Strandsitteren artikler

Byens første sjåførlærer og litt bilmysterier

Av : Arve Tomt Gundersen

Brennabor i Larkollen

Paul Johnsen Kjellerød
Rådegutten som kom til Moss for å skape bilhistorie. Han var sjåfør på byens første drosjebil, hadde opplæring av sjåfører ved Moss aktiemeieri og var den første kjørelæreren i Moss. Etter dagens normer, åpnet han byens første kjøreskole.

Paul Kjellerød ble født den 29. oktober 1880 på gården Kjellerød i Råde, Østfold. Han var sønn av John Johannesen Kjellerød og Gunnhild Paulsdatter Lundeby, og hadde flere søsken, blant annet Anette Kristine, Johanne Georgine, Lovise Marie, Johannes og Georg. Han ble konfirmert i Råde kirke den 6. oktober 1895.

Som ung voksen arbeidet Paul ved bygdesager, frørenserier og andre landbruksvirksomheter i Råde og omkringliggende distrikter. Han var også en svært aktiv skytter, og i 1909 vant han førsteplassen på landsskytterstevnet i Kristiansand. Familien forteller at han også fikk jobb på et verksted og raskt fikk interessen for mekanikk.

 I følge folketellingen for 1914 flyttet Paul til Moss 2. april 1914 som innflytter fra Rygge. Her er han oppgitt som ugift sjåfør, og leier rom hos forhenværende vognmann Hans Christian Ombustvedt på adressen Værlegaten 2. Familien og Paul bor i 2. etasje, leilighet 3.

Folketelling
Paul arbeidet med en lokomobil (dampsag) ved Onstadsaga på Krapfoss. Det kan passe med boligadresse i Rygge. Øre-området lå eksempelvis under Rygge herred. Det er også nevnt i enkelte kilder at han fikk jobb som mekaniker på Moss Aktiemeieri i Fleischers gate 7 på samme tidspunkt, og at han hadde et godt forhold til denne arbeidsplassen. Dokumentasjon på dette er imidlertid ikke funnet.

Brennabor i Værlegata

Dette ikoniske bildet har ofte blitt diskutert.
For å følge denne historien kronologisk må vi spole tilbake til 1910, og opprinnelsen av automobildrosjen.

I juli 1910 bestilte Vognmann Hans Ombustvedt en automobildrosje til sin "Moss Skydsstation" i Værlegata 2a. Bilen ble bestilt gjennom forhandleren Rolf J. Henie i Kristiania, og solgt av den tidligere konsul Christian Sandberg fra Moss. Bilen var av merket Brennabor og ble bestilt fra Tyskland.

Selv om det ikke var noe revolusjonerende å ha en bil i Moss var dette en viktig begivenhet for Ombustvedt. Han hadde ventet tålmodig på at det skulle bli lov å kjøre bil på alle veier, da det før 1910 kun var lov å kjøre på hovedveiene. Den splitter nye bilen kom rett fra samlebåndet, ifølge byavisa Moss Tilskuer.

Bilen til Ombustvedt var en Brennabor Kleinwagen 6/14 PS. Bilen hadde en firesylindret motor og 12-14 hestekrefter. På flatmark kunne bilen nå opp til 70 km/t. I bakkene fikk den problemer med liten motor. Brennabor var ellers godt kjent for kvalitet og en årsak til at bilen var i drift i mange år.

Den 15.oktober samme året ankommer bilen og får registreringsnummeret Kria 345, registrert hos Kristiania politikammer. Bokstavsystemet ble ikke tatt i bruk før 1. april 1913. Fra hovedstaden ble bilen kjørt til Moss av sjåførene Grøndahl og Abrahamsen fra butikken hvor den ble kjøpt. De hadde trolig et midlertidig sertifikat ettersom man kun fikk sertifikat/vognkort til bilen de kjørte de første årene.

Det var tenkt at sønnen Thorvald Ombustvedt skulle bli sjåfør på bilen. Han giftet seg og flyttet til Vestby i 1906, det er derfor lite trolig at han ble satt på oppgaven.

 Tilbake til Kjellerød og bildet. Fotograf er uten tvil tatt av Pauls egen bror, fotograf Georg Kjellerød. Akkurat dette motivet ble nemlig benyttet på et prospekt sendt av Paul Kjellerød hjem til familien på Kjellerød gård i Råde. Kortet er datert 1911. Og det originale glassnegativet er ennå i familens eie. På bildet ser dessuten bilen rimelig ny ut. Vi vet også at Georg tok en del bilder i Moss ellers i 1910. Det er videre oppgitt i enkelte kilder at det er Paul vi ser bak rattet. Ved å sammenligne med andre bilder av Paul er dette godt mulig. Et usikkerhetsmoment er historien til Paul og når han faktisk ble sjåfør på bilen. En tanke kan være at dette rett og slett er et skrytebilde. For i 1911 arbeider Paul på Stensrød gård i Råde kan vi lese på det sendte prospektkortet. Samtidig var det ikke slik at det strømmet på med mange drosjeoppdrag, og de måtte gjerne bestilles i forkant. Kanskje var Paul en reservesjåfør allerede fra 1910, og at Hans Ombustvedt selv kjørte til vanlig.

