Strandsitteren artikler

KONGENSGATE 15 – EN SKJULT OG GLEMT HISTORIE

Av : Arild Johnsen

I forbindelse med vellykkede  restaureringsarbeider som  ble gjennomført i 1978 fikk eieren Knut Lindman Moss kommunes Byggeskikkpris  for 2000. Når det nå er ny eier av gården er det fristende å se på dens historie. 

Målsettingen med restaureringen i 1977 var primært å ta vare på Kongensgate 15 med sin praktfulle fasade skulle tas vare i  fremtiden slik at den fortsatt skulle  pryde gatebildet i Moss. Det var etter at bygget ble bankbygg etter en større ombygging i 1904 at fasaden mot byen fikk sitt særpreg. I  forbindelse med restaureringen av 1904 bygget at det ble det  foretatt  en arkivundersøkelse  med  gjennomgang av eiendommens historie. 

Korte trekk fra gården historie
Gjennomgangen startet i 1807 da gården brant ned i forbindelse med bybrannen i 1807-08 og ble oppført etter denne. Etter brannen ble det nedsatt en reguleringskommisjon som ført til utvidelse av Kongensgate som medført til at byens første egentlige torv (Vincents Buddes Plass) hvor 2 vannposter ble plassert.

 Gården ble bygget opp og fikk forskjellige funksjoner bl.a. med en Tobakksfabrikk i bakgården. Eieren var Magnus Thyrholm som i 1812 reist en stor tobakkfabrikk ved Fossen. Etter en stille periode fram til 1818 da det ble tinglyst en heftelse om innlegging av vann i det byens vannledning blir utvidet. 

I 1825  ble eiendommen overtatt av kjøpmennene Dahl og Bassø. Bassø som senere  ble byens første ordfører. Han innrettet et brenneri på eiendommen. Denne investeringen ser ut til å gi gode avkastninger og produksjonen økte til mer enn 100.000 potter på årsbasis.

I 1855 ble eiendommen solgt til kjøpmann Carsten Smith  som da var  eier av Moss Bryggeri. I en takst av 1893 går det klart fram at  Moss bryggeri var interessert i  å selge eiendommen.

Moss Privatbank startet sin virksomhet i 1898 og kjøpte Kongensgate 15 av Moss Bryggeri i 1904.  Overdragelsen må ha skjedd tidligere i det tegninger for ombyggings av den kjente Arkitekt Sverre er datert  november 1903.Disse tegningene var  grunnlaget for bygningens nåværende utseende. Moss Privatbank satt med eiendommen til banken gikk konkurs i 1927 Da ble den kjøpt av Hans Steen Flemming. 1957 flyttet banken som da hete Moss og Oppland Bank over i andre lokaler. Familien Lindman drev eiendommen  og har siden vært i denne families eie inntil den ble solgt til ny eier som nå også foretar store ombygginger til bl.a, restaurantdrift. 

 

Kongensgate 15 Moss Privatbank i 1904. 

Imidlertid ser det ut til at de opprinnelige fasadene fra 1904 er beholdt.
Arkitekt Sverre hadde som utgangspunkt bygningene til Moss Bryggeri og fremmet i 1903 tegninger for reoperasjon og bevaring for et moderne bankbygg for Moss Privatbank.Det som fikk størst forandring var bankbyggets fasade mot torvet. Denne fasaden har i over 100 år preget  byen med sine gedigne søyler og  majestetisk granitt trapp. Trappen var i mange år et fast samlingspunkt for byens «elite» som bodde i andre deler av Kongensgate og i Bjerget. Trappa var en solfylt plass midt på dagen.

Gjennomføringen av restaureringen i 1977.
Det var fylkeskonservatoren i Østfold som var ansvarlig og fremmet planer for arbeidene etter initiativ fra Fasaderådet i Moss. Det Praktiske arbeidet ble utført av lokale håndverkere under ledelse av Fylkeskonservatoren. Det var nær kontakt  til Riksantikvaren under arbeidets gang. Målsettingen var at Kongengate 15 med sin praktfulle fasade med sin historie også i fremtiden skal  pryde gatebildet i Moss.

Øverst på fasaden ble det i 1977 funnet et ovalt utskjært treskilt  som vist seg å være byvåpenet som var gjeldende fra før Kråka ble byvåpenet. Dette ble kopiert og ble hengende  i formannskapssalen noen år.