Strandsitteren artikler

Magnus Magnus en - adjunkt ved Moss Middelskole

Av Ole Peder Kjeldstadli

I arkivene etter Arne Magnussen finnes det også en artikkel om hans far, Magnus Magnussen (1953 – 1904), adjunkt ved Moss Middelskole, . Faren var en sentral person i Moss gjennom 25 år. Familien hadde imidlertid ikke så lang fartstid i Moss. Magnus Magnussen kom sammen med sin hustru Ingeborg Kristine Næss (1860 – 1894) til Moss i 1879.

 

Magnus Magnussen var lærer i matematikk og fysikk på Moss Middelskole. På 25 år hadde han ingen stryk. På bildet står Magnussen som nummer to i bakre rekke sammen med rektor Rickard Olsen. Bilde: Fra boken Kritt og Kunnskap.

 Arne Magnussen forteller om sin fars vei fram til ansettelse på Middelskolen i Moss. Faren arbeidet som 16-åring på Alvøens papirfabrikk ved Bergen med 12 timers arbeidstid. Fabrikken er Norges eldste papirfabrikk, grunnlagt i 1797. Fabrikken drev egen produksjon frem til 1981, og samarbeider nå med en nederlandsk papirfabrikk. Arbeidet var hardt og monotont, så Magnus lengtet ut til solskinnsdager og fuglesang i skogen. Han måtte imidlertid arbeide for å tjene til livets opphold.

Presten så guttens evner
Men så en dag kom presten på besøk hjemme hos Magnus i deres beskjedne hjem hvor en god og strevsom mor holdt alt skinnende rent, og hun sørget for god og nærende kost. Moren fikk sjokk da presten kom og ville tale med Magnus! Presten la fram sitt ærend: Han ville at Magnus skulle bli omgangsskolelærer. Gutten hadde gode evner, mente presten. Magnus måtte snakke med sin far først. Det endte med at Magnus som 16-åring tok imot tilbudet. Han gikk da til fabrikkeieren Jan Fasmer og sa opp jobben i papirfabrikken.

Så fikk bygdefolket se Magnus, som alle kjente, vandre fra gård til gård med en skreppe bøker og annet skolemateriell. Skolegjerningen gikk bra, presten fikk rett, og arbeide ga mersmak.

Omgangsskole også i Moss
Omgangsskole var vanlig også i Mosseområdet. I drengestuen til Ås søndre ble det holdt omgangsskole til 1885. De få elevene på Krapfoss hadde 

minst to måneder med skolegang om året på omgangsskoler. Begge lå utenfor Moss kommune på den tiden. Da Loven om Almueskoler kom i 1848, hadde Moss 721 skolepliktige barn. Kommunen ansatte da kun to lærere i full stilling, i tillegg til en del timelærere! Etter bybrannen i 1858 fikk Almueskolen fast lokale i Fleischers gate 9, et nytt trebygg fra 1859, som lå omtrent der Samfunnssalen ligger i dag. I 1873 kom kravet om sløyd som undervisningsfag, og skolen hadde da 7 lærere og 2 lærerinner. I 1876 ble gymnastikk obligatorisk fag fra 4. klasse, og Almueskolen fikk leie plass i Moss Middelskoles nyoppførte gymnastikklokale sør for Moss kirke. I 1889 var "dicipelantallet" steget til 1144 - fordelt på 30 klasser. Skolen hadde 7 lærere og 8 lærerinner. Elevene måtte naturligvis gå i skift.

Fattig student med Sivle
Magnus ville bli lærer. Det var ikke bare enkelt. For eksempel kostet det penger, men faren ville også at sønnen skulle utdanne seg ved seminaret på Stord. Faren klarte å holde sønnen Magnus på seminaret, og han fullførte med en utmerket avgangseksamen.

