Strandsitteren artikler

Fra lystgård til skolehus – nå blott til lyst igjen

Av : Elisabeth Vogt

Den tidligere lystgården Torderød fikk en helt annen funksjon enn bare lyst og glede etter at Moss kommune kjøpte eiendommen i 1952. Gjennom 50 år ble den vakre bygningen i tur og orden lokale for både folkeskole, framhaldsskole, spesialskole, husmorskole og høyskole.

Huset er fra 1760 og har hatt mange eiere underveis. Under krigen var Torderød eid av Esther og Mogens Oppegaard. Mens han ble arrestert av tyskerne og sendt til konsentrasjonsleir, lånte fru Oppegård ut en del av huset sitt til Jeløy Sanitetsforening som drev helsestasjon for mor og barn der, og til skole da Jeløy skole ble okkupert av tyskerne. Skole på Torderød skulle starte en trend….

Rådmann Arne Magnussen ønsket seg i sin tid et egnet hus for kommunens representasjon. Da Torderød gård var til salgs i 1952, slo bystyret til og kjøpte eiendommen. Men politikerne utsatte å bestemme hva kommunen skulle bruke den tidligere lystgården til.

Folkeskole
Det ordnet seg fort: Byen trengte sårt midlertidige skolelokaler da barna i etterkrigskullene ble skolemodne. Nye boligområder ble bebygget på Bellevue og Framnes, på Orkerød og Søly, og barna som flyttet hit måtte jo få skolegang. Søndre Jeløy skole ble altfor trang. Torderød ble raskt tatt i bruk som skolelokaler mens kommunen planla og bygget ny folkeskole på Hoppern.

Annemor Larsen var en av elevene som begynte i første klasse på Torderød. Hun forteller:
Vi var fire klasser som startet der i 1954. Klasserommet vårt var i det som nå kalles for «spisestuen» i første etasje. En gammel kubjelle fungerte som skoleklokke, og doen var en gammel utedass i den øverste enden på huset hvor Moss Husflidslag holder til nå. Det luktet ikke akkurat fioler der. Det kjente jeg da en lærer stengte meg inne på doen som straff for noe jeg ikke lenger kan huske.

Barna hadde akebakke fra nåværende parkeringsplass for Jeløy kirke. Torderødhagen var en populær lekeplass. Om høsten fikk elevene gå i den digre Reierhagen og spise så mye epler de orket!
Noen fremmelige elever fortalte at de hadde sett spøkelser på Torderød, en dame «gikk igjen»! Og hun var ikke kledd i sort. På denne tiden gikk det nemlig voldsomme historier i Moss om at «Den sorte dame» bodde i Bytårnet og skremte folk fra sans og samling når hun viste seg.

I tre år gikk Annemor på Torderød. Mens de andre klassene ble flyttet tilbake til Søndre Jeløy skole, fikk hennes klasse undervisning i et år på en annen staselig lystgård, Refsnes gods. Året etter var Hoppernskolen ferdig til bruk. Torderød sto tom og ledig.

Framhaldskole
Nå banket de litt større elevene på:
Framhaldsskolen var opprettet i 1953, men hadde kummerlige forhold. Fem parallellklasser med elever fra hele byen flyttet inn på Torderød. Den tidligere lystgården var jo ingen fullstendig skole, egentlig bare et privathjem som ikke var forandret så mye. Hagestuen, spisestuen og Skotterommet nede og to stuer i 2. etasje ble gjort til klasserom. Der gikk blant andre Iris Ringstad i skoleåret 1958-59. Hun husker at guttene hadde røykehjørnet bak låven som fortsatt sto der. Gymnastikktimene var på Søndre Jeløy skole og skolekjøkken på den da splitter nye

Hoppernskolen.
Vi var så imponerte, så fin skole hadde vi fra Krapfoss aldri sett! («Den imponerende Hoppernskolen» er for lengst revet fordi den var gammeldags og slitt og erstattet av en enda nyere skole.)
Framhaldsskolen fortsatte på Torderød frem til ungdomsskolene overtok, da på Hoppern, Bytårnet og Verket, og senere Grindvold og Nøkkeland.

