Strandsitteren artikler

Moss rundt 1790: 1.000 innbyggere

 En birkedommer Bing samlet beskrivelser om steder i Norge på 1790-tallet. Om Mossedistriktet skriver han:
Av Elisabeth Vogt

Moss er en liten kjøp- og tollstad som ligger ved en bukt av Christianiafjorden og ved en elv som kalles Vansjø-elv. På nordre side av byen er det betydelige broer over flere brusende vannfall, hvor 20 sagbruk er oppført. Etter et kort løp fra det store ferske vannet faller ut i havbukten. Elven utgjør byens grense mot nord. Byen ligger 6,3 mil fra Christiania og 7,5 mil fra Svinesund, omtrent 63 mil fra Trondhjem og 55 mil fra København.

Byen har mange gater og i alt 196 hus. Alle husene er av tre, noen ganske store og malt i vakre farger. Særlig utmerker seg bygningene til Moss Jernverk utenfor bygrensen, der er kanonsstøperi og spikerfabrikk. Verkets hovedbygning (senere Konventionsgaarden) i mur og to etasjer, og den vakre hagen på nedsiden med en lang allé er helt spesiell.

I byen er det ikke noen felles beitemark for kyr og sauer, jordene omkring er privat eiendom.
Byens kirke er bare i tre, men er meget pen både utvendig med et fint tårn og innvendig. Der er prekestolen over alteret, og over den igjen er orgelet. Kirken har en sogneprest. Kirken disponerer også et fond til å hjelpe fattige med.

I Moss er det en klesfabrikk hvor over 60 ansatte leverer et godt arbeid. Fabrikken får råvarer fra et ullspinneri på Kongsberg, et annet i Eiker prestegjeld og et tredje spinneri for de fattige ved Vallø Saltverk i Jarlsberg grevskap.

I Moss er det også en tobakkspipefabrikk, et valseverk, et fargeri til klesfabrikken hvor de også farger vadmel og andre ulne hjemmevevde stoffer.
Byens borgere utgjør et kompani på 90 mann. Den totale folkemengden er omtrent 1000 mennesker, både unge og gamle. Men ikke medregnet jernverkets folk, de som bor på den andre siden av elven, de tilhører Jelø landkommune.

De fire mest betydelige kjøpmenn handler med trelast og kornvarer til borgernes og bøndenes behov. To av disse kjøpmenn eier seks skip. Mange ladninger med stangjern og kakkelovner skipes ut fra jernverket. Byen er også forsynt med et lite apotek.

Byens magistrat er en rådmann som også er byfogd, byskriver, politimester og auksjonsdirektør. Moss tolldistrikt med 17 ansatte dekker også Son, Larkollen og Krogstad. I 1792 ankom 264 skip til Moss, 81 til Son og to til Krogstad. Alle skulle fortolles.

I begynnelsen av august er det et tre dagers marked i byen.

Posten kommer fra København hver torsdag, og avgår søndag morgen. Fra Trondheim og Bergen kommer posten via Christiania til Moss søndag formiddag.