Strandsitteren artikler

Innbyggerne i Bråtengata ved folketellingen i 1900

Innbyggerne i Bråtengata ved folketellingen i 1900

Begynnelsen på Bråtengata en desemberdag i 2007. På høyre side ligger husene i dag med numrene 1, 3, 5, 7, 9 og 11, men på venstre side er det ganske overraskende 2, 10, 14, 16, 18 og 20. Hva skjedde med Bråtengata 4, 6, 8 og 12? Jo, Bråtengata 4 ligger bak Bråtengata 2, og de andre numrene finner du i den lille gata som går ned mot Sjøgata (mellom Bråtengata 14 og 16) og som derfor også er en del av Bråtengata.

Av Eva Flørsheim (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Liker du å spasere forbi de gamle trehusene i begynnelsen av Bråtengata?
Selv om noen få av de gamle husene har blitt erstattet med nye, og andre har blitt påbygd og ombygd, kan man likevel lett tenke seg tilbake i tid.

Ser man tilbake til folketellingen i 1900, er det faktisk bare Bråtengata 2 som har det samme nummeret i dag som den gangen.
Dette ble en av utfordringene da jeg ville finne ut hvem som hadde bodd på denne gatestumpen for 116 år siden.

La oss gjøre et tankeeksperiment.

Folketellingen 1900
Det er om kvelden den 3. desember 1900. Vi står mellom de husene som i 2016 er Bråtengata 11 og 20, med ansiktet i retning kanalen.
(I denne teksten bruker jeg dagens gatenummer) Den eller de som har skrevet folketellingen for 1900 er akkurat ferdige med oppgaven sin og har gått. Vi har bedt de som bor her å stille opp ute i gata. Ut fra husene kommer voksne og barn, gamle og unge. I noen hus bor det tre personer. I andre hus bor det opptil 22 personer. Alt i alt står det nå omtrent 170 mennesker av de som er registrert her, omtrent halvparten menn og halvparten kvinner. Omtrent 55 av disse er ti år eller yngre.

Sjømenn over hele verden
Åtte av sjømennene som bor her, er ikke i Moss denne mandagen:
En annenstyrmann har nettopp reist fra Melbourne (Australia). En maskinist på en seilskute er i Alexandria (Egypt). En sjømann/fisker er på vei fra England til Norge. En stuert er i London. En lettmatros er i Newcastle. En er på tokt med et orlogsfartøy. En stuert på et seilskip befinner seg i Horten. En dekksgutt på dampskip er for tiden i Hamburg. En maskinist er i Råde. En mekaniker er i Horten denne dagen. Kanskje jobber han der?

Hvor kommer de fra?
Av disse nærmere rundt 180 menneskene, er 70 født utenfor Moss. 14 ble født i Rygge og syv i Råde. Bare en ble født i Kristiania, men her er det andre som ble født i Akershus, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder. Ingen ser ut til å ha kommet fra Vestlandet eller fra Nord-Norge.
Det er også folk som har kommet fra Sverige og fra Danmark som bor her i Bråtengata i 1900. Hva skjedde med svenskene fem år senere, i 1905? Ble de igjen i Moss?

Fornavn
Det mest vanlige pikenavnet er Anna (9 stk.). Hvis noen er på jakt etter ideer for mer sjeldne navn finnes det her Alette, Andrine, Hansine, Haralda, Konstanse, Lagertha og Nekoline, for å nevne noen. De mest vanlige guttenavnene er Hans (7 stk.), Johan (7 stk.), Karl (7 stk.) og Kristian (6 stk.). Mer uvanlige guttenavn er Gulik, Hendry og Severin.

Yrker
De som bor på denne gatebiten har nærmere 50 yrker/jobber.
Her er mange håndverkere – snekkere, smeder, mekanikere, skomakere, tømmermenn. En er korkeskjærer. Hva gjør en korkeskjærer? Lager flaskekorker eller fiskeutstyr? Hvor lenge fantes det korkeskjærere i Moss?
En jobber på stolfabrikk. Kanskje på Den norske stolfabrikk i Sjøgata? En er fyrbøter ved Moss Folkebad. Her er sjøfolk og fiskere.
Moss Glassverk hadde startet året før, i 1899, men av disse naboene til glassverket er det bare to brødre i Bråtengata 2 (14 og 16 år gamle) og en ung mann i Bråtengata 14 (17 år gammel) som har begynt å jobbe der.

