Strandsitteren artikler

Gravstener - den gamle kirkegården

GRAVSTENER

Den gamle kirkegården lå der Kirkeparken ligger i dag. I 1832 ble det kjøpt og opprettet ny kirkegård som ble tatt i bruk året etter. I 1849 ble det bestemt at man ikke lenger skulle bruke den gamle kirkegården i Kirkeparken, kun de som hadde ektefeller der kunne begraves der. Den siste ble begravet i 1884. Om den gamle kirkegården sies det at selvmordere ble begravet på den nord-østlige siden. Etter mange år uten noe særlig vedlikehold så den gamle kirkegården ganske forfallen ut. Den var ruskete og med et gjerde som O.P. Nyquist i boken Mossiana fra ældre tider (1926) beskriver som usselt. I slutten av 1870-årene tok så kirkeverge og overrettssakfører Frithjof Strøm tak i den forfalne kirkegården og fikk planert og ordnet hele området med gangstier og med ny beplantning. Den gamle kirkeparken fremsto dermed som en vakker park.

I 1883 var det til sammen 43 gravminner og gravstener med monumenter på den gamle kirkegården. De var allerede da slitt og vanskelige å lese. Åtte av disse hadde kommunen forpliktet seg til å vedlikeholde, hvorav syv var fra Chrystie-slekten. Disse er flyttet til Torderød gård.

I dag står det fortsatt noen gravstøtter på baksiden av kirken, inntil Chrysties gate. Langs kirkens østlige vegg har det ligget en rekke gravminner i form av jernplater og steinplater. Disse er nå mellomlagret på parkeringsplassen ved siden av. Dessverre ser vi at det ikke ha gått så bra med alle (se bildet).