Strandsitteren artikler

Om bestefar Bjørn Kristensen, redaktør i Moss avis

Av Elisabeth Vogt

Min bestefar Bjørn Kristensen døde 8 år før jeg ble født, derfor husker jeg ham altså ikke. Men min mor for- talte jo litt. Det er ikke rart at Arne Magnussen og Bjørn Kristensen hadde en viss omgang og respekterte hverandre. Magnussen beundret Bjørnstjerne Bjørnson enormt, han holdt ingen foredrag og skrev ingen artikler uten at Bjørnson ble nevnt. At han kunne omgås selveste nevøen til dikteren var stor stas.

Jeg har forstått det slik at morfar Bjørn var en sosial mann. Min mor fortalte at da hun som tiåring fikk sykkel til fødselsdagen sin, fikk hun ikke lov å bruke den før alle venninnene hennes i nabolaget hadde fått prøve den. Min mor vokste opp i Klostergaten med mange venner i Klommesten, der mange bodde i fattige kår. Da en venninne fikk tuberkulose, fikk min mor klar beskjed om at hun skulle gå på sykebesøk. Smitte var ikke noe tema, men at pasienten trengte besøk! Det gikk bra, mor ble ikke smittet.

Utlært på Hamar og i Bergen
Bjørn Kristensen født i Kristiansand i 1869 og døde i 1935. Som ungdom var han ganske radikal, inspirert av sin onkel Bjørnstjerne Bjørnson. De to hadde mye kontakt. Bjørn ble utdannet typograf i Oplandenes Avis på Hamar. Der fikk han sparken, fordi han omgikkes redaktørens uvenn. Bjørn skrev til onkel Bjørnstjerne for å be om hjelp til ikke å bli sendt hjem til sine konservative foreldre, som nå bodde i Bergen. Men hjem måtte han, og kom i lære hos boktrykker og forlagsbokhandler John Grieg.

 

Dette er det eneste bildet av Bjørn Kristensen i familiens eie

Samtidig som Kristensen var utlært, søkte Moss Avis etter ny redaktør. Bjørn likte å skrive og hadde i løpet av læretiden fått høyere ambisjoner. Med anbefalinger fra Bjørnstjerne, fikk han jobben og tiltrådte som redaktør bare 22 år gammel i 1891. 

”Verdensmester i alt”
Det skar seg temmelig fort mellom BK og avisens eier Martinius Kildahl. Bjørn var som de fleste 22-åringer:
«Verdensmester i alle fag» som ville revolusjonere avisen med markerte overskrifter og bedre sortering av nyhetene.

Kristensen var medlem av Moss bystyre 1899–1935, ordfører 1905–1906 og 1914–1916.

Han var innvalgt på Stortinget fra kjøpstedene Moss og Drøbak 1907–1912, og representerte Venstre frem til dannelsen av partiet Frisinnede Venstre i 1909. Kristensen var vararepresentant til Stortinget for kjøpstedene i Østfold og Akershus fylker 1922–1930, og møtte periodevis i 1923, 1924 og 1926.

I 1895 kjøpte han majoritetsposten i Moss Avis, og få år senere også trykkeriet. Fra 1900 var han eneeier og utgiver. Da var abonnementstallet tredoblet fra han startet som redaktør.

Da han kom inn på Stortinget, var det på en felles liste for Høyre og Frisinnede Venstre.
I 1905 var han iallfall republikaner. Men det gikk visst fort over. Men han ivret veldig for kvinnenes stemmerett, og kortere arbeidsdag for arbeiderne, noe Høyre ikke gjorde.
I 1934 ble Moss Frisinnede Venstre nedlagt, etter forslag fra Bjørn Kristensen som hadde vært leder der i 30 år. Året etter døde han. Så han hadde ingen karriere som Høyremann.

 

Familie Kristensens hjem i Klostergata 13.

 

 

Redaktør og aviseier Bjørn Kristensen (helt til venstre) og hans medarbeidere beundrer den nye avispressa ssom ble tatt i bruk i 1911. Det rette håndtaket til høyre på bildet ble brukt med håndkraft til å sveive valsen over blybokstavene med sverte på. Slik ble Moss Avis trykket frem til 1931.

 

Kilde: Olav Zachariassen: Mossavisa» (2002).