Strandsitteren artikler

Overraskelser i Jernverkets arkiv

Av Bente Jansen og Eilert Hansen

Knut Thorvaldsen og Eilert Hansen var på Moss by- og industrimuseum for et par år siden for å studere Moss Jernverks gamle lønningsprotokoller og dermed samle navnene på alle som arbeidet der mellom 1750 og 1861. I et par av protokollene lå det utklipp fra tyske aviser fra 1780 og 1795. Med god hjelp fra Bente Jansen har vi nå oversatt mesteparten av utklippene.

Gjennomgangen av lønningsprotokollene ga oss ca. 12-1300 navn på lønnsmottagere gjennom disse årene. Mens vi satt og leste og noterte, dukket det plutselig opp et avisutklipp, kanskje lagt inn som et bokmerke. Var det noen på Jernverket som kjøpte med seg aviser hjem fra salgstur til Hamburg? Utklippene var nemlig fra aviser i Hamburg og Altona. Altona er i dag en del av Hamburg. Den gang var Altona en dansk havneby, mens kongeriket Preussen regjerte i Hamburg. Altona ble prøyssisk i 1864. Siden dette er biter av avisa, får vi ikke med hele historiene.

Krig flere steder den gangen også
På forsiden av avisen fra Hamburg er det korrespondenten i London som skriver den 8. mai 1795:
I Ostindien har dessverre en ny krig brutt ut mellom England og marattene, men man håper at den blir kortvarig. Telegrammene med nyhetene kom sist onsdag til direktøren for det britiske Ostindiske Kompani, og var sendt fra Calcutta
5. januar 1795.

Marattene hersket den gang over store deler av det midtre IndiaYtterligere 2 fregatter seiler til den afrikanske kyst for å sikre våre besittelser der.
…..
Sjefen for det keiserlige (franske) Karibia på St. Grenada, Chateaugai, som ble drept av engelsk- mennene i en aksjon 12. mars, hadde tidligere utstedt en proklamasjon der han oppfordret alle franske innbyggere på St. Grenada til å forene seg med Karibia. Alle de som ikke gjorde dette ville bli behandlet som forrædere. «Vi sverger», heter det på slutten av proklamasjonen, «å bruke ild og sverd mot dem, brenne ned deres plantasjer, og drepe deres kvinner og barn hvis de ikke gjør felles sak med oss.» Roen på Grenada ble fort gjenopprettet.

Bit av Hamburgavisen.
Etter de siste nyhetene skal Rohilla-sjefene i Ostindia allerede ha underkastet seg og alle fiendtligheter skal ha opphørt. Rohillaene var afghanere som hersket over en del av nordre India, og var i konflikt med andre stammer i området.

Avisen «Altonaischer»
Tirsdag, 7. november 1780.
Keiseren av Marokko, som for tiden oppholder seg på Sakee, har oversendt den herboende sjef for den spanske misjon, et for egen hånd undertegnet brev, hvor han skriver til ham hva slags svar han har gitt den engelske konsulen. Han roser den spanske kongens storsinn overfor ham etter angrepet på Melilla, av det første forliket, innrømmet fred og tilbød ham å sende tilbake et betydelig antall maurere (nordafrikanere) som var tatt til fange. Som belønning for dette vitnesbyrdet på vennskap kunne spanjolene vente seg den beste mottagelse og beste møte i hans område.
Oppførselen til den afrikanske monarken er virkelig fullt overensstemmende med hans løfter, siden disse høytideligste løfter er blitt gitt i alle havner. Melilla er også i dag en spansk enklave i Marokko.

Kongelige meldinger fra Tyskland
Petersburg, 31. oktober.
Det lokale vitenskapsakademiet har vært så heldig å ta opp Hans kongelige høyhet kronprinsen av Preussen blant sine medlemmer, og den første av disse under ledelse av Hr. styremedlem overrakte det vanlige diplomet.

 Ved avreisen til denne opphøyede prins fortjener følgende å bli anmerket: Den 12te ble De ved avskjedsaudiensen, som De ga for alle lokale herrer, overrasket av storfyrsten, hvilket ofte skjedde under Deres opphold her. 

