Strandsitteren artikler

Gatenavn etter mattegeni, Sophus Lie

Av Ole Peder Kjeldstadli 

Sophus Lie (1842 – 99) er ved siden av Niels Henrik Abel (1802 – 29) den fremste matematiker Norge har hatt. At Norge skulle fostre to slike matematiske begavelser innenfor samme århundre, er nesten som et eventyr i seg selv. At Sophus Lie har bakgrunn fra Moss er et like stort eventyr. Refsnes skole feiret behørig hans 175-årsdag rett før julen 2017 med pepperkaker og fruktchampagne.

Han ble født i Nordfjordeid, men kom til Moss som 9-åring. Familien bodde i Storgata 43, der det i dag er P-hus.Hans far, Johan Herman Lie, var sogneprest i Moss i 1850-årene, og Sophus Lie tok eksamen ved Moss borgerlige realskole i 1857. Sophus Lie har en vei i Moss oppkalt etter seg. Den går fra Ryggeveien og inn til Kafe Ro på gamle TrioVing.

I alle år har politikerne og skolefolk vært bekymret for elevenes mattekunnskaper. Når vi blir kjent med Sophus Lie, sier det oss at vi trenger ikke å bekymre oss.

 

Sophus Lie oppdaget først som 26-åring at ”det stakk en matematiker i ham”. Fire år senere var han professor i matematikk i Christiania, men her var alt smått og det var knapt noen som forstod hans ideer. I 1886 kom tilbudet om et professorat i Leipzig, en ærerik stilling i et rikt vitenskapelig miljø, og her ble Lie en sentral skikkelse i europeisk matematikk. I 1898 vendte Lie hjem igjen, men han var da en syk mann. Bare et halvår senere døde han av pernisiøs anemi, 56 år gammel. I de 30 årene Sophus Lie fikk virke som matematiker, hadde han en enorm og banebrytende vitenskapelig produksjon. For dagens matematikere og fysikere over hele verden står Lies teorier helt sentralt, og såkalte Lie-grupper og Lie-algebraer finner stadig nye bruksområder i moderne naturvitenskap.

Lie grunnla på egen hånd en ny matematisk disiplin, transformasjonsgruppeteorien. Denne disiplinen går i dag under navnet «teorien for Lie-grupper», og er i dag et viktig redskap for moderne fysikk. Lies algebra blir brukt til å klassifisere elementærpartikler, og i tillegg spiller den en viktig rolle innenfor kvantemekanikken.

Lie var høyt ansett ute i Europa. I 1886 ble han utnevnt til professor ved matematisk institutt i Leipzig, og han arbeidet også i Berlin, Paris og Göttingen.