Strandsitteren artikler

Det fjonge hotellet i Enggaden

Dette er en forkortet versjon av Arve Tomt Gundersens artikkel i Mossehistorien 3. april 2018

Et lite PS. Det er vanskelig å se for seg hvor dette hotellet lå, og til hvilken adresse. Det følger noen forklaringer underveis, men jeg har allikevel valgt å kalle bygningene for Dronningens gate 1 og 3, slik dere kjenner eiendommene i dag. Enggaden er identisk med dagens Dronningens gate.

Johan August Louis Reinsch var født i Dresden i Tyskland i 1812. Han var skreddersvenn som kom til Moss i 1832. Her i byen arbeidet han hos skreddermestrene Johannes Hansen og Anders Andersen Berg i 2 år. Fagbrevet mottok han i Halden 16. juni 1834.

 

Portrett av Johan August Louis Reinsch.

Kunder fra hele fylket
5. august 1834 søkte Reinsch et lån i Moss sparebank på 200 spesidaler. Louis Reinsch etablerte seg så på Enggadens vestre side, matrikkelnummer 275, 275b, 276 og 276a, i 1838, eller Dronningens gate 1 og 3 i dag. Reinsch fikk raskt ord på seg for å være en dyktig skredder.

Kundene kom fra hele Smaalenene. Like etter sitt borgerskap 25. juni 1835, giftet han seg med Ragnhild Marie Berg. Det var skreddermester og senere svigerfar, Anders Berg, som ga sitt samtykke til at Reinsch skulle få borgerskap. Reinsch gikk under navnet Lars Reintz da han kom til Norge.

Louis ble beskrevet som en høy mann med rank holdning, en kjekk mann med et intelligent utseende. Han hadde hvite krøller og nobel fremtoning, og var ofte å se i sin sølvparykk og rutete frakk. Han ble omtalt som en morsom og elskverdig person.

Louis var den første som bygde på eiendommene i Dronningens gate. Nummer 1 sto ferdig i 1838 og nummer 3 i 1839. Det var slik den gang at alle bygninger i byen hadde egne matrikkelnummer og ikke et husnummer som i dag. Dronningens gate 1 besto av forretningslokaler i første etasje og leiligheter i andre etasje. Familien Reinsch bodde på begge adresser. Det var trolig også utleielokaler og leiligheter for de ansatte på adressene.

Andersen & Bang og hotell
I 1858 ble det et eierskifte, og Dronningens gate 1 ble solgt til kjøpmann Peter Herføll, som senere overlot forretningen til sin svigersønn H. A. Reinert. Han solgte eiendommen med forretningen til de senere godt kjente Andersen & Bang.

PS. Det er viktig å legge til at den karakteristiske hjørnebygningen og den store bakgården er noe Andersen & Bang senere bygget på. Den gamle bygningen til Reinsch er den som sto vegg i vegg med hotellet.

 

Hotellet til Reinsch lå i Dronningens gate 3.

Hotellet i Dronningens gate 3
Ved salget av nummer 1 bygget Reinsch om naboeiendommen Dronningens gate 3 til hotellvirksomhet. Det første hotellet var omtrent som bildet over viser; bygningen ved hesten med en stor bakgård og fronten mot Enggaden. Dette skulle bli et hotell som skulle få et svært godt rykte. Helt i starten var det kun tre utleieværelser. Ideen var enkel, godt kjøkken, gode og moderne værelser og trivelige omgivelser.

Hotellets offisielle åpning var 17. mai 1858.
I årene da hotellet åpnet var det vanlig med ball, fester og klubbmøter i Moss. Reinsch lot håndverkerklubben «Den gode Hensigt» ha alle sine møter på hotellet. Det var nå blitt en konkurrent til Moss Hotel, eller Germania Hotel som det het den gangen. Der holdt Moss Klub til.

Ærespris til borger Reinsch
12. november 1872 døde Reinschs hustru Ragnhild Marie. Etter dette var det nok tungt å fortsette med hotellet, og på våren i 1875 ser det ut til at Reinsch ikke lenger ønsker å drive med hotellvirksomhet. To ganger ble det forsøkt solgt uten resutat. 17. mai 1883 feiret Reinsch seg selv med 25 år i hotellbransjen, samtidig med sine 50 år som borger av Moss. Da inviterte han en stor skare med venner og bekjente til fest. For anledningen hadde han skrevet en 10 vers lang sang med humoristiske innslag, som han fremførte. På den samme festen fikk Louis utdelt en ærespris av Håndverkerforeningen.

 

 

Bakhagen til hotellet rommet en vakker park som ga assosiasjoner til den frie naturen.