Spesialskole
I 1963 ble Torderød brukt til både til Moss offentlige Spesialskole og til Moss Husmorskole. Til å begynne med var den statlige spesialskolens lokaler spredd rundt i Moss. Foruten fire klasserom på Torderød hadde elevene sløydundervisningen på Bytårnet skole, skolekjøkken på Skarmyra skole og gym på Ramberg skole etter at denne sto ferdig i 1977. Samme år ble spesialskolen overtatt av kommunen. Da flyttet skolen ned bakken til tidligere Søndre Jeløy skole. Den sto nedlagt og tom i 1976, etter at Ramberg, Reier og Refsnes skoler ble ferdige og hadde overtatt elevene. Spesialskolen fikk sitt nåværende navn – Jeløy skole - som den har beholdt gjennom mange senere flyttinger. Nå holder Jeløy skole til på Bytårnet skole.

Ragna Dehli var skolens rektor fra begynnelsen til hun ble pensjonert. - Hun hadde en kullsviertro på at hvis barn blir vant til å ha det pent rundt seg, ødelegger de ingen ting. Og det holdt stikk, forteller tidligere lærer på skolen, Kari Grytdal. I tillegg til lærerne hadde skolen også egen psykolog og egen lege som kom til skolen en dag i uken for å gi gode råd. Andre fagpersoner ved skolen var helsesøster, tannlege, sosionom, fysioterapeut og logoped

Husmorskole
Barna måtte dele Torderød med langt mer voksne elever, nemlig vordende husmødre: For rektor Hanna Jacobsen ved Moss Husmorskole ønsket seg så inderlig bedre lokaler enn de hadde i den nedslitte tidligere Kjølekonserven. Hun jublet da skolen fikk flytte inn i det vakre Torderød i 1963.

Rektor Hanna Jacobsen styrte skolen med en god hånd. Husmorskolen i Moss var veldig populær. I 1965 søkte 130 unge damer seg til husmorskolen i Moss, men det var bare plass til 30. Elevene fikk opplæring i matlaging, husstell, økonomi og søm. Elevene lærte mer enn å lage mat, de lærte å sy klær til seg selv og fremtidige barn, de lærte hverdagsjuss, økonomi, litt om musikk og å føre regnskap. Hvert skoleår ble avsluttet med en «dannelsesreise» til Italia eller andre steder.

Endel forandringer måtte til for at elevene skulle få den nødvendige undervisningen. I tilbygget fra 1830 i nordenden av huset ble det laget kjøkken i både i 1. og 2.etasje. Der ble nye luftekanaler lagt oppå det originale gulvet og et nytt gulv lagt oppå det igjen, en halv meter høyere. Dette ble fjernet ved oppussingen til 2020, så nå er originalgulvet tilbake. Vi elever som bodde på hybel i Moss brukte hagestuen som «vår» stue om kvelden, det var veldig hyggelig, forteller tidligere elev Martha Jørgensen. Husmorskolen fikk være på Torderød frem til 1986, da skolen ble overtatt av fylkeskommunen og innlemmet i Kirkeparken Videregående skole.

Høyskole
Den siste skolen som holdt til på Torderød var American College of Norge, (ACN). Det er en privat høyskole i Moss som blant annet gir studietilbud til norske ungdommer som vil starte en bachelorutdanning i Norge og fullføre den i USA. Skolen startet på Torderød i 1982 med 12 norske og 12 amerikanske studenter.

De får tilbud om universitetsutdanning med første studieår i Moss, og de resterende på ett av tre amerikanske universiteter som ACN samarbeider med. Gjennom årene er programmet utvidet til 70 studenter fra Norge, USA og andre land fra hele verden.

Østfoldakademiet leide Torderød frem til 1998. Den fredede bygningen ble for tungvint for moderne undervisning.
Etter å ha flyttet rundt i byen flere ganger er skolen nå lokalisert til Konventionsgårdens bakre bygning. Studenthybler er i noen av de tidligere arbeiderboligene på Verket.

Torderøds Venner
Høsten 1992 ble Torderøds Venner stiftet. Hovedmålet deres har vært å stoppe forfallet, og det har de klart. De har også klart å fylle huset med tidsriktige møbler og sørget for å sette hagen i stand. Familien Chrysties gravplater som opprinnelig lå i Kirkeparken er flyttet til Torderødhagen.

Eiendommen er regulert til tre formål: Hovedhuset og området langs parkalleen er fredet. Området nord for hovedbygningen kan fritt benyttes til friområdet, noe som Torderød skole og hundeeiere vet å benytte seg av. Skråningen og knausen er regulert til kirkeområde.