 

I februar 1913 solgte Ombustvedt vognforretningen sin til Oskar Baltser Høiaas. Høiaas hadde tidligere arbeidet som kusk og vognmann i hovedstaden, og i juli 1913 flyttet hans bror, Magnus, til Moss. Ifølge bilboken eide Ombustvedt på dette tidspunktet to automobildrosjer med registreringsnummer B1 og B2. Ombustvedt beholdt B1, mens Høiaas overtok B2. Det er mulig at B2 var av merket Unic eller Krit, men det finnes ingen dokumentasjon som bekrefter dette. Samtidig med salget av vognforretningen, solgte Ombustvedt deler av eiendommen sin til Moss Aktiemeieri i 1913 og 1914. Ombustvedt skal også ha fortsatt med drosjebilvirksomhet etter salget.

Vi ser altså at både Ombustvedt og Høiaas fortsetter med drosjevirksomhet det samme året. Paul Kjellerød er ennå ikke nevnt i noen sammenheng. Det vites derfor ikke om han kjørte for Ombustvedt.

I folketellingen 1914 finner vi at Paul bor i Værlegata 2, og at han er sjåfør. Det er derfor ganske trolig at han kjørte for Ombustvedt i alle fall fra 1914. Det samme året reklamerer Ombustvedt med en drosjebil med fast plass ved Torvet. I annonsen nevner han en sjåfør, som må være Kjellerød. Hvor Kjellerød bor på dette tidspunktet vites ikke.

I 1915 sa Oskar Høiaas opp kontrakten med skysstasjonen. Ny eier var vognfabrikant O. Nilsen. Han hadde ingen forbindelse med Kjellerød. Det er nevnt i flere kilder at Kjellerød ble ny eier av skysstasjonen. Det stemmer altså ikke.

Det er også nevnt i enkelte kilder at Paul fikk sertifikat/vognkort på drosjebilen allerede i 1910. Kanskje var det heller en kjøretillatelse. For 2. november 1916 får Paul Kjellerød offisielt sertifikat/vognkort på B1 - Brennabor. Han fikk kjøretillatelse nummer 527a. Mye tyder på at dette er samme dato han kjøpte drosjebilen og startet for seg selv. Ombustvedt hadde vært syk i en lang periode og døde 75 år gammel i 1917. Hvor lenge Paul bodde i Værlegata 2 vites ikke, men antagelig til samme tidspunkt hvor han kjøpte bilen. Fra 1936 bodde Paul i Klostergata 26. Eier av nummer 26 var vognmann Smerthu og senere Fru Kristine Smerthu fra 1938.

Paul Kjellerød var en pioner innen trafikkopplæring i Moss. Etter en tid som drosjesjåfør, begynte han med trafikkopplæring av de ansatte sjåførene ved Moss Aktiemeieri. Han fikk deretter godkjennelse som kjøreskolelærer 2. juli 1917, og med det ble han byens første kjøreskolelærer. Kjellerød trivdes godt med å undervise i bilkjøring, og fortsatte med det resten av livet. De første personene i Moss som fikk sertifikat for bilkjøring fikk opplæring av ham. Det sies også at han var ganske klar og tydelig i talen, og at han kunne komme med det velmenende rådet "slutt å kjøre bil" til dem som ikke egnet seg for å kjøre bil i trafikken.

Kjellerød brukte en Brennabor B1 som kjørebil under opplæringen. En av kjørelengdene var et stykke bortover Verksgata og tilbake. Enkelte av bilens egenskaper var ikke spesielt imponerende. Den hadde ikke mange hestekreftene og i bakkene måtte han ofte bruke en håndpumpe for mer bensininnsprøyting. Karl Ludvig Lofstad fra Moss var en av elevene og består opplæringen. Han fikk sertifikat nummer 473.