Hotellet ble så leid ut til enkefru Caroline Arnesen. Louis Reinsch og familien flyttet til 

hovedstaden og bodde noen år der før de kom tilbake til Moss. Han overtok igjen driften av hotellet i april 1888. Reinsch drev hotellet videre i rundt 1,5 år før han solgte hele eiendommen via oversakfører Berg. Reinsch ble bodde i Moss til sin død i 1894, 81 1/2 år gammel.

Louis Reinsch hadde tjent opp en større formue, og etter hans død opprettet datteren Elvina i 1898 et legat med en saldo på 23 757,92 kroner.«Louis Reinsch og hustrus legat» var beregnet på«trængende haandverkere over 60 aar i Moss eller deres enker over 60 aar». Det meste man kunne få innvilget var kr. 100.

Byhotell med natur
Hotellet var i begynnelsen en trebygning med front mot Enggaden. Bygningen ble malt gul, og i bakgården ble en ny bygning senere oppført på langs, med ryggen inn mot Andersen & Bangs eiendom. Det ble bygd svaleganger, med store vinduer, en stor terrasse og anlagt en liten park i gården. Verandaen ble bygget rundt et stort og vakkert lindetre. Møblene var store og flotte. Man bodde på en måte i naturen selv om det var midt i byen. Flere av trærne var svært høye. Mye av naturfølelsen kom nok av at eiendommen var gjerdet inn, og hadde kun én inngangsportal med overbygg. I overbygget var det bolig og noen små forretninger. Porten og deler av forsiden var dekket av vakre villvindekkende planter.

Hotellet ble straks svært populært, noe man lett kan forstå når man ser bilder av denne flotte bygningen. Da den tyske reisehåndbokens representant Bädecker hadde vært på besøk, fikk hotellet en stjerne. Det var spesielt kjøkkenet og den gode maten, samt den litt spesielle terrassen med treet, som imponerte.

I Moss Tilskuer kan vi lese at hofftannlegen bodde på hotellet i korte perioder og tok i mot pasienter. Det var underholdning, trolig både inne og ute. Sangforeningen hadde også konserter på hotellet. I reiseprotokollene til politikammeret i Moss, ser vi at svært mange reisende kommer fra, og reiser til Reinsch hotell.

«Hotel Royal» – nytt navn
Fra januar 1883 leide Reinsch ut hotellet til kaptein Alb. Arnesen for 19 000 kroner. Albert var sønn av Einar Arnesen og Sophie Caroline Arnesen (Solli). Caroline Arnesen var hotellvertinne og hadde tidligere leiet Germania Hotel (Moss Hotel).

 

Familien Arnesen på plass igjen på verandaen hvor et lindetre gikk opp gjennom gulvet.

Reinsch 

Hotel byttet så navn til «Hotel Royal». Familien Arnesen drev Hotel Royal i 5 år før de flyttet til Skien. I 1891 kjøpte overtjener Johan Christian Rippens hotellet for for 32 000 kroner. Rippens satt med hotellet frem til 1895. Da solgte han det til direktør Frederich Poppe. Poppe annonserte tungt i landets aviser, men måtte selge bare et halvt år senere. 6. juli og følgende 3 dager i 1896 gikk alt inventar i hotellet på tvangsauksjon.

En turist skrev til Dagbladet 15. september 1895: Tilslut en Visit i det bekjendte Reinsch`s Hotel med dets gode Tradisjoner, hvor vi efter vor ilsomme Vandring vederkvægede os med en Sejdel koldt Øl paa
den gamle Veranda under det tætte Løvtag.

Renovering og tilbygg
Ny eier i oktober 1896 var en tidligere kjenning, datteren til enkefru Caroline Arnesen, Margrethe. Trolig fikk hun eiendommen svært billig siden den forrige eieren hadde gått konkurs. Hun tok senere navnet Maggie Arnesen. Trolig flyttet hele familien til Dronningens gate 3, for moren, Caroline Arnesen, døde 4. september 1900. Maggie var ikke fersk som hotelleier. Hun hadde erfaring fra da hennes mor drev i Moss, og det var hun som hadde drevet familiehotellet «Hotel Royal» i Skien. Hun døpte om hotellet i Moss til «Fru Arnesens Hotel».

Værelsene var topp moderne da Reinsch startet, men hadde ikke blitt renovert i årene som fulgte. Hotellet hadde nok mer sjarm enn luksus på det tidspunktet frøken Arnesen overtok. Den nye eieren stengte derfor hotellet i et halvt år for renovering. Det tidligere kjøkkenet ble gjort om til spisesal. Maggie kjøpte samtidig en del av den gamle Bredahlbakken på nedsiden av eiendommen og utvidet hotellet. Den nye bygningen var en murbygning på tre etasjer. Den gikk på langs der den gamle enetasjes bygningen til Reinsch hadde vært. Et nytt kjøkken ble oppført sammen med flere nye gjesterom. Hotellet hadde nå ni værelser, en privat leilighet, spisesal og røkeværelse.

