Strandsitteren artikler

Veteran fra Korea-krigen med oppvekst i Kina

Av Oddvar Aasen og Per Vorum (reproduksjon)

Mange husker den amerikanske komiserien M*A*S*H som gikk på TV for noen år siden. Den handler om livet på et militærsykehus under Korea-krigen i årene 1950-53. Ikke så kjent er det kanskje at 623 nordmenn tjenestegjorde på et slikt sykehus, NOR MASH. Mossingen Per Sommernes (89) som deltok i den siste kontingenten våren 1953, var en av dem. Etter hvert endte den 22 år gamle mossingen, som hadde reist til Korea som menig, opp som kaptein i FN-kommandoen i Japan. Dette til tross for at han var uten militær befalsutdannelse.

 

Per Sommernes (t.h) var den absolutt yngste representanten i kommandoen for FN-styrkene i Korea. Her under en samling i Japan. (Foto: privat)

Før det kom så langt hadde unge Per hatt sin oppvekst som misjonærbarn i Kina. Foreldrene var kalt som misjonærer i Evangelisk Luthersk Frikirke. I 1934 var de hjemme i Norge og plasserte de to eldste sønnene, Harald og Sverre, hos besteforeldrene i Moss for at de skulle gå på skole. Harald var 12 år eldre enn Per, og Harald fem år eldre enn Sverre. To-åringen Per ble med foreldrene tilbake til Ankang langt nord i Kina. Familien skulle bli der i seks år, men på grunn av kriger i årene etterpå ble oppholdet på 12 år.

 

Lille Per med moren Anna og en kinesisk ledsager om bord på en elvebåt som bringer dem til misjonsmarken i Kina. (Foto: Privat)

Unngikk japansk okkupasjon
Misjonsstasjonen lå så langt inne i Kina at den aldri ble tatt av japanerne. Det hendte imidlertid at bomber falt over byen, når de japanske flyene var på retur etter angrep. Frikirken hadde ikke noe skoletilbud til misjonærbarna, så da Per var 10 år ble det bestemt at han skulle gå på Misjonssambandets skole. Den lå så langt unna at det tok to uker med båt for å komme dit. Der ble det ikke greit for guttungen, for alle lo av ham. Han snakket ikke vestnorsk som de andre barna, og han snakket mandarin som de lokale kineserne ikke forsto noe særlig av.

Etter to år ble skolen nedlagt på grunn av krigssituasjonen. Så da Per kom til Moss 27. januar 1946 som 14-åring, hadde han bare to års skolegang bak seg. Det var et dårlig grunnlag å begynne på Skarmyra skole med, så i stedet for å starte i 7.klasse, måtte han begynne i 6. Under skolegangen i Kina hadde han lite kontakt med foreldrene, men de møttes i feriene, og da dro misjonærene opp i fjellene på grunn av varmen.

Hjemturen til Norge ble spesiell. Den startet med et amerikansk militærfly, og gikk via Calcutta med båt til Amsterdam. Derfra med et fly til Malmø og tog til Moss. I Østfold-byene ble familien møtt på stasjonene av frikirkekor. Unntatt i Moss, for der var det gudstjeneste den søndags formiddagen de ankom.

Nær frontlinjen
Da Per var ferdig med handelsgym og det gikk mot slutten på militærtjenesten, søkte han seg til feltsykehuset i Korea. Men sin spesielle bakgrunn hadde han ingen problemer med å komme med. Riktignok hadde han lest seg opp på Korea, men ellers var han ganske blank på en slik tjeneste da han dro våren 1953. Krigen gikk mot slutten, men NOR-MASH lå nær frontlinjen, så det var nok av skadde soldater å ta seg av. Sykehuset hjalp også sivile koreanere som var syke. En gang opplevde sykehuset å få inn en skadet kinesisk soldat, men han ville ikke snakke med Per, fordi han virket livredd.

 

Per Sommernes har blitt adjutant på NOR-MASH-sykehuset. (Foto: Privat)

Etter kort tid avanserte Per til kontorassistent med grad av korporal. Deretter måtte han overta som adjutant med grad av fenrik. Så ble han forbindelsesoffiser i Japan med grad av kaptein. Hans periode i Korea og Japan kom derfor til å strekke seg over tre ganger seks måneder, altså halvannet år.

Ut til Østen
Det fjerne Østen hadde for alltid grepet fatt i unge Per Sommernes. Han ble etter hvert ansatt i shipingfirmaet Thoresen & C som hadde mange skip i Østen. Han hadde imidlertid stiftet familie og måtte gi opp shippingkarrieren. Per ble så ansatt på salgs- og markedsføringsavdelingen til Helly Hansen. Det kjente mossefirmaet ekspanderte stadig ut i verden. Per fikk i oppdrag på bygge opp en avdeling i Hong Kong, og sammen med en kinesisk venn ledet han i ett år kontoret med 24 ansatte der. Fabrikker hadde de rundt i land som Taiwan og Kommunist-Kina. Gjennom årene har det blitt mange reiser til Fjerne Østen, også i privat sammenheng. Sommernesfamilien med 16 medlemmer har blant annet hatt familietreff på misjonsmarken hvor foreldrene arbeidet. Korea har også blitt besøkt mange ganger, også av legekona Berit i profesjonell sammenheng.

Sør-Korea takker


Sør-koreanerne gjør stor stas på nordmennene som hjalp dem under krigen. Veteranene møtes en gang i året, og da stiller representanter for ambassaden alltid opp. På siste treff delte landet ut en plakett som forteller om at det er 70 år siden krigen begynte. Da koronaen slo til i vinter, stoppet det plutselig en bil utenfor huset i Refsnesskogen, og en pakke med munnbind ble levert med hilsen fra ambassaden. Ekteparet Sommernes deltok også på en lunsj på Akershus Slott da Sør-Koreas president var på offisielt besøk i Norge. Vert var Kong Harald.

Per Sommernes har hatt et begivenhetsrikt liv med oppvekst i Kina, militærtjeneste i Korea og Japan og forretningsvirksomhet i Hong Kong og landene rundt.

 

Oppholdet til kaptein Per Sommernes ble forlenget med to halvår etter at våpenhvilen trådte i kraft. Bildet er tatt i januar 1954 foran oberstens jeep mens juletreet fortsatt er på plass.

Kilder:
Samtale med Per og Berit Sommernes
Sverre Sommernes: Pionermisjonæren – sett med en sønns øyne (1998)