Strandsitteren artikler

Fleischers gate

FLEISCHERS GATE
av Kirsten Wiik

Gaten er oppkalt etter rådmann og magistrat Tøger Fleischer (1739- 1797). Før 1882 het gaten Bakkene. Ved gatedåpen i 1882 fremkom det forslag om både Fleischers Gade og Hospitalgaden. Fleischers Gade ble altså vedtatt. Raadmand eller magistrat var GeneralAuditeur og Toldprocureur Tøger Christian Fleischer 1775-1793. Fleischer var energisk og realiserte byggingen av ny kirke i Moss i 1770-årene (til tross for at man var kommet i meget store økonomiske vanskeligheter, sies det i litteraturen). Kirken ble innviet 5. desember 1779, men brant i bybrannen i 1858. I byfoged F.A.Z. Sandbergs bok om "Kjøbstaden Moss" heter det at "Byen ved en Raadstue- Samlings beslutning af 7. juni 1832 vedtok at vedlikeholde, og senere har vedlikeholdt hans Gravminde på Byens ældste Kirkegaard" (det vil si i Kirkeparken).

Rådmann og magistrat, titulær general- auditør Tøger Christian Fleischer (1739-97) var sønn av amtmann Baltzer Sechmann Fleischer og Anna Margrethe Abbe. Besteforeldrene, foreldrene til Baltzer, var Herman Reinhold Fleisher og Megtele Anne Maria Sechmann. Herman var marinekaptein og falt ved Godebusch i 1712.

Moss tømmerkirke fra 1779. Bygget under ledelse av T.C. Fleischer.

Faren til Tøger, Baltzer, var en tid fenrik i Holstein før han giftet seg i 1727 i København. Anna M. Abbe var datter av Københavns proviantskriver. De kom til Norge i 1734 da han ble utnevnt som vise- borgermester, rådmann og notarius publicus i Christiania. Høsten 1743 ble han tilsatt som amtmann i Smaalenenes Amt og de flyttet til Moss. Baltzer ble utnevnt til justisråd i 1749 og til etatsråd i 1760.

Tøger, som Fleishers gate er oppkalt etter, giftet seg med Alhed Rømer (1752-1832). De var foreldrene til Palle Rømer Fleischer (1781-1851). Palle var offiser, eidsvolls- mann (representerte Jægerkorpset i 1814) og statsråd. Palle giftet seg i 1802 med Maria Siewers f. Kirkgaard (1776-1847, enke etter sorenskriver Ole Siewers, 1765- 98). Maria var datter av kjøpmann Hans Kirkgaard (1732-1808) og Maren Bruun (1743-1803).

Kilder:
Store norske leksikon.
Herland, Alf, (1970), Gatenavnene i Moss.
Hvor kommer de fra?
Sandberg, F.A.Z., (1896), Kjøbstaden Moss.