Strandsitteren artikler

Arne Magnussen søker forfatter

Av Oddvar Aasen

 I en av mine siste artikler i Moss Dagblad i 1980 skrev jeg at Arne Magnussen var den største sønnen Moss hadde fostret. Det fikk bypatrioten og redaktøren i konkurrenten Moss Avis, Frederik Th. Bolin, til å hamre løs på skrivemaskinen.

Bolin ramset raskt opp navn på 10 andre personer som kunne utfordre mitt forslag. På hans liste var det direktører, fabrikkeiere, banksjefer, kunstnere og konsuler som var kvalifiserte til hederstittelen!

Spor over alt
Nok om det. At Arne Magnussen (1884-1970) var stor kan det ikke herske tvil om. Han må ha en stor del av æren for at Moss ble den byen som den ble før og etter krigen. Han satte spor etter seg i politikken, i næringslivet, i utformingen av byen og i byens kulturelle og sosiale liv. I tillegg var han en sentral politisk kraft i Østfold gjennom sitt arbeid på Stortinget.

I Moss byleksikon har historiker Per Edfeldt listet opp hans mange verv og aktiviteter (litt forkortet):
Arne Magnussen ble valgt inn i Moss bystyre 1910, og satt der fram til 1933. Han representerte Moss Arbeiderparti og Moss Socialdemokratiske Arbeiderparti.

Han var varaordfører i 1916-1918 og ordfører i 1922-1925.
I årene 1931-1933 var han igjen varaordfører.

I Moss Arbeiderparti var han formann i årene 1913-1919 og 1929-1931.

Arne Magnussen var også formann i Østfold Arbeiderparti 1929-1931.

Han gjorde også en stor innsats i byens arbeiderpresse som redaksjonssekretær, redaktør og medarbeider i avisene Moss Socialdemokrat, Ekstrabladet, Moss Arbeiderblad og Moss og Omegns Arbeiderblad.
Stortinget i 1919

Arne Magnussen ble valgt inn på Stortinget for Det norske Arbeiderparti i 1919. I årene 1922-1924 og 1925-1927 representerte han Norges Socialdemkratiske Parti. I perioden 1931-33 representerte han igjen Det norske Arbeiderparti. I 1933 ble han borgermester i Moss. Tittelen ble endret til rådmann i 1939, og han gikk av som rådmann i 1954.

En av hans største saker i tida før 2. verdenskrig var Mosseutstillingen i 1937. På eldre dager var en av hjertesakene hans opprettelsen av Nesparken. Folk i Moss opplevde Arne Magnussen som en drivende politisk kraft. Han var en stor taler; ofte høytidelig, men likevel morsom og skarp. Ved siden av arbeidet som fagforeningsleder, avismann, politiker og rådmann, var han opptatt av avholdsarbeid, Godtemplarordenen.

Sikret arbeidsplasser
Dette kan utdypes med opplysninger om at han var styreleder på Våk ungdomshjem i Våler. Han skaffet byen nye bedrifter som Aug. P. Horn og Persil. Han var sterkt delaktig i å redde Moss Glassverk fra konkurs på 1930-tallet, og var en pådriver for at Moss Aktiemøller fikk bygge sine kornsiloer , som sto ferdige i 1939. Han var med på å gjøre Moss til ”funkisbyen” på 1930-tallet. «Vi vil-utstillingen» på Skarmyra i 1937 hadde han en tung hånd på. Han var saksordfører da Grønland-saken var oppe i Stortinget. Han ivret for at Moss skulle få en ”folkepark” à la svenske byer, og han var opptatt av å rette opp sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet. Barnehjemsbarn og fattige familier opptok han spesielt. Rettferdighet var hans mantra.
I det hele, når man leser Moss bys historie første halvdel av forrige århundrede, så dukker Arne Magnussen navn opp over alt. Han etterlot seg massevis av artikler i avisene han ledet. Han reiste fylket og deler av landet rundt med politiske foredrag. På sine eldre dager skrev han ned sine memoarer, som var en blanding av personlige opplevelser og betraktninger og rekapitulering av byens historie. Disse minnene er transkribert at medlemmer av Moss Historielag, uten at de er fulgt opp av kommunen.

En byste er alt
Ved hans død påtok Moss kommune seg stell av familiegraven på Moss kirkegård. Det har blitt ivaretatt så ymse, så bortsett fra bysten i borggården er det få minner igjen etter ”byens største sønn”.
Utfordringen er å få skrevet en biografi om Arne Magnussen. Han hadde så stor betydning for Moss at ettertiden bør få kunnskap om en den unike lederskikkelsen han var. Materialet ligger klart og bare venter på en profesjonell skribent.


Bortsett fra bysten i borggården er det få minner igjen etter ”byens største sønn”; Arne Magnussen.


I januar 2015 roste daværende ordfører Tage Pettersen Karin Behn Skjæveland, Aud Løvig og Liv Stylegar for jobben med å skrive inn manuskriptene til Arne Magnussen. I oktober 2023 er det fortsatt ingen planer om å publisere det omfattende materialet. (Foto: Paul Norberg)