Strandsitteren artikler

Hvem var Hedevig Jacoba Blom ?

HVEM VAR HEDEVIG JACOBA BLOM?

av Carl Johan Thorsen

I Strandsitteren nr. 2 2015 omtales folketellingen i 1891. Eksempelvis har man funnet at Syver Olsen var herskapskusk hos fru Hedevig Blom. Hvem var Hedevig Jacoba Blom? Kort fortalt ble hennes livsløp slik:

Datter av sogneprest Sandberg i Onsøy. Født 1808.
Ble opptatt som pleiedatter, ni år gammel, i Momme Petersons hjem, etter farens død.
Gift 1828 med Peter Christian Peterson, enearvingen til M. Peterson & Søn.
Enke i 1843. Satt igjen med syv barn. Et åttende ble født noen måneder etter mannens død.
Ledet M. Peterson & Søn fra 1843 til 1847.
Gift 1847, 39 år gammel, med Hans Blom, som var seksten år yngre. Han var 23 år gammel og medarbeider i firmaet. Han overtok samme år ledelsen av firmaet.
Fikk en datter, som døde ett år gammel, med Hans Blom.
Enke annen gang i 1868.
Ubestridt mater familias til sin død i 1893.

Som pike og tenåring blir Hedevig beskrevet som vever, blyg og tilbakeholdende. Men som voksen viste hun en sjelden viljestyrke.

Hennes sjefstid var en god periode for M. Peterson & Søn’s mangslungne virksomhet. Dertil trosset hun alle mulige fordommer ved å gifte seg med Hans Blom – noe som var byens store samtaleemne på den tid. Hennes eldste datter Anna reiste bort i protest. Det fikk være måte på! Med tiden roet det seg, ikke minst takket være Hans Bloms usedvanlige dyktighet og hans vinnende vesen.

Petersonfamilien ble med tiden meget tallrik. Samtidige beretninger beskriver henne som en myndig og høyt respektert mater familias. Hun tilhørte byens absolutte overklasse og levde etter datidens målestokk – vel også dagens – et herskapsliv. Med «herskapskusk», selskapsdame og flere andre tjenende mennesker, led hun ingen nød.

Firmaets sjef fra 1901 til 1954, Hans Blom Peterson – konsulen, lot utarbeide to bøker: «Firmaet og Familien: Peterson – Moss» i 1935 og «Et handels-hus gjennom 150 år» i 1951. Det går frem av disse at hun vitterlig var firmaets tredje sjef (etter Momme Peterson og Peter Christian Peterson). Ved sin beslutning etter noe nøling om å overta ledelsen i stedet for avvikling eller salg, kunne hun overlate et høyst oppegående firma til senere generasjoner. Til tross for dette er det Hans Blom som benevnes den «tredje sjef». Hedevig er av en eller annen grunn ganske enkelt hoppet over i sjefsrekkefølgen. Men dette fikk hun ikke oppleve. For øvrig gir bøkene henne en ærbødig og rosende omtale.

Hedevig Jacoba Peterson Blom var ingen fin frue på stas. Hun var vokst opp med krambulukt. Hun var en dame som drakk mye kaffe og interesserte seg for stort og smått i byen, heter det blant annet i teksten til dette bildet som er hentet fra Moss bys historie, bind 2.

I Jan Tollefsens korte historikk i «Med Mosselukta gjennom 100 år» fra 1983 omtales Hans Blom fremdeles som den tredje sjef. Men i en tabell på side 40 i boka er sjefsrekkefølgen korrekt beskrevet!

Kilder:

I det vesentlige bøkene nevnt i teksten