Strandsitteren artikler

Bergersborg - Refsnesalèen 2

BERGERSBORG Refsnesallèen 2

Av Karin Behn Skjævestad

Ved inngangen til Refsnesallèen ligger Bergersborg, eller "Sømmehuset som det heter i daglig tale.

Denne gården var tidligere husmannsplass under Kubberød. I 1740 var lagmann og cancelieråd Andreas Hansen oppført som eier av hovedbølet og husmannsplassene. Han giftet seg med Anne Thaulow, de fikk seks sønner og en datter. Denne datteren giftet seg med løytnant Købke.

Som enke skjøtet Anne Thaulow Hansen og hennes sønner sine parter i Kubberød, inkludert Bergersborg, over til datteren Anne Cathrine Købke. Bergersborg blir skilt ut fra hovedgården, og Kubberød blir solgt. I 1804 flyttet Anne Thaulow Hansen, Anne Cathrine Købke og Niels Thaulow Hansen inn på Bergersborg , her pusset de opp huset og anla hage.

I 1853 ble eiendommen solgt ut av familien Hansen Købke. Konsul Hans Chrystie kom da inn som ny eier. Han bodde ikke her selv, men leide ut gården. Den siste eier av Bergersborg i Chrystie bildeslekten var Elise Chrystie som i mange år bodde på Torderød.

 berg

Bergersborg

I 1905 flyttet maleren Jacob Kielland Sømme inn på Bergersborg. Han hadde giftet seg i 1901 med Signe Reinert, datter av grosserer H.A. Reinert. Jacob Kielland Sømme var født i Stavanger og han ble omtalt som Rogalandsmaleren, Skagenmaleren og Jeløymaleren. Han trivdes godt i Moss både privat og som kunstner, og han malte mange bilder fra Jeløy og fra byen. Signe og Jacob Sømme fikk to barn, Ragna og Jan. Fra sitt første ekteskap med Caroline (Lili) Holmsen hadde Jacob Sømme døtrene Ester og Grethe.

Ragna Sømme ble gift med Ole Lorang Hoff, (innehaveren av "Kåpe-Hoff" i Tostrupgården i Oslo) og sønnen deres Nikolai overtok etter hvert eiendommen. Han drev et gartneri her. Huset var i mange år utleid til forskjellige familier. Etter Nikolai Sømme Hoffs død ble det en arvestrid, men nå er huset igjen eid av Sømme familien.

Kilder:
Moss Avis, Moss Bys
Historie.