Strandsitteren artikler

Da 23 glassarverksbeidere bygde hus på dugnad. (Sambygg)

Da 23 glassarverksbeidere bygde hus på dugnad.

Av Oddvar Aasen 

Sambygg, området med 23 hus mellom Ole O. Lians gate og Bjerkealleen på Bellevue, var et pionerprosjekt i Moss etter krigen når det gjaldt boligbyggingen. Derfor kom kong Haakon VII på visitt da han var på et forsinket jubileumsbesøk i byen i 1947. På Øvre Bellevue ble han mottatt med blomster av 4-åringen Tor og 5-åringen Liv. 

Dugnad med hakke og spade
Det gikk ikke mange månedene etter freden i mai 1945 før en gjeng glassverksarbeidere slo seg sammen for å bygge sine egne hjem. På privat initiativ organiserte de byggelaget, Sambygg. 

Gjennom årene har mange trodd at det var Moss Glassverk som organiserte byggelaget på det som het Kasejordet vest for fotballbanen på Bellevue, men organiseringen kom fra 23 Glassverk ansatte og deres ektefeller. Tomtene ble gravd ut med hakke og spade på dugnad og allerede 2. november 1946, halvannet år etter krigens slutt, flyttet den første familien inn. 

Da hadde det gått unna i rekordfart, for så sent som 26. juni hadde husbyggerne søkt om et lån på 1 035 000 kroner i den nyopprettede Husbanken. Byggearbeidet hadde byggmester K. Bärnholdt Carlsen startet få uker før, den 20. mai. 

Rendyrket gjenreising
Aud Helland (født Juliussen) sier det slik: - Sambygg er et eksempel både på god arbeider- og kulturhistorie. Prosjektet viste hva som var mulig å få til bare man samarbeidet og at alle var villig til å gjøre en innsats. 

I en artikkel i Moss Avis trakk Erling Ree Pedersen fram ”23 mosse-menn som viste veien”, det vil si at de selv hadde gjort noe for å komme ut av den akutte boligkrisen byen befant seg i etter krigen. Utgravingen av tomtene som var et fellesprosjekt, skjedde ved at glassverksarbeiderne jobbet opptil 30 timer i uka på tomtene etter vanlig arbeidstid. Ree-Pedersen karakteriserte prosjektet slik: «Det er virkelig og rendyrket gjenreising». 

Materialene var rasjonert
Det ble bestemt av begge radene med hus skulle bygges i mur, men mangelen på murstein skulle stoppe dette. 

Norge manglet murstein etter krigen. Styret hadde mange turer inn til Oslo for å forhandle med bestemmende myndigheter, og avtalen ble i orden til slutt med følgende resultat.
Hus som lå i Ole O. Liansgate skulle bygges i mur og husene i Bjerkealleen skulle bygges i tre. 

De nye villaene hadde bad med toalett og et relativt stort moderne og velutstyrt kjøkken som en husmor var svært opptatt av at Kongen måtte se. Husene var på halvannen etasje med stor kjeller og lite loft.  I annen etasje var det 2 store soverom. En betingelse for å få lån i husbanken var at hvert hus måtte leie ut et rom.

Det store problemet etter krigen var rasjonering på byggematerialer. Gjenreisingspolitikken gikk på at først måtte man bygge opp igjen byene som var bombet eller brent, så det var strenge bestemmelser om hvem som skulle få bygge nytt. 

Stor oppmerksomhet
Opplegget til Sambygg vakte oppmerksomhet over hele landet og blant annet hadde Oppland Arbeiderblad og Vestfold Arbeiderblad artikler hvor overskriften var: ”Arbeiderne hjelper til å bygge sin egen villaby”. Om det var slik kong Haakon ble orientert om Sambygg skal være uvisst, men under kongebesøket ble han kjørt opp til Kasejordet. Her besøkte han hjemmet til Ragnhild og Hjalmar Juliussen, det første ferdigbygde huset. 

Sosialt for mange barn
I de 23 husene må det har bodd minst hundre personer. I tillegg til ekteparene var det 2-4 unger i hvert hus. Alle lekte med alle i gata, i den da ubebygde Refsnesskogen eller på idrettsplassen på Bellevue. En skogbrann eller to hører med til historien. 

Søndagsskole på Jeløy skole og kinoforestillinger på Gimle var nærmest obligatorisk. Søndagsturen kunne gå til kafe Varden hvor det vanket en flaske brus ute på terrassen. Både sommer og vinter samarbeidet foreldrene med kommunen og skøyte- og fotballklubben om idrettsbanen. Mange var ivrige i turn, og om vinteren var skøyter en spesielt morsom sport. Liss Fjeld ble til og med kretsmester. Ungene gikk inn og ut hos hverandre, og mange en brødskive ble fordøyd før leken fortsatte. Nabokjerringene spilte en viktig rolle i barns liv. 

Sambygg i kortform : 

  • Medlemskontingent ved starten: 10 kroner.  
  • 23 villaer mellom Ole. O. Lians gate og Bjerkealleen. 
  • Området ble senere ble kalt Orkerød Hageby. 
  • Startkapitalen var dugnadsarbeid og et husbanklån på 1 035 000 kroner. 
  • Lån per hus ble til slutt 49 000 kr. 
  • Festetomter eid av Moss kommune.  Årlig avgift 26 kroner. 
  • I dag 10 000 kroner. 
  • Noen tomter er innløst, den siste til 185 000 kroner.  
  • Villaene har i ettertid vært solgt på det åpne markedet. Ansettelse på Glassverket er ingen forutsetning.

Fem mossinger som hadde barndom og oppvekst på Bellevue. F. v. søsknene Liss og Tor Fjeld, søstrene Britt Hansen og Aud Helland og Liv Stylegar. Liv bort fortsatt i Bjerkealleen hvor bildet er tatt, i huset hennes far bygde.  (Foto: Jan Kronberg) 

Tor Fjeld og Liv Hedlund Carlsen ønsker kong Haakon VII velkommen til boligfeltet med blomster. Tor i matrosdress som han ikke husker han hadde. Liv med sløyfe. Sammen med kongen, rådmann Arne Magnussen. Med ryggen til, to av de meste aktive i byggeprosjektet Erling Hedlund Carlsen og Bruno Hirch. (Foto: Johan Rynnås) 


Husene begynner å reise seg med murhus med puss til høyre og trehus til venstre (Foto: ukjent) 

Et luftfoto viser hvor Sambyggs hus ligger på vestsiden av Bellevue stadion. 

 

Det sosiale livet på Bellevue var viktig. Fem som kan fortelle om det er søstrene Aud Helland og Britt Hansen (født Juliussen), søskenparet Tor og Liss Fjeld og Liv Stylegar (Hedlund Carlsen).