Strandsitteren artikler

Lensmannspapirer fra Værlegata til Statsarkivet

Lensmannspapirer fra Værlegata til Statsarkivet
Av Oddvar Aasen

Da Hallvard Hansen og Per Stenberg kjøpte Værlegata 19 i Moss i 1974 fulgte det med et stort grønt pengeskap. Minst 500 kilo veide det, og A-laget til Rapid måtte til for å få monsteret ut av rommet som Hallvard skulle innrede til bad. Nøklene fulgte med og i pengeskapet befant det seg en rekke protokoller fra Jeløy og Rygge lensmannskontor. En mappe med diverse korrespondanse lå også der.

De to nabokommunene til Moss hadde inntil 1943 felles lensmann, og den siste før sammenslåingen av Jeløy med Moss i 1943 var Søhoel.

Han styrte lensmannskontoret fra sin private bolig i Værlegata.
I tidligere tider hadde lensmennene oppgaver også ut over det rent ordensmessige. Brannkassene lå under deres domene, og de drev også med utpantinger. Under krigen kom også krigsskadetrygden inn i ”porteføljen”. Disse arbeidsoppgavene krevde nøyaktig bokførsel, og det er disse bøkene som ble liggende igjen i pengeskapet i Værlegata 19 da embetet ble laget ned og delvis overført til Rygge. Sannsynligvis var pengeskapet for tungt til å ta med seg.

Enkefru Søhoel var en kjent person i området rett ovenfor jernbanestasjonen i Moss. Strøkets unger var litt redd den gamle damen, og bøyde seg ofte ned når de gikk forbi hennes hage, for den strenge damen hadde for vane å hanke dem inn for at de skulle gå ærend for henne. Hun kalte også ofte opp folk fra brannvakta når ting skulle ordnes i gården.

Hvilken verdi protokollene etter lensmann Søhoel har, er uvisst, men det er avleveringsplikt på slike dokumenter. Statsarkivet i Oslo har nå tatt imot dem, og vil beholde det som har historisk interesse. Det øvrige vil bli tilbakelevert til de to huseierne. De har innredet en tidligere utedo og tørkeloft ute i gården til et lite, privat museum, og der står pengeskapet i dag. Hallvard Hansen er opptatt av kystkultur og han har også tatt vare på ting som ble funnet under oppussing av huset, blant annet et par gamle ski og et spanskrør. Et halvt sherryfat var brukt til vaskestamp.

Værlegata 19 vil ikke bli berørt av byggingen av dobbeltspor og ny togstasjon i Moss. Vendt mot Jernbanegata er det det første huset sørfra som ”overlever” utbyggingen.

Bildet:
Hallvard Hansen har hatt litt dårlig samvittighet for at han aldri sendte lensmannspapirene til rette instans, men nå har Statsarkivet i Oslo fått dem.