 

I 1920 hadde det vært en del negativ omtale om sjåførutdannelsen i Moss. I den forbindelse fremmer Moss Aftenblad 4 autoriserte kjøreskoler i Moss. Dette sto om Kjellerød:

Der nevnes også at Kjellerød har to biler til disposisjon. En Brennabor og en Unic. I 1920 hadde 500 nye sjåfør bestått kjøreprøven. Blant dem var Ingvald Hovland fra Høyda, som kjørte opp med Kjellerød. Han måtte kjøre til Værne Kloster, og han kjørte opp med B2 «Unic»

B2

På bildet, kan man se en bil av merket B2 med en person bak rattet. Det er oppgitt i flere kilder at personen bak rattet er Paul Kjellerød, og at bildet kan ha blitt tatt rundt 1915-1917. Imidlertid, ved å sammenligne bildet av Paul Kjellerød med denne personen ser det ikke ut til å ligne. En teori er at sjåføren kan det være Oscar Høiaas' sønn, Harald Høiaas, og at bilmerket er Krit. Spesielt ettersom Paul Kjellerød i 1925 ble eier av en Unic, med et helt annet registreringsnummer.

B1 Nyquist

Tilbake til den opprinnelige B1 Brennabor, så forsvinner den ut av motorvognregisteret en gang mellom 1922 og 1925. Hva som skjer med bilen vites ikke. Kanskje ble den tatt i bruk som delebil, eller til privat bruk. Restene av den gamle ikoniske bilen finnes i dag hos etterkommere av sjåfør Hovland på Høyda. Alt som er igjen er et forhjul og radiatorlokket. 

Sjåfør Harald H. Thorsnes er eier av en Bennabor med registreringsnummer B2 i følge bilregisteret av 1925 og 1926. Det er lett å tenke at dette kan være den samme bilen som tidligere var B1, ettersom den forsvant ut av registeret på samme tidspunkt. Det er nok ikke tilfelle. For kikker vi videre på de neste bildene, ser vi at B2 riktignok er av merket Brennabor, men ikke samme modell. Denne er en del år nyere.

Røstad

Begge bildene er tatt på Røstad gård ved Oven i Råde. Med og uten hardtopp/vintertopp. Paul Kjellerød er bak rattet på begge bildene, som er tatt midt på 1920 tallet. Etter dette avviklet Paul Kjellerød drosjekjøringen og fikk ny jobb ved drosjenes bensinstasjon i Moss, hvor han jobbet resten av livet. Kjellerød forsvant samtidig ut av bilregisteret.

 Kjellerød søkte på stillingen som bilsakkyndig for Østfold i 1926, men fikk ikke denne.

 Paul Johnsen Kjellerød døde 9. april 1945, og er gravlagt på Råde kirke.

Råde stasjon

Mysteriet på Råde stasjon
Et annet bilmysterium dukker opp ved Råde stasjon i form av to bilder som angivelig gjennom mange kilder, skal være tatt i 1910 av Brennabor B1. Bildene er blitt godt diskutert med mange teorier. Undertegnede i samsvar med etterkommer Bjørn Terje Hovland gjorde en solskinnsdag et lite dypdykk i bildene og kom således til enighet.

Bildene er tatt i forbindelse med fotograf Georg Kjellerøds begravelse onsdag 12. mars 1913. Vi ser et utvidet følge av familien Kjellerød på det første bildet. Det er tatt på formiddagen. Her har de reist ned på stasjonen for å hente familiemedlemmer. Deretter var begravelsen klokken 13.30 i Råde kirke. Minnestund var på Kjellerød gård. På det andre bildet har familiemedlemmer reist, og nær familie er avbildet. Denne gangen på ettermiddagen. Fotograf var til all sannsynlighet søsteren Lovise Marie Kjellerød. Og den staselige karen i flosshatt til venstre er Paul Kjellerød.

Litt blandet
Paul Kjellerød hadde lenge en tillatelse på drosjeruten Moss - Larkollen. Den overtok han etter David (Brødrene) Brynildsen. Senere kom Christian Haagensen og Kristian Aslaksen på banen med motoriserte kjøretøy. Oscar Onsaker var den siste som hadde rettigheter på ruten før Alf Sørli overtok med bussforbindelse i 1925. Onsaker startet i 1926 Onsaker Rutebilcentral A/S med sin bror. De samarbeidet senere om bussruten til Larkollen ut på 1930-tallet. Rutebilcentralen hadde kontor i Kongens gate 28.

Kong Haakon VII ble visstnok transportert i den samme bilen. Kongen hadde fått motorstopp i Rygge med sin egen A1 registrerte konebil. B1 som var en av svært få biler i distriktet ble derfor innhentet og hans majestet ble kjørt helt hjem til døren ved Slottet i Oslo. Om det var Kjellerød som var sjåfør vites ikke. Reisen hadde i alle fall gått helt problemfritt. Årstall og sjåfør er ikke nevnt. Mye tyder på at det var i 1920 og Kjellerød selv som transporterte Hans majestet hjem til døra i hovedstaden.

Kilder
Automobilregisteret
Familien Kjellerød/Hovland
Lokale aviser
Aviser generelt.
Bilder, familien Kjellerød/Hovland