En “amerikansk pangsjonist”
I Bråtengata 18 bor den amerikanske statsborgeren ”pangsjonisten” Julius Jacobsen. Han ble født i Skjeberg i 1833, hadde emigrert til Wisconsin, USA i 1861, vært soldat og blitt såret i den amerikanske borgerkrigen, og fikk utbetalt amerikansk krigspensjon. Han hadde kommet tilbake til Norge for å gifte seg for annen gang rundt 1895, og bodde altså i Bråtengata i 1900. Hva skjedde så med denne “amerikaneren”? Jo, i 1905 dro han og hans andre kone og stesønnen til USA der Julius døde noen år senere i Wisconsin.

Invalide og eldre
Man aner litt om de sosiale problemene etter slik folketellingen har registrert innbyggerne. Her finner vi enken Oline, 78, med sin 41 år gamle datter som er ”krøbling”, og i et annet hus datteren som er hjemmeværende og steller sine “skrøplige foreldre”. I denne delen av Bråtengata bor det i 1900 flere personer som er 67 år eller eldre, men det er jo bare han med amerikansk statsborgerskap som er registrert som pensjonist. Hvordan klarte de andre seg, økonomisk?

Pleiebarn
Ekteparet Severin (61) og Johane (63) har to pleiebarn på 15 og 4. Dette har kanskje gitt paret noen inntekter?
Det er også en pleiedatter på 7 år hos det eldre ekteparet Johan (72) og Andria (65). Denne jenta, Lilly, er antageligvis født i Filadelfia i USA. Kanskje det eldre ekteparet er Lillys slektninger?
I en annen leilighet bor pleiedatteren Borghil, 6 år gammel, hos blikkenslagerarbeider Carl Ludvig (29) og hans kone (23) og deres lille datter, ett år gammel.

Fattigunderstøttelse
Enkene Anna, 75, og Torine, 76, lever begge på fattigunderstøttelse. For andre eldre kvinner står det skrevet at de bor sammen med og forsørges av sine sønner eller svigersønner. Flere huseiere har leieboere. Husleien har kanskje vært en slags “pensjon” for disse eldre eierne? Det virker som om det ofte er snakk om utleie av seng og ikke rom til hybelboere.

Kvinner med og uten arbeid
Unge kvinner jobber som strikkersker, butikkjomfruer, ekspeditrise ved avisutsalg, som dagarbeider og som sylærling.
Men også noen av de eldre kvinnene jobber utenfor hjemmet med salg av fisk, som vaskekone, som handlende. De fleste voksne kvinner står oppført som ”hustru” (21 tilfeller) eller ”husmoder” (13 tilfeller). Betegnelsene kan kanskje brukes om hverandre og tyder kanskje på språkbruken til den eller de som gjorde folketellingen?

Eiendommene
Husene var svært trangbodde, sett med våre øyne, 116 år senere. Familier med mange barn bor i 1900 i leiligheter hvor det i 2016 bor en voksen. I hus hvor det bor flere familier i 1900 kan det i 2016 bo kun ett par i hele huset.
Alle eiendommer har i 1900 i det minste to bygninger i bakgården – et vedskur og en utedo. På tre av eiendommene finnes det også bryggerhus hvor familiene kan varme opp vann og vaske klær. Der kan de kanskje også ta et bad?

Dyr og butikker
I noen bakgårder finner vi dyrehold: Det er hønsehus i Bråtengata 3 A og 3 B. Det er fjøs (med en ku?) i Bråtengata 3 B. Det er stall i Bråtengata 14, men der bor jo også stallkarlen Karl, 58 år gammel, og vognmannen Aksel, 25 år gammel.
Denne lille gatebiten har i 1900 tre butikker, i nummer 2, 11 og 16. I nummer 16 driver nok kjøpmann Chr. Larsen (59) fra Tjøme butikken og får hjelp av datteren Invarda (21) som butikkjomfru.