Magnus klarte også å fullføre examen artium, men det kostet. Han levde da et studentliv i fattigdom sammen med sin ungdoms venn Per Sivle. Wikipedia forteller at Per Sivle i 1876 dro til hovedstaden for å ta studentereksamen, men ble etter en tid så syk at han måtte gi opp sine studieplaner. Arne Magnussen forteller imidlertid at Per og Magnus delte ondt og godt sammen, og at de begge to slet seg igjennom. De to studentene hadde ifølge Arne Magnussen evner og livsmot. Videre skriver han at faren følte seg hjemme på gymnaset og senere på universitetet.

Til Moss Middelskole
Magnus Magnussen ville egentlig ta embetseksamen, men så var det dette med pengene! Magnus ble huslærer hos en sakfører i Jølster før han fikk lærerjobb i Porsgrunn. I Jølster møtte han Ingeborg Kristine Næss og de ble et par.

I 1879 kom Magnus til Moss Middelskole som lærer i matematikk og fysikk. Et nytt skolebygg i teglstein sto ferdig i 1882. I perioden frem til en ny lov om høyere allmennskoler i 1896 gikk skolen fra å være en niårig skole, med elever 6 – 15 år, til å bli en fireårig middelskole med 11 – 15 åringer i 1897. Skolen skiftet navn til «Moss kommunale høiere skole». Nå ble det en fellesskole hvor også jenter hadde adgang. I 1897 var det 122 gutter og 104 jenter. Skolen var fortsatt sterkt knyttet til borgerstanden.

Ingen strøk på 25 år
I 25 år uteksaminerte adjunkt Magnussen samtlige av skolens elever i disse to fagene. Arne skriver stolt at i disse 25 årene var det ingen som strøk i farens fag! Ifølge Arne sa kollega og gode venn Jens A. Schreiner at faren hans tok arbeidet for tungt!

«Det er jo som du skal opp til eksamen og ikke dine elever.» Arne minnes denne tiden og farens arbeid under eksamenstiden. Faren sto opp klokken fire om morgenen. Han var sensor ved de høyere skoler i Drøbak og Fredrikstad.

Det var ikke gymnas i Moss på denne tiden. Men elever fra Moss reiste til Kristiania og begynte på gymnaset der. Magnus Magnussen fikk ofte tilbakemeldinger at matematikklæreren hadde spurt en elev om han hadde hatt adjunkt Magnussen som matematikklærer. Svarte eleven ja på dette, var lærerens replikk: «Jeg forstår det».

”Lærer av Guds nåde”
Mange år senere, da Arne var rådmann i Moss, søkte han kontakt med ekspedisjonssjef Vogt i Sosialdepartementet. Det gjaldt en viktig sak for Moss. Etter at Magnussen hadde presentert seg, sa Vogt: «Jeg leste privat matematikk med Deres far. Men da jeg en dag i mars kommer hjem til ham i Verlegaten 3 sier han - I dag kan jeg ikke lese med dig, for i dag har det kommet en verdensborger, en liten gutt. Og denne lille gutten, det var Dem.

Deretter ble saken vedrørende Moss kommune ordnet til kommunens fulle tilfredshet. Til Arne Magnussens 70-årsdag fikk han brev fra ekspedisjonssjef Vogt hvor det sto: «Deres far var en lærer av Guds nåde».

«Læreren av Guds nåde», fabrikkgutten som lyttet til fuglesangen og skogens melodier, fikk spille melodier på Moss Middelskole i 25 år. Melodier i matematikkens og fysikkens regi. Fag som Magnus Magnussen maktet å gjøre levende og interessante for sine elever. Magnus Magnussen ble bare 51 år gammel. Hans venn og politiske meningsfelle Bjørn Kristensen skrev vakre minneord om ham i Moss Avis. Magnus Magnussen hadde ønsket at Elias Blix’, etter hans mening, vakre fedrelandssalme, skulle bli sunget ved sin båre. Presten svarte at nei, det gikk ikke an. Folk kunne tro at «Deres far er død som hedning».

Kilder:
Arne Magnussen Mappe 10 Moss byleksikon
Kritt og Kunnskap Store norske leksikon