For to dager siden, har den keiserlige russiske eskadre, under Kontreadmiral Kruis, ankommet Kronstadt etter en 6-dagers overfart fra København. Samtidig kom et flaggskip, nybygget i Arkhangelsk, fram i god behold. Skip og mannskap er i beste stand og vil tilbringe vinteren her. De to andre divisjonene blir liggende i Lisboa eller Livorno.

Königsberg (Kaliningrad), 30. oktober.
For to dager siden, klokka 3 på ettermiddagen, ankom Hans kongelige høyhet, prinsen av Preussen, med 18 ridende hornblåsende postkusker, slakterlauget og skyttergildet. Vogna var omgitt av kjøpmannsgarden herfra. Da de kom til slottet, mottok prinsen de aller underdanigste lykkeønsker fra de høye herrer, og han spiste middag hos grev Kayserling på lørdag. Etter maten så de stabelavløpningen for et skip boret for 24 kanoner på skipsverftet, og det tilhørte overinspektør Weiss. Etter dette bivånet de en forestilling som en amatør fra noblessen oppførte i det keiserlige palass, og det herværende akademi fremførte høytidelig musikk og prektig sammensatte dikt. Om kvelden var palassets hage på det prektigste.

Fra det engelske parlament
I parlamentet har det ikke skjedd noe viktig. Man forventet riktignok at Hr. Wilberforce ville komme med et forslag om fred med Frankrike, noe som hele folket nå er spente på. Men til nå er denne viktige saken blitt utsatt. Da oberst Maitland på tirsdag sa at hans neste spørsmål vil være: «Hvor mange britiske tropper blir sendt til fastlandet i denne krigen, og hvor mange har kommet tilbake?», ønsket Hr. Pitt først å vite …

Wilberforce, britisk politiker som ville oppheve slavehandelen i britiske kolonier. (1759-1833)
Mr. Pitt, britisk statsminister fra 1783.

Avertissement
En liten mil fra Altona, i et pent område mot Elben, er det under hånden til salgs et godt bygget murhus med hage og tilhørende jorder, noen mineralholdige torvmyrer, samt et landsted og andre bygninger og i tillegg kirke- og gravplass. Flere opplysninger i ekspedisjonen i denne avis.

Bremen: Den 6. juli vil det være en auksjon over mange teologiske og historiske bøker i Bremen – den 8. juli en del konkylier, fossiler og andre ting. Katalogen kan fås hos Auksjonarius Frese.

På begjæring fra enken Catharina Ilsabe Jalassen, født Wansten, her på stedet, blir hennes bror, den i mer enn tretti år fraværende skreddersvenn, Hans Jacob Wansten, med dette innstevnet, han må, fra dags dato beregnet, innen to år innfinne seg her, eller gjøre sitt oppholdssted kjent. I motsatt fall vil det  innvilges at på hans, under vergemål, hittil bestående formue, vil brukes en framgangsmåte etter lovens forskrift av 8. mars 1774 slik at denne vil bli erklært å tilfalle hans ovennevnte søster. Grabow.

… og blikk, lintøy, damaskduker, senger og sengetøy, gardiner og forheng, et piano, et komplett biljardspill, veggur, byster, dukker og oppsatser av japansk porselen, noen utstoppede fugler, steiner og mineraler, møbler, hus- og åkerredskaper, skap og marmorbord, likeså en prektig malerisamling, dels malt på tre, dels malt på lin og kobber, hvor den anslåtte verdi er 8304 Rthlr 21 Gr. Det finnes særskilt trykte kataloger til salgs hos undertegnede, i Szczecin hos herr overinspektør Hildebrand, i Stralsund hos Herr advokat Schönemann og på andre steder hvor det mangler personlige bekjente, som i Braunschweig, Hannover, Kassel, Mannheim, München, Dresden og Weimar, der man kan få dem på postkontoret.

Denne auksjonen begynner den 13. juli d. å. Auksjonen over maleriene vil foregå den 24. og 25. juli d. å. Betalingen er forventet kontant i kongelig prøyssisk Courant. Kjøpsinteresserte er altså herved invitert til denne auksjonen. Anklam, den 28. mai 1795. På oppdragets vegne. Hahn.

 

Altonaavisen tirsdag 7. november 1780. >