Tankeeksperimentet er over
Det er kaldt ute på gaten denne desemberkvelden i 1900. I vårt tankeeksperiment lar vi nå de som bor her komme seg inn i hjemmene sine for å varme seg.

Kilde: Folketellingen fra 1900

Før og nå

2016

1900

Merknader om eiendommene i 1900

Bråtengata 1

Braatengaden 5

En etasje. Uthus og vedskur.

9 personer i en husholdning.

Huseier f. 1825 i Rygge.

Sjømann f. 1863.

Bråtengata 3

Braatengaden 7

En etasje med kvist.

Uthus og vedskur.

14 personer i fire husholdninger.

Murer f. 1850.

Mekaniker ved mekanisk verksted f. 1877

Strikkerske f. 1879.

Butikkjomfru f. 1885.

Fisker f. 1823.

Jakteskipper f. 1865 i Rygge.

Fraværende:

Maskinist (?) i Råde f. 1862 i Rygge.

Bråtengata 5

Braatengaden 9

En etasje.

Uthus og vedskur.

3 personer i en husholdning.

Smed ved Moss Verft f. 1837.

Bråtengata 7

Braatengaden 11

En etasje med kvist.

Uthus og vedskur.

12 personer i to husholdninger.

Mekaniker og platearbeider ved mekanisk verksted f. 1874.

Tomtearbeider f. 1869.

Snekker f.e. R. f. 1841 Slagen, Jylland.

Dagarbeider f. 1850 Slagen, Jylland.

Bråtengata 9

Braatengaden 13

En etasje med kvist.

Uthus og vedskur.

20 personer i fire husholdninger.

Fisker f. 1866.

Bryggearbeider f. 1869 i Såner, Vestby.

Tomtearbeider f. 1829.

Bryggearbeider f. 1846 i Son.

Fraværende:

Stuert på seilskip, i Horten f. 1868 i Son.

Dekksgutt på dampskip, i Hamburg f. 1873.

Senere revet. Nybygg.

Bråtengata 11

Braatengaden 15

En etasje med kvist.

Uthus og vedskur.

22 personer i fire husholdninger.

En butikk.

Skipstømmermann ved verftet f. 1847 i Hobøl.

Handelsbetjent f. 1857 i Hobøl.

Sjømann f. 1880 i Hobøl.

Fisker f. 1870 i Ed i Sverige.

Forhenværende skipstømmermann f. 1828 i Bohuslen.

Snekker f. 1864 i Karlstad.

Senere påbygd.

2011

1900

Merknader om eiendommene i 1900

Bråtengata 2

Braatengaden 2

En etasje med kvist.

Uthus og vedskur.

15 personer i fire husholdninger.

Kjøpmann f. 1881.

Sjømann f. 1865 i Rygge.

Skipstømmermann ved verft. f. 1859 i Vestby.

Glassarbeider f. 1884.

Glassarbeider f. 1886.

Verftsarbeider f. 1878 i Vestby.

Bråtengata 4

Braatengaden 1

To etasjer. Vedskur og uthus.

9 personer i fire husholdninger.

Huseier f. 1822.

Mekaniker ved mekanisk verksted f. 1879 i Son.

Fisker f. 1839.

Bråtengata 6

Braatengaden

Braatengaden 3 A

En etasje med kvist.

Uthus, vedskur og hønsehus.

14 personer i tre husholdninger.

Huseier f. 1824 i Råde.

Hustømmermann f. 1845.

Styrmann f. 1862 i Langesund.

Skipstømmermann ved verft f. 1841 på Skouger, Jylland.

Fraværende:

Maskinist på seilskute, i Aleksandria f. 1872 på Jeløy.

Mekaniker, i Horten f. 1872.

Annenstyrmann som nettopp har reist fra Melbourne f. 1876.

Lettmatros, i Newcastle f. 1882.

.

Braatengaden 3 B

En etasje.

Uthus, vedskur, fjøs og hønsehus.

3 personer i en husholdning.

Huseier f. 1839 i Sverige.

Skomakersvenn f. 1841 i Hurdal.

Bråtengata 8

Braatengaden

Bråtengata 10

Braatengaden 4

To etasjer. Uthus, vedskur og bryggerhus.

21 personer i fire husholdninger.