Om sommeren arrangerer Torderøds Venner omvisning i hovedhuset og i hagen.
Vårt største ønske nå er at Torderød brukes mye mer, både til offentlige arrangementer og til private tilstelninger, sier lederen i venneforeningen, Liv Stylegar.

MKEiendom
Moss kommunes eiendomskontor, MKEiendom, ble skilt ut som eget kommunalt foretak i 1999. Det flyttet ut av rådhuset og etter hvert inn i annen etasje på Torderød. I stedet for å betale husleie i lokaler i byen, betalte MK Eiendom husleie på Torderød. Pengene ble brukt til å sette bygningen i stand. Lettvegger ble reist for å lage små kontorer i annen etasje. Blindvinduet på sørveggen skulle åpnes igjen, men så viste det seg at det var et falskt vindu som bevisst var laget for å skape symmetri utenfra.

Første etasje, som ble leid ut til private arrangementer, ga mer penger til vedlikehold. Kommunen begynte også å bruke huset mer. Moss Husflidslag, som holder til i sidebygningen på Torderød, leier huset til sine husflidsdager sommer og før jul. Det gamle huset og de originale gulvene tåler ikke dans med stiletthæler, så kommunen satte i stand første etasje i tilbygget, hvor Husmorskolen hadde holdt til, til dansesal. Men alle endringer i huset må ha fylkeskonservatorens tillatelse, forteller Carl Fr. Gjerdrum.

Lyset i hagestuen skulle alltid stå på, slik at det alltid ser ut som om noen er «hjemme», bestemte daværende sjef på eiendomskontoret. Men slik er det ikke lenger, kommunen må spare på strømmen.

Ny oppussing
I 2018 bestemte kommunestyret seg for at en ny oppussing av Torderød skulle være kommunens gave til innbyggerne ved byens 300 års jubileum i 2020. Denne gangen skulle 2.etasje settes tilbake til sin opprinnelige stil. Lettvegger ble fjernet slik at 13 små rom ble til 7 litt større. Opprinnelige tapeter ble skrapt frem og kopiert til noen av salene, andre rom fikk nye, men tidsriktige tapet. Lekkasjer i taket ble tettet, ytterveggene ble skrapt og malt med linolje. Hagestuen var pusset opp nydelig av familien Oppegaard, men var litt nedslitt. Den og Skotterommet ble flikket på, mens «Den hvite salong» ble skikkelig rehabilitert. Victoria Brandt skrapte seg gjennom utallige tapetlag for å finne den originale, som ble kopiert og pryder rommet nå.

Under oppussingen kom en ny overraskelse: Det har lenge vært sagt at trappen opp til 2. etasje har vært flyttet, fordi den har en ulogisk avslutning oppe. Men den siste renoveringen i 2. etasje viste at trappen faktisk er den originale!

Nå som den gamle lystboligen på Torderød er satt nydelig i stand, blir huset mer brukt til det som det var tenkt, et representasjonshus for kommunen. Men også til mossingers festlige anledninger. Men ikke til rølpefester, det tåles ikke.

Flere foreninger har Torderød som sitt faste møtested. Moss Husflidslag som disponerer sidebygningen, får bruke hovedhuset og hele hagen til sine husflidsdager to ganger i året. Men dette flotte huset bør brukes mye mer, mener Torderød gårds Venner.

 

Vordende husmødre i 1972 med lærere stortrivdes på Torderød.

 

Verandatrappen utenfor Sommerstuen var fast sted for klassebilder, her er framhaldsskoleklassen til Iris Ringstad.

 

Moss Husmorskole hadde en lykkelig tid mens den holdt til på Torderød. 

Torderød gårds venner, her ved Kirsti Brekke, Jack Chrystie Evrin, Berit Kolden og Liv Stylegar har sørget for å få tidsriktige ovner tilbake til Torderød. (Foto: Jan Kronberg)

 

Jack Chrystie Evrins 7x tippoldeforeldre bodde på Torderød i sin tid. Her er han flankert av Berit Kolden, Liv Stylegar og Kirsti Brekke. (Foto: Jan Kronberg)

En sommerhelg i året fyller Moss Husflidslag Torderødhagen med salgsboder og aktiviteter. (Foto: Jan Kronberg)

- Velkommen inn, inviterer Liv Stylegar, leder i Torderød gårds Venner. (Foto: Jan Kronberg)

Andre kilder:
Arnulf Johannessen: Torderød gård og andre Chrystie-hjem
Moss Byleksikon