærredshandelen til Andrea Riis. Hun kom til Moss i 1900 og etablerte i samarbeid med L. P. Sterud sin lille forretning på den andre siden av gaten. I 1909 trengte butikken større plass, og hun flyttet over gaten, hvor dette bildet er tatt. Fru Riis døde i 1912, og forretningen gikk over til hennes datter, Laura Sterud, gift med nevnte L. P. Sterud.

gm3

gm41

¨L(ars) P(aulsen) Sterud åpnet sin forret- ning i Kongens gate 17 den 1. april 1895 - og det var ingen aprilspøk. Sterud kom til Smaalenene (Østfold) i 1889 - han fikk stilling i Sarpsborg. Men etter en fruktbar opplæringsperiode fikk han av en venn høre at H. Røslie-Nielssens manufakturforretning i Moss var til salgs.

Sterud forteller: "Herr (Røslie-Nielssen) var en ualmindelig flink Diskemand og havde en udmerket god Smag. Forretningen havde imidlertid vanskelig for at greie sig og Omsætningen havde gaaet svært ned. Jeg kjøbte Forretningen af ham i Mars 1895. For Overdragelsen betalte jeg 1000 Kr."

De to herrene ble ikke helt enige om prisen på varebeholdningen. Den skulle riktignok overtas etter dagsverdi, men hva var den? Etter at to uhildede personer hadde vurdert beholdningen, ble verdien satt til 7557 kr. Men siden beholdningen etter Steruds mening var svært ukurant, kjøpte han også nye varer for ca 15700 kr. Dermed kunne han åpne butikken "ganske godt Assorteret".

Men Sterud var en aktiv mann. Allerede i 1897 kjøpte han gården butikken lå i av glassmester Oluf Iversen, for øvrig mangeårig stortingsmann for Moss og Drøbak (som da valgte sammen). Og siden gikk det slag i slag.

Bare så det er nevnt - Sterud deltok intenst i lokalmiljøets aktiviteter. Hans "gjøreliste" kan ta pusten fra noen hver:

*Medlem av bystyret i 12 år
*Moss Handelsstands Forening - formann *Moss telefonanlegg - styrets formann i ca 25 år *Moss Byes Vel - styremedlem *Moss Skolestyre ca 25 år *Moss Folkeakademi, formann *Vaak Skolehjem. Medlem oppnevnt av Kirkedepartementet *Moss Feriekoloni, styrets formann.

Og hver jul kledde Sterud og fru Laura opp fattige barn.

Samme år Sterud åpnet, måtte et annet mossefirma lukke dørene. Henr. Gerner & Søn, vel det nittende århundres viktigste lokale bedrift, måtte innstille sine betalinger.