Bryggearbeider f. 1865.

Smed f. e. R. f. 1837.

Stolmakerarbeider ved stolfabrikk f. 1873.

Hustømmermann f. 1853 i Rygge.

Matros f. 1878.

Fyrbøter ved Moss Kurbad f. 1884.

Fraværende:

Sjømann/fisker, på vei fra England til Norge f. 1879.

Bråtengata 12

Fantes ikke

Bråtengata 14

Braatengaden 6

En etasje. Uthus og vedskur.

16 personer i to husholdninger.

Fisker f. 1852.

Selger fisk f. 1856.

Sjømann f. 1879.

Fisker f. 1881.

Fisker f. 1883.

Bryggearbeider f. 1863.

Arbeider på glassverk f. 1883.

Bråtengata 16

Braatengaden 10

En etasje med kvist.

Uthus og vedskur. En butikk.

10 personer i tre husholdninger.

Kjøpmann f. 1841 på Tjømø.

Butikkjomfru f. 1879 på Tjømø.

Blikkenslagerarbeider f. 1871.

Fraværende:

Stuert, i London f. 1873.

Bråtengata 18

Braatengaden 8          

En etasje. Uthus og vedskur.

5 personer i en husholdning.

“Pangsjonist”, amerikansk statsborger, f. 1833 i Skjeberg.

Sylærling f. 1879 i Solør.

Korkeskjærer f. 1878.

Huset senere revet. Nybygg.

Bråtengata 20

Braatengaden 12

En etasje.

10 personer i en husholdning.

Verksmester ved Moss Mekaniske Verksted f. 1859.

Bråtengata - jevne nummer

2016

1900

Eiendommene i 1900

Bråtengata 2

Braatengaden 2

Bråtengata 4

Braatengaden 1

To etasjer, vedskur og uthus.

Bråtengata 6

Braatengaden 3 A

En etasje med kvist. Uthus, vedskur og hønsehus.

Braatengaden 3 B

En etasje.

Uthus, vedskur, fjøs og hønsehus.

Bråtengata 8

Braatengaden

Bråtengata 10

Braatengaden 4

Bråtengata 12

Braatengaden 6

Bråtengata 14

Braatengaden 10

Bråtengata 16

Braatengaden

Bråtengata 18

Braatengaden 8 

Huset fra 1900 revet.

Nybygg.

Bråtengata 20

Braatengaden 12

Bråtengata - ujevne numre

2011

1900

Eiendommene i 1900

Bråtengata 1

Braatengaden 5

To etasjer.

Uthus, vedskur og bryggerhus.

Bråtengata 3

Braatengaden 7

En etasje med kvist. Uthus og vedskur.

Bråtengata 5

Braatengaden 9

En etasje.

Uthus og vedskur.

Bråtengata 7

Braatengaden 11

En etasje med kvist. Uthus og vedskur.

Bråtengata 9

Braatengaden 13

Huset fra 1900 revet.

Nybygg.

Bråtengata 11

Braatengaden 15

En etasje med kvist.

Senere påbygg. Har nå to etasjer med loft.

2011: BRÅTENGATA 4 ?
1900: BRAATENGADEN 1

To etasjer.

Vedskur. Uthus.

”Tre enker og ekteparet med to pleiebarn”.

Enken Oline Borgersen, 78, huseier, med datteren Alette, 41, krøbling, født i Råde.

Enken Anna Eriksen, 75, født i Sverige, levde på fattigunderstøttelse.

Enken Marie Martinsen, 77, født i Son, med ugifte mekaniker ved mekanisk verksted Arnt Martinsen, 21 (barnebarn?).

Fisker Severin Henriksen, 61, med kone Johane, 63, og to pleiebarn, Anna Bjørnskjold, 15 og Hans Kristiansen,4.

 2011: BRÅTENGATA?
1900: BRAATENGADEN 3A

En etasje med kvist.

Uthus, vedskur og hønsehus.

”Alexandria, Melbourne, Newcastle og Sørlandet”.

Jens Johannesen, 76, fra Råde, huseier med kone Sofie, 57, fra Våler, med sønnene Torvald 15 og Jørgen 28, og Kristian Toresen, 28, maskinist ( hybelboer eller slektning?).

