Strandsitteren artikler

Hva skjedde med tingene fra Rabekk?

Av Karin Behn Skjævestad

 

Interiør fra Rabekk på Høyden i Moss. (Foto fra Østfold fylkes billedarkiv.)

Rabekk ble testamentert til Moss Museumslag i 1954 av daværende eier Alfhild Horn med alt innbo for at huset skulle bestå og dokumentere hvordan et borgerhjem så ut ved århundreskiftet.

Huset ble senere overført til Moss Ætte-historielag, som slet i mange år med å kunne holde stedet i hevd, men de måtte til slutt gi opp av økonomiske grunner.
Rabekk-bygningen med inventar er gitt til eieren 

av Tune Prestegård og er satt opp der. Flere av gjenstandene som sto framme på Rabekk tilhørte ikke fru Horn. Det gjaldt også fotografier fra gamle Moss som var gitt til Moss og Omegns Museumslag fra mennesker i Moss.

Nå, i 2020, er det heldigvis blitt en forandring, både til det verre og det bedre. Ættehistorielaget har frigitt alle gjenværende gjenstander og møbler og gitt disse til Moss Kommune. Verre fordi mange gjenstander og møbler er ødelagt og noen også forsvunnet. Bedre fordi nå blir det som er igjen tatt vare på av Moss By- og Industrimuseum og Moss kommune. Nå blir tingene registrert, og det som passer på Torderød blir plassert der. Så nå vil byens befolkning etter hvert få se noe av det som våre for- fedre har gitt til Moss og Omegn Museumslag og har vært på Rabekk.

Historien om Rabekk, opphavet til navnet, litt om de som bodde der, om interiøret og byggestilen finner du i ar- tikkelen på hjemmesiden under fanen KULTURMINNER:
Kulturminner på Høyden - Melløs - Skarmyra – Malakoff > Rabekk Ryggeveien 35 https://www.mosshistorielag.no/images/Kulturminner/1 045119-Rabekk-nedlastet-2017-02-13.pdf
Tekstkilde: Lastet ned fra nb.no https://www.nb.no/items/6e6da433e9b11b364160ed4d19 366097?page=1&searchText=%22Alfhild%20Horn%22