Celebriteter på besøk
Hotellet fikk tilbake sitt gamle renommé og ble like populært som det hadde vært med Reinsch som eier. De større rommene ble stadig utleid til lag og foreninger. Flere celebriteter besøkte hotellet, blant andre den franske keiserinnen Eugene, hustru av Napoleon III. Hun reiste inkognito med kun noen få tjenere. Keiserinnen var allikevel ganske 

synlig der hun ankom Dronningens gate i sin store sorte automobil med emblemet N i gull på siden. Hun insisterte på å ta sine måltider ute på den flotte terrassen.

Den svenske grev Wallenberg var blant gjestene, og to ganger var finansmillionæren Rothschild blant de prominente besøkende. En annen interessant gjest var en eldre engelsk mann som hadde kommet til byen for å fiske ørret. Mannen var en god tegner og moret seg med å tegne motiv av seg selv sittende på terrassen med en fiskestang ut i hagen. Disse laget han som prospektkort og sendte til England.
Bjørnstjerne Bjørnson med sin datter Bergliot Ibsen overnattet også på hotellet under besøk i byen.

Kristiania har sitt Moss
I 1899 kunne man lese hva Christian Krogh skrev om hotellet i Verdens Gang etter sitt besøk i Moss: «Mange korte hvetebrødsdager har blitt tilbrakt i Moss. Det er jo ikke alle som kan dra til Rivieraen. København har sitt Malmø, og Kristiania har sitt Moss. Moss er et utmerket sted å dra til, for det finnes en veranda der nede som er europeisk berømt. En veranda som vender ut mot et gammelt hyggelig gårdstun med svalganger rundt, og opp gjennom gulvet vokser det et tykt gammelt tre som brer sine skjermende greners fyldige bladheng ut over den store hyggelige plass.»

Britt Helle Brynildsen forteller om sin bestefar Ludvig Brynildsen som var en ung kusk hos sin far. De fikk en bestilling på skyss fra kanalen og opp til Reinsch hotell. Gjesten var Roald Amundsen som hadde et brukket benet. Seilskipet Gjøa lå til reparasjon hos Moss Værft, derfor var Amundsen i Moss. I 1915 holdt Fridtjof Nansen en tale for fullstappet storsal på Moss Hotel om krigen og krigshandlinger. Etter talen var Nansen invitert over til Arnesens Hotel av Moss og Omegns forsvarsforening til en større middag med byens stormenn.

Slutten på en storhetstid
Maggie Arnesen drev hotellet frem til april 1911. A. Hansen fra Sandefjord er nevnt som kjøper av hotellet. Det er mulig at fru Arnesen leide ut hotelldriften til fru A. Hansen de neste årene, for det er fortsatt Arnesen som søker om servering og salg av alkohol. Avisannonser er også undertegnet Maggie Arnesen. I 1913 bodde Edvard Munch i «det beste rom i annen etasje» en måneds tid, skrev Moss Avis. Gjester Munch hadde på Grimsrød bodde også på hotellet, for han ønsket ikke overnattingsgjester i hjemmet.

Under 1. verdenskrig var det vanskelig å drive hotellvirksomhet, for det var få tilreisende. Hotelleieren mente også at det foregikk en forskjellsbehandling i byen rundt betingelsene for servering av alkohol. Eieren av hotellet gjorde så noen forsøk med en pensjonatløsning og utleie til svært moderate priser.

De siste årene i hotellets historie er preget av stadige eierskifter, men ingen klarte å gjenopprette glansen fra storhetstiden under Reinsch og Maggie Arnesen. Det hjalp heller ikke at man tok tilbake det gamle navnet «Reinsch Hotel». I 1919 ble hotelldriften lagt ned. Fra 1920 fortsatte eiendommen å bytte eiere uten at noen hadde spesielt interesse av å ivareta bygningene. I 1950 oppsto det en brann hos Andersen & Bang i nabobygningen. Den spredte seg over til hotellet. Det var heldigvis mer røyk enn skade. I 1964 forsvant til slutt en gammel storhet fra bybildet da hele gården ble revet.

Kilder
Gamle aviser
Karin Behn Skjævestad Mossehåndverk i ladested og kjøpstad Legatregister
Mossiania fra ældre tider Moss telefonanlæg 1884-1934