Anders Klausen, 59, skibstømmermand ved verft og kone Martine, 49, født i Rygge, og deres sønner Gustav, 24, annenstyrmann, nettopp reist fra Melbourne og Gustav, 18, lettmatros for øyeblikket i Newcastle, og enkemann Magnus Jensen Bugge, 55, hustømmermann. Er Magnus en hybelboer eller en slektning?

Styrmann Christian Pedersen, 38, fra Langesund, kona Lina, 25 fra Arendal, og døtrene Mary, 3, og Josefa, 1, begge født i Mandal .

 2011: BRÅTENGATA ?
1900: BRAATENGADEN 3 B

En etasje.

Uthus, vedskur, fjøs og hønsehus.

”Den svenske enken med fjøs og hønsehus i bakgården”.

Huseier Anna Svensen, 61, født i Sverige, med datteren Hilda, 16, født i Sverige og skomakersvennen Gulik Olsen, 59 (leieboer?).

2011: BRÅTENGATA 1
1900: BRAATENGADEN 5

To etasjer.

Uthus, vedskur og bryggerhus.

”Enken, og familien med seks barn i alderen 1-14” eller kanskje ”bestemor og de seks barnebarna i Bråtengata”.

Enken Andrine Kristoffersen, 75, fra Rygge, huseier, er kanskje moren til Kristian Fredriksen.

Sjømann Kristian Fredriksen, 37, med kone Matilde, 41, fra Drammen og barna Magda, 14, Alvilde, 11, Emelie, 9, Fredrik, 6, Kristoffer, 3, Hendry, 1.

 2011: BRÅTENGATA 3
1900: BRAATENGADEN 7

En etasje med kvist.

Uthus og vedskur.

”Fiskeren, mureren, jakteskipperen og maskinisten ”.

Fisker Andreas Thoresen, 77, enkemann, steller sitt hus selv.

Murer Andreas Simensen, 50, kona Mathilde Amalie, 50, sønnen Fredrik, 23, mekaniker ved mekanisk verksted, datteren Anna, 21, strikkerske, datteren Konstanse, 15, butikkjomfru og døtrene Helga, 13, og Annete, 11.

Jakteskipper Karl Jonsen, 35, fra Rygge, kona Inga, 31 og sønnen Johan, 2, og baby Robert født 30.6.1900.

Maskinist Anton Jonsen, 38, fra Rygge, og kona Anna, 27. Kanskje Karl og Anton var brødre?

2011: BRÅTENGATA 5
1900: BRAATENGADEN 9

En etasje.

Uthus og vedskur.

”Smeden ved Moss verft”.

Kristian Hansen, 63, smed ved Moss verft,

kona Anne Helene, 65, fra Hedmark, og den hjemmeværende datteren Anna, 22.

2011: BRÅTENGATA 7
1900: BRAATENGADEN 11

2011: BRÅTENGATA 9
1900: BRAATENGADEN 13

BILDE

2011: BRÅTENGATA 11
1900: BRAATENGADEN 15

En etasje med kvist.

Uthus og vedskur.

Butikk.

”Mekanikeren, tomtearbeideren og brødrene Sørensen”.

Mekaniker og platearbeider Hans Hendriksen, 24, med kone Pauline, 22, og døtrene Hedvik, 3, og Magda, 1.

Tomtearbeider Fredrik Kristiansen, 31, med kone Lagertha, 28, og barna Lilli, 4, Karl, 3 og Dangny, 1, og enken Karoline Andriasen, 72. Var Karoline moren til Fredrik eller Lagertha?

Brødrene Severin Sørensen, 59, snekker, fra Slagen JL, og Ole Sørensen, 50, dagarbeider, fra Slagen JL. Brødrene steller huset selv. Er de fra Slagen i Tønsberg, Vestfold?

 Butikken i Bråtengata 11

YRKER NEVNT I FOLKETELLINGA I 1900

Korkskjærer

Snekker, Skipstømmermann ved verft, Hustømmermann, Snekkersvenn

Matros, Sjømann, Maskinist, Styrmann, Annenstyrmann, Jakteskipper, Fyrbøter på dampskip, Lettmatros, Stuert

Fisker

Dagarbeider, Tomtearbeider

Stuer ved trelastforretning

Handelsmann, Selger fisk, Handlende, Kjøpmann, Butikkjomfru, Ekspeditrise ved avisutsalg

Kontormann på møllebruk

Verksmester, Mekaniker ved mekanisk verksted, Smed ved Moss Verft

Glassarbeider

Skomakersvenn, Lappeskomaker

Huseier

Husmor

Murer

Strikkerske, Sylærling

Bryggeriarbeider

Blikkenslager, Blikkenslagerarbeider

Stallkar, Vognmann

Stolmakerarbeider ved stolfabrikk

Fyrbøter ved Moss Folkebad

Vaskekone

Pangsjonist

Anna

Hans

Johan

Karl

Kristian

PIKENAVN

Alette, Alfhild, Alvilde, Amalie, Andria, Andrine, Andrine, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anne Helene, Annete, Asta, Astrid

Bergjot, Betha,  Borghil, Borghild, Borghild

Caroline, Clara

Dagny, Dangny

Ebba, Elen, Elise, Elise, Emelie, Esther Sofie

Hansine, Hansine, Haralda, Hariet, Helene, Helga, Hedvik, Hilda, Hilda, Hildar, Hildur

Inga, Ingeborg, Inger Kirstine, Ingvarda

Jenny, Johane, Johane, Josefa, Josefine

Kaia, Karen, Karoline, Karoline, Karoline, Konstanse, Konstanse, Krestine

Lagertha, Lilli, Lilly, Lina

Magda, Magda, Maren, Maren, Marie, Marie, Margit, Martine, Mary, Mary, Mary Annette, Matilde, Mathilde,  Mathilde Amalie, Mina

Nekoline

Olava, Oline, Oline

Pauline

Ragnhild, Rakel, Randi

Sigrid, Signe,  Signe, Signe,Sofie

Aagot, Aagodt

 GUTTENAVN

Aksel, Aksel, Aksel Ludvig Otto, Anders, Andreas, Andreas, Anton, Anton, Arnt, Artur, Arthur

Bernhard

Carl Eival, Carl-Gustav, Carl Ludvig, Christian, Christian Agsel Olaves, Claus

Edvard Claus, Edvart, Einar, Emil

Fin, Fredrik, Fredrik, Fredrik

Gulik, Gustav, Gustav Marinius

Hans, Hans, Hans, Hans, Hans, Hans, Hans Rudolf, Harald, Hendrik, Henrik, Henrik, Hendry, Hendry

Jacob, Jens, Johan, Johan, Johan, Johan, Johan, Johan, Johanes, Johannes, Julius, Julius, Julius, Julius, Jørgen

Karl, Karl, Karl, Karl, Karl, Karl, Karl, Kristian, Kristian, Kristian, Kristian, Kristian, Kristian, Kristoffer

Magnus, Markus Aleksander, Martin, Martin, Martin, Mathias, Mathias

Olaf, Olav, Ole, Ole Anton Edvard, Otto

Robert, Rudolf

Severin, Severin, Sigvard, Sigvart, Sigurd, Sverre Johan

Thorbjørn, Thorvald, Torvald

Wilhelm

?

 Bodde i Bråtengata 1-11 og 2-20 i 1900 og var født utenfor Moss.

ØSTFOLD

Rygge 14

Råde 7

Son 3

Svindal 1

Våler 1

Hobøl 1

Tune 1

Fredrikstad 1

Skjeberg 1 (amerikansk statsborger)

VESTFOLD

Horten 11

Slagen 2

Tjøme 3

AKERSHUS

Vestby 2

Hurdalen 1

Såner 1

BUSKERUD

Drammen 1

Sandsvær 1

BUSKERUD og VESTFOLD

Skoger/Skouger 1

HEDMARK

Hedemarken 1

Solør 3

TELEMARK

Langesund 1

AUST-AGDER

Arendal 2

VEST-AGDER

Mandal 2

KRISTIANIA

Kristiania 1

SVERIGE

Sverige 6

USA?

Filadelfia (USA?)

Alt i alt 70 personer

Bråtengata 1-11

Bråtengata 2-20