Strandsitteren artikler

Ude Jacob Høst - en samfunnsengasjert mann

Av Arild Austad

Høstegården på hjørnet av Kongens gate og Vogts gate ble revet i 1947. Mange husker ennå hvordan den store trebygningen så ut. Der bodde distriktslege Jacob Høst fra 1882 til han døde 1918. (Ude Jacob) Høst påtok seg mye mer enn bare å være lege. Han var en meget kjent person i sin tids Moss, og byens ledende familier vanket i huset. Blant gjestene var også Edvard Munch mens han residerte på Grimsrød gård.

Yrkeslivet
Ude Jacob Høst, som var hans fulle navn, ble født 1834 i Vestfold. Kort tid etter flyttet familien til Kristiania der Ude Jacob vokste opp og fikk sin utdannelse. Faren var den første slottsforvalter da det Kongelige Slott sto ferdig i 1848. (til han døde i 1863)

Ude Jacob avla examen artium 1851. Syv vår senere var han ferdig utdannet lege. Han ble utnevnt til kompanikirurg i Bergenske Brigade 1858, og ble i 1859 beskikket som lege i Kinn på Nord-Vestlandet. I 1863 ble han distriktslege der.

I 1862 fikk området sin egen bank, Kinn Sparebank. Ude Jacob Høst var medlem av den første direksjonen og ble bankens andre administrerende direktør. I 1865 ble han Florøs første ordfører. Det vervet hadde han i åtte år.

Florø var opprinnelig en del av Kinn kommune, men ble skilt ut som eget ladested i 1860. Kinn besto som egen kommune fram til 1922, men den gjenoppsto som en storkommune ved den store kommunereformen i 2002. Det Florø som Ude Jacob Høst og familien kom til, var et lite, nyopprettet ladested uten bymessige tradisjoner, med anløp av et nyetablert dampskipsselskap og med nærhet til et rikt vårsildfiske som viktigste inntektskilde. En ganske stor overgang fra livet i Kristiania. Som distrikts- lege måtte han reise rundt i et av de mest værharde områdene på kysten vår, og på sine reiser var har ofte i fare.

1880 ble han beordret til Moss distriktslegeembede. Den stillingen hadde han til utgangen av 1903. I november 1898 ble han den første amtslegen i Smålenenes Amt. Han var også skolelege ved Moss folkeskole fra 1900 til 1911. I tillegg til legeyrket var han medlem av Moss Sparebanks forstanderskap, av bygningskommisjonen, og han var formann i det lokale fabrikktilsynet.

Familieforhold
Ude Jacob Høst ble født 7. februar 1834 på Vallø Salt- verk. Faren – som også het Ude Jacob Høst - kom fra Sjæl- land, født i 1788. Moren, Barbra Christine Fougner, var født i Stokke 1802. Hun døde i 1877.

Ude Jacob giftet seg i 1858 i Åmot med Lorentze Nilsine Schulerud, født 28. september 1836 på gården Korperud i Åmot, Østerdalen. Hun gikk på skole i Kristiania. Lorentze Nilsine brukte bare navnet Lorentze. Ude Jacob og Lorentze fikk i alt ni barn – fire gutter og fem jenter.

Det første barnet – Ude Jacob – ble født i Bergen 1859. De øvrige ble født i Kinn og Florø, med et til to års mellomrom. De heter Gunnar, Louise, Barbra, Sigurd, Sigrid, Aasta, Eivind og Lorentze. Sistemann født i 1873.

 

Etter bybrannen 1881. Kongens gate 27 midt på tegningen                             Ude Jacob Høst f. 1834

Fra Florø til Moss
1880 flyttet familien (sør)østover. Sikkert en stor overgang fra farefulle reiser i yrkessammenheng til småbyen ved Oslofjorden. Her pleide livet å være fredelig. Men allerede andre året ble det høydramatisk – det ble storbrann i Moss. Den startet i Kongens gate i området ved Øvre torv. Det ene huset etter det andre gikk opp i flammer. Hele husrekker gikk tapt i Kongens gate, men nr. 27 ble berget etter stor innsats.

I 1882 kjøpte Ude Jacob den store handelsgården i Kongens gate 27. Den var opprinnelig bygget av kjøpmannen Just Gude på slutten av 1700-tallet, men ble kalt Riisegården etter en senere eier. Just Gude er en av forfedrene til Ude Jacobs svigerdatter Helene Smith. Her i Kongens gate 27 holdt amtslegen ridehest, som sto på stallen i bakgården.

I 1885 har de fem eldste barna flyttet ut. 1887 emigrerer Gunnar til Amerika, de øvrige barna forblir i Norge. 1891 bor Sigrid, Aasta og Lorentze fortsatt hjemme. To år senere gifter Sigrid seg med Hans Henrik Maschmann fra Hobøl.

Ude Jacob og Lorentzes første barnebarn kommer i 1889. Det er Anette Christine Høst, datter av Ude Jacob jr. og Helene Smith fra Moss. Ude Jacob og Lorentze får etter hvert mange barnebarn.

Lorentze dør 31. oktober 1899 og blir gravlagt i Moss 6. november 1899. Hun får pen omtale i Moss Avis fra Sedelighetsforeningen i byen, i referatet fra årsmøtet 28. mai 1900.

Nå er det Ude Jacob og yngste datteren Lorentze som er igjen i Kongens gate 27. Hun er husbestyrinne, og i tillegg bor det to tjenere der. Ude Jacob lever i mange år til og fyller 84 i 1918, men den 19. mars dør han. Han ble gravlagt i Moss 23. mars 1918.

I den neste folketellingen, 1920, er det vognmann Høiaas som eier Kongens gate 27. Ingen fra familien Høst bor der eller i Moss lenger.

Kilder:
Folketellinger, kirkebøker mm. - Digitalarkivet.no Avisstoff - nb.no
Thingnæs, Magnus: Florø : Norges vestligste by : 100 år Sigurd Høst, oldebarn av Ude